ĐỌC KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HIỆU CHUẨN HAY KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐỊNH LƯỢNG SẢN PHẨM BAO GÓI – Quản trị 24h

Bởi tronbokienthuc

ĐỌC KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HIỆU CHUẨN HAY KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐỊNH LƯỢNG SẢN PHẨM BAO GÓI

ĐỌC KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HIỆU CHUẨN HAY KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐỊNH LƯỢNG SẢN PHẨM BAO GÓI

by admin
7 Tháng Hai, 2021

1. CÁCH ĐỌC KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

Trong bài viết kỹ năng và kiến thức về hiệu chuẩn – kiểm định thiết bị giám sát ( link : https://tronbokienthuc.com/quan-ly-thiet-bi-theo-doi-va-do-luong-hieu-chuan-kiem-dinh-thiet-bi/ ) tôi đã trình làng về sử dụng tài liệu kết quả hiệu chuẩn thiết bị, tuy nhiên nhiều người hỏi tôi ý nghĩa của những con ký hiệu trong bản kết quả đó như thế nào ? Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn những bạn đọc kết quả hiệu chuẩn thiết bị. Do không phải chuyên về đo lường và thống kê nên bài viết hoàn toàn có thể sai xót, rất mong những anh / chị góp ý để tôi triển khai xong bài viết của mình .
Trong những Phiếu kết quả hiệu chuẩn tất cả chúng ta thường thấy những thông số kỹ thuật chính : Độ lệch ( Difference ), Số hiệu chính ( Correction ), độ phủ K, P = 95 %. Vậy những số lượng này có ý nghĩa là gì ?

1.1. Độ lệch (Difference) và Số hiệu chính (Correction):

Thông thường giấy Chứng nhận hiệu chuẩn phân phối cho tất cả chúng ta 2 thông số kỹ thuật ( người sử dụng phương tiện đi lại đo ( PTĐ ) phải trả tiền để có 2 thông số kỹ thuật này và 2 thông số kỹ thuật này biến hóa theo thời hạn trong quy trình sử dụng và hiệu chuẩn lại ) : Độ lệch ( sai số mạng lưới hệ thống – SSHT ) và độ không bảo vệ đo ( sai số ngẫu nhiên – SSNN ) .
Độ lệch là sự khác nhau giữa giá trị chuẩn với giá trị của phương tiện đi lại đo tại một giá mức đo. Độ lệch được tính bằng cách lấy giá trị đo của phương tiện đi lại trừ đi giá trị chuẩn .
Khi sử dụng để bảo vệ PTĐ có sai số tốt nhất người sử dụng PTĐ phải hiệu chính SSHT bằng cách dùng số hiệu chính hoặc thông số hiệu chính. Số hiệu chính có giá trị như độ lệch nhưng ngược dấu ( ví dụ như đồng hồ đeo tay đeo tay của ta chạy chậm 2 phút so với đồng hồ đeo tay chuẩn thì mỗi lần đọc ta cộng thêm 2 phút ). Hệ số hiệu chính là số vô thứ nguyên nên khi hiệu chính ta nhân với kết quả đo. Sau khi đã hiệu chính SSHT thì kết quả đo luôn sống sót Độ không bảo vệ đo ( SSNN ), yếu tố là người sử dụng PTĐ có gật đầu giá trị này hay không ? ( tương thích với mục tiêu sử dụng ), nếu tương thích thì liên tục đưa vào sử dụng còn không tương thích thì thay mới PTĐ ;
Ví dụ : tại mức cân 50 g, giá trị chuẩn là 50 g, cân cần hiệu chuẩn chỉ giá trị 50,5 gam, Độ lệch = 50,5 – 50 = 0,5 g, vậy độ lệch phương tiện đi lại tại giá trị đo là 0,5 g .
Độ lệch nói lên phương tiện đi lại bạn già hay non hơn giá trị chuẩn là bao nhiêu. Trong trong thực tiễn những cân của những tiểu thương nhỏ lẻ nhỏ, họ có hành vi gian lận bán thì dùng cân non ( cân thiếu ký ), mua thì dùng cân già ( cân dư ký ) để tăng thêm doanh thu phạm pháp là chỉ số này .
Khi phương tiện đi lại đo của bạn có sự độ lệch thì bạn hoàn toàn có thể đưa về giá trị đúng bằng cách cộng thêm giá trị hiệu chính hay số hiệu chính. Số hiệu chính cùng giá trị với độ lệch nhưng ngược dấu. Ở ví dụ trên, Số hiệu chính = – 0,5 g .
Trên thực tiễn, khi phương tiện đi lại có độ lệch lớn, tuy nhiên độ không bảo vệ đo nằm trong số lượng giới hạn được cho phép thì bạn vẫn hoàn toàn có thể sử dụng phương tiện đi lại đo này, tuy nhiên kết quả đo phải cộng thêm thông số hiệu chính .

1.2. Độ không đảm bảo và độ không đảm bảo mở rộng

Độ không bảo vệ bộc lộ thực trạng của phương tiện đi lại thống kê giám sát của bạn có không thay đổi hay không, độ không bảo vệ cao hơn quy định nghĩa là cân của bạn không còn độ an toàn và đáng tin cậy để sử dụng nữa .
Nếu với Độ độ lệch thì tất cả chúng ta có thông số hiệu chính để đưa về giá trị đúng, tuy nhiên độ không bảo vệ đo vượt pháp luật thì ta chỉ hoàn toàn có thể bỏ hoặc chuyển sang mục tiêu khác có sai số phương tiện đi lại được cho phép cao hơn mà thôi .

Một ví dụ điền hình về độ không đảm bảo của phương tiện đo là cân điện tử. Ta có một cân điện tử, ta tiến hành cân bằng quả cân chuẩn 1000 kg, cân lần đầu thiết bị hiển thị là 0,9 kg, cân lần thứ 2 thiết bị hiển thị 1,5 kg, cân lần thứ 3 thiết bị hiển thị là 1 kg. Khoản chạy từ 0,9 kg – 1,5 kg được xem như là biểu hiện của độ không đảm bảo của phương tiện.

Trong những kết quả của hiệu chuẩn ta thường thấy có 2 chỉ số là độ không bảo vệ và độ không bảo vệ lan rộng ra của phương tiện đi lại đo, sau đây ta đi khám phá .

a. Độ không đảm bảo

Trong giấy kết quả hiệu chuẩn tất cả chúng ta thường thấy độ không bảo vệ, lúc thì độ không bảo vệ lan rộng ra, hai chỉ số này nói lên yếu tố gì ?
Độ không bảo vệ đo là thông số kỹ thuật không âm đặc trưng cho sự phân tán của những giá trị đại lượng được quy cho đại lượng đo, trên cơ sở thông tin đã sử dụng ( theo TCVN 6165 : 2009 ). Nếu hiểu một cách đơn thuần, thì độ không bảo vệ của phương tiện đi lại nghĩa là những giá trị hoàn toàn có thể đưa ra bởi một thiết bị trong một khoản đo nhất định .
Ví dụ : trên giấy kết quả hiệu chuẩn tại giá trị 30 g, độ không bảo vệ là 2, nghĩa là bạn có một quả cân chuẩn 30 g, ban cân n lần thì giá trị hiển thị của cân nằm trong khoản từ 30 ± 2 g, và không ra khỏi vùng này. Cùng một quả cân chuẩn đúng 30 g, bạn cân n lần thì nó hoàn toàn có thể nhỏ nhất là 28 g và lớn nhất là 32 g .

b. Độ không đảm bảo mở rộng và hệ số phủ

Độ không bảo vệ đo lan rộng ra là tích của độ không bảo vệ đo chuẩn tổng hợp và một thông số lớn hơn một, thông số này gọi là thông số phủ K ( theo TCVN 6165 : 2009 ) .
Hệ số phủ k ( mức độ đáng tin cậy ) là số lớn hơn một nhân với độ không bảo vệ đo chuẩn tổng hợp để nhận được độ không bảo vệ đo lan rộng ra ( theo TCVN 6165 : 2009 ). Khi độ không bảo vệ đo đã được xác lập thì nó sẽ được nhân thêm với thông số phủ ( k ), thường thì lấy thông số phủ k = 2 ( hoặc 2 sigma ). Phép nhân này được triển khai để có được mức độ an toàn và đáng tin cậy lớn hơn cho kết quả. Theo phân bổ chuẩn ( Gaussian ), những giá trị sigma khác nhau ứng với mức độ an toàn và đáng tin cậy :

  • 1 sigma (k=1) ứng với mức độ tin cậy P là 68%.
  • 2 sigma (k=2) ứng với mức độ tin cậy P là 95%.
  • 3 sigma (k=3) ứng với mức độ tin cậy P là 99,7%.

Độ không bảo vệ đo lan rộng ra phân phối 1 khoảng chừng trị số mà trong đó có chứa giá trị thực của một thí nghiệm với mức p pháp luật. Độ không bảo vệ lan rộng ra được ước đạt bằng cách nhân độ không bảo vệ chuẩn tổng hợp uc với thông số phủ k
Ue = k x uc
Với :

  • Ue: độ không đảm bảo mở rộng
  • k: hệ số phủ
  • uc: Độ không đảm bảo chuẩn phù hợp

Ví dụ : sau khi hiệu chuẩn phương tiện đi lại đo, ta có độ không bảo vệ lan rộng ra tại giá trị 20 oC, Ue = 1 oC, k = 2, P = 95. Điều này có nghĩa là tại giá trị 20 oC, thì 95 % kết quả đo của phương tiện đi lại nằm trong khoảng chừng 20 ± 1 oC .

2. KHI NÀO HIỆU CHUẨN HOẶC KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN

Phương tiện đo dùng để định lượng hàng đóng gói hàng bao gói sẵn thì nên hiệu chuẩn hay kiểm định ? có nhiều người cho rằng thiết bị này phải kiểm định vì nó Giao hàng hoạt động giải trí mua và bán theo phương tiện đi lại đo nhóm 2. Tuy nhiên, điều này là chưa đúng .
– Đối với Nhà sản xuất hoặc đóng gói : chỉ nhu yếu lượng đóng gói phải tương thích với nhu yếu của Thông tư 21/2014 / TT-BKHCN so với hàng đóng gói sẵn, PTĐ mà họ sử dụng trong quy trình sản xuất nhà nước không chăm sóc ( có nghĩa chỉ cần hiệu chuẩn là đủ không bắt buộc phải Kiểm Định )

– Đối với cơ quan quản lý nhà nước về đo lường: Các PTĐ mà họ sử dụng để kiểm tra hàng đóng gói sẵn phải được kiểm định;

Nguyễn Hoàng Em

Tài liệu tham khảo:

  1. http://calgroup.vn/News/Huong-Dan-Xac-Dinh-Do-Khong-Dam-Bao-Do-3075
  2. TCVN 6165:2009 (ISO/IEC GUIDE 99:2007) TỪ VỰNG QUỐC TẾ VỀ ĐO LƯỜNG HỌC – KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ CHUNG VÀ CƠ BẢN (VIM)
  3. Thông tư 21/2014/TT-BKHCN;

You may also like

Để lại bình luận