Em hãy đánh giá kế sách

Bởi tronbokienthuc

Trả lời được câu nào thì trả lời, 1 câu cũng đc, mk đang cần gấp

Câu 21: Vì sao cuộc kháng chiến chống giặc Minh của Nhà Hồ lại nhanh chóng thất bại?

   A. Lực lượng chênh lệch.                            B. Thiếu sự chuẩn bị chu đáo

   C. Quân Minh quá mạnh.                   D. Không quy tụ được sức mạnh dân tộc.

Bạn đang đọc: Em hãy đánh giá kế sách

Câu 22: Bộ máy nhà nước thời Lê-Sơ hoàn chỉnh nhất vào triều đại vua nào?

   A. Lê Thánh Tông.   B. Lê Thái Tổ.          C. Lê Trung Tông.    D. Lê Nhân Tông.

Câu 23: Nội dung nào không phản ánh đúng về tác dụng những cải cách của Hồ Quý Ly ?

   A. Đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng.

   B. Góp phần hạn chế tập trung ruộng đất của quý tộc địa chủ.

   C. Làm suy yếu thế lực Họ Trần.

   D. Tăng nguồn thu nhập cho nhà nước

Câu 24: Nội dung nào phản ánh không đúng về nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 1418-1427?

   A. Bộ chỉ huy tài ba, sáng suốt có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo.

   B. Tinh thần đoàn kết, của bộ chỉ huy và sự ủng hộ của nhân dân ta.

   C. Truyền thống yêu nước của dân tộc ta và tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân, dân ta

   D. Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của giặc Minh, mở ra thời kì mới của dân tộc ta.

Câu 25: Tư tưởng của vua Lê Thánh Tông trong chính sách quốc phòng là:

   A. chỉ cần giữ tình hòa hiếu lâu dài.           B. nhân nhượng, mềm dẻo.

   C. bắt tay hợp tác để chia sẻ quyền lợi.     D. cương quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền.

Câu 26: Chính sách “hạn nô” của Hồ Quý Ly có nội dung là:

   A. các quý tộc được chiếm hữu nô tì không giới hạn.

   B. cho các quý tộc quan lại được nuôi nô tì .

   C. tùy theo phẩm cấp, các quan lại, quý tộc chỉ được nuôi số gia nô nhất định .

   D. tùy theo phẩm cấp, các quan lại, quý tộc được nuôi vô số gia nô  .

Câu 27: Câu “ Thứ Nhất Kinh Kì, thứ Nhì phố Hiến” là chỉ địa danh nào?

   A. Thăng Long, Gia Định.                          B. Thăng Long, Hưng Yên.

   C. Thăng Long, Kẻ Chợ.                            D. Thăng Long, Hội An

Câu 28: Luật Pháp thời Lê Sơ tiến bộ hơn thời Lý- Trần ở điểm nào?

   A. Phát triển kinh tế nông nghiệp.

   B. Bảo vệ chủ quyền quốc gia, truyền thống dân tộc.

   C. Bảo vệ quyền lợi người phụ nữ.

   D. Bảo vệ quyền tư hữu tài sản.

Câu 29: Nội dung nào không phải là cách đánh của nghĩa quân Lam Sơn đối với giặc Minh?

   A. Vận động, công kiên.                             B. Vườn không nhà trống.

   C. Vây thành, diệt viện.                             D. Chiêu dụ ra hàng.

Câu 30: Nội dung nào phản ánh không đúng về tình hình  thủ công nghiệp nước ta thời Lê Sơ?

   A. Các nghành nghề thủ công truyền thống phát triển ở các làng xã

   B. Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng ra đời.

   C. Thăng Long là nơi tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất

   D. Việc buôn bán với nước ngoài rất phát triển

Câu 31:So với cuộc kháng chiến chống Tống của Lý Thường Kiệt cách đánh giặc của nghĩa quân Lam Sơn có điểm giống là:

A.tấn công trước để tự vệ .B.phối hợp cùng nhân dân đánh giặc .C.chủ động kết thúc cuộc chiến tranh bằng giảng hòa .D.lợi dụng địa hình để đánh giặc .

Câu 32: Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ vào thời gian nào?

A.Mùa xuân 1770. B.Mùa xuân 1771. C.Mùa xuân 1777. D.Mùa xuân 1798 .

Câu 33:Vì sao Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa mai phục quân Xiêm?

A.Đây là vị trí kế hoạch quan trọng của địch .B.Địa hình thuận tiện cho việc đặt phục binh .C.Đó là một con sông lớn .D.Đây là nơi có nhiều đồi núi .

Câu 34.Hành động cầu cứu quân Xiêm của Nguyễn Ánh bị nhân dân ta gọi là

A.rước voi về giày mả tổ. B.cõng rắn cắn gà nhà .C. rước giặc về làng. D.đuổi Hổ về rừng .

Câu 35: Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế, lấy niên hiệu là Quang Trung vào năm nào?

A.Năm 1778. C. Năm 1789 .B.Năm 1790. D. Năm 1788 .

Câu 36. Vì sao Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà?

A.Được nhân dân ủng hộ .B.Được Nguyễn Hữu chỉnh giúp sức .C.Được những sĩ phu nổi tiếng Phan Huy ích, Nguyễn Thiếp giúp sức .D.Được Vua Lê và những quan lại nhà Lê giúp sức .

Câu 37: Nội dung nào là kết quả của chiến thắng Tốt Động- Chúc Động?

A. Trên 5 vạn tên giặc bị tử thương, bắt sống trên 1 vạn, thương thư bộ binh Trần Hiệp chết tại trận .B. Hàng nghìn tên giặc bị tử thương, Liễu Thăng bị chết tại trận .C. 29 vạn tên giặc bị đại bại, Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử .D. Tiêu diệt gần 5 vạn thủy binh của giặc, số sống sót chỉ còn vài nghìn tên chạy về nước .

Câu 38: Vào nửa đầu thế kỉ XIX, nền văn học nước nhà có một kiệt tác văn học bằng chữ Nôm đó là:

A.Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan .B.Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn .C.Bánh Trôi Nước của Hồ Xuân Hương .D.Truyện Kiều của Nguyễn Du .

Câu 39.Từ giữa thế kỉ XVIII chính quyền Đàng trong có biểu hiện nào sau đây?

A. Số quan lại ngày càng tăng, việc mua và bán quan tước diễn ra thông dụng .B. Số quan lại giảm dần, việc mua và bán quan tước diễn ra phổ cập .C. Số quan lại giảm dần, kết thành bè đảng, ăn chơi xa xỉ .D. Số quan lại ngày càng giảm, áp bức nhân dân thậm tệ .

Câu 40. Trong triều đình Phú Xuân ( Huế) nửa sau thế kỉ XVIII, Trương Phúc Loan tự xưng là gì?

A. Quốc công B. Quốc Phụ C. Quốc phó D. Tướng quốc

Câu 41. Sự mục nát của chế dộ phong kiến Đằng Trong thế kỉ XVIII đẫn tới hậu quả:

A. nỗi bất bình oán hận trong nhân dân ngày càng cao, làm bùng nổ đấu tranh .B. những toán thổ phỉ lộng hành khắp nơi, cướp bóc nhân dân .C. những quan lại thi nhau đục khoét nhân dân, chống lại triều đìnhD. những hào cường, địa chủ kết thành bè đảng, chống lại triều đình .

Câu 42. Điền cụm từ thích hợp trong câu ca dao sau: “ Chiều chiều én liệng Chuông Mây, cảm thương……..bị vây trong thành”?

A. Chú Ếch. B. Chú Ánh. C. Chú Lía. D. Nguyễn Huệ .

Câu 43.Phong trào Nông Dân Tây Sơn bùng nổ vào thời gian nào?

A. Mùa xuân 1771 C. Mùa xuân 1772B. Mùa xuân 1773 D. Mùa xuân 1789

Câu 44. Thời kì đầu quân Tây Sơn xây dựng căn cứ ở đâu?

A. Tây Sơn Hạ đạo C. Tây Sơn thượng đạoB. Tây Sơn Bắc đạo D. Tây Sơn Đông đạo

Câu 45. Nội dung nào không phản ánh đúng hành động của quân Tây Sơn trong thời kì đầu khởi nghĩa?

A. Lấy của người giàu, chia cho người nghèo. C. Xóa nợ cho Nông Dân .B. Cướp bóc của nhân dân. D. Bãi bỏ nhiều thứ thuế .

Câu 46. Vì sao phong trào Tây Sơn lại được đông đảo nhân dân ủng hộ?

A. Phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. C. Nhân dân thù ghét chúa NguyễnB. Nhân dân sợ quân Tây Sơn. D. Cuộc sống nhân dân cực khổ .

Câu 47. Quân Tây Sơn kiểm soát được phủ Quy Nhơn vào thời điểm nào?

A. Năm 1772. B. Năm 1773. C. năm 1774. D. Năm 1775 .

Câu 48. Khi Tây Sơn bị rơi vào hoàn cảnh bất lợi, Bắc có quân Trịnh, Nam có quân Nguyễn, Nguyễn Nhạc đã có chủ trương gì?

A. Hòa với Trịnh C. Hòa với NguyễnB. Hòa cả hai D. cầu cứu quân Xiêm

Câu 49. Từ năm 1776-1783 quân Tây Sơn mấy lần tiến vào Gia Định?

A. Một lần. B. Hai lần. C. Ba lần. D. Bốn lần .

Câu 50. Quân Tây Sơn bắt và giết được chúa Nguyễn vào thời gian nào?

A. Năm 1776. B. Năm 1777. C. Năm 1778. D. năm 1783 .

Câu 51. Hành động cầu cứu quân Xiêm của Nguyễn Ánh được nhân dân gọi là gì?

A. Cõng rắn cắn gà người. C. Cõng rắn cắn vào người .B. Cõng rắn cắn gà nhà. D. Rước Voi giày mả tổ .

Câu 52. Trận thủy chiến ngày 19/1/1785 của quân Tây Sơn đánh tan quân Xiêm diễn ra trên khúc sông nào?

A. Sông Mê Công C. Khúc sông Tiền .B. Khúc sông Hậu. D. Khúc sông Hồng .

Câu 53. Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút năm 1785?

A. Đập tan thủ đoạn xâm lược của giặc Xiêm C. Bảo vệ độc lập dân tộc bản địa .B. Là một trong những trận thủy chiến lớn nhất. D. Dân tộc ta đoàn kết .

Câu 54. Ai đã giúp quân Tây Sơn đánh chiếm Phú Xuân vào mùa hè 1786?

A. Nguyễn Hữu Chỉnh. C. Ngô Thì Nhậm .B. Vũ Văn Nhậm. D. Phan Huy Ích .

Câu 55. Quân tây Sơn lấy danh nghĩa gì để đem quân ra Bắc trong năm 1786 đến 1788?

A. Phù Trịnh diệt Lê. C. Phù Lê diệt Trịnh .B. Phù Nguyễn diệt Trịnh. D. Lấy của người giàu, chia cho người nghèo .

Câu 56. Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc giữa năm 1788 nhằm mục đích gì?

A. Diệt Nguyễn Hữu Chỉnh C. Diệt Họ Trịnh .B. Diệt Vũ Văn Nhậm. D. Diệt học Lê .

Câu 57. Vì sao Nguyễn Huệ lại ổn định được tình hình chính trị ở Bắc Hà?

A. Được những sĩ phu nổi tiếng giúp sức. C. Do uy tín của Nguyễn Huệ .B. Nhân dân Bắc Hà sợ quân Tây Sơn. D. Được Nhà Thanh trợ giúp .

Câu 58. Nhận định nào là không đúng khi nói về phong trào Tây Sơn từ cuối năm 1786 đến giữa năm1788?

A. Nguyễn Huệ ba lần tiến quân ra Bắc. C. Xóa bỏ thực trạng chia cắt ĐN .

B. Lật đổ các tập đoàn phong kiến Trịnh –Lê.       D. Lật đổ Nhà Nguyễn.

Câu 59. Vì sao Quân Thanh xâm lược nước ta?

A. Nhân thời cơ Lê Chiêu Thống cầu cứu. C. Nhân cớ hội Nguyễn Ánh cầu cứuB. Nhân trào lưu Tây Sơn Suy yếu. D. Nhân triều đình nhà Lê suy yếu .

Câu 60. Quân Thanh đem bao nhiêu quân sang xâm lược nước ta năm 1789?

A. 18 vạn. B. 28 van. C. 29 vạn. D. 30 vạn .

Câu 61. Nhận định nào là nhận định không đúng về ý nghĩa của phong trào Tây Sơn 1771-1789?

A. Trong 17 năm hoạt động giải trí đã lật đổ những tập đoàn lớn phong kiến, Nguyễn, Trịnh, LêB. Xóa bảo gianh giới chia cắt quốc gia, tạo điều kiện kèm theo tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hóa truyền thốngC. Đập tan những cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh bảo vệ độc lập dân tộc bản địa .D. Mở ra thời kì độc lập và tăng trưởng vĩnh viễn, thời Lê Sơ .

Câu 62. Nguyễn Ánh lập lại nhà Nguyễn trong hoàn cảnh nào?

A. Nhân nội bộ Tây Sơn lục đục. C. Nhân Quang Trung vừa mất .B. Được quân xiêm giúp sức. D. Được Nhà Thanh giúp sức .

Câu 63. Nguyễn Ánh lật đổ triều đại Tây Sơn vào thời gian nào?

A. 1801 B. 1802 C. 1803 D. 1806

Câu 64. Nguyễn Ánh lên ngôi vua vào thời gian nào?

A. Năm 1801. B. Năm 1802. C. Năm 1806. D. Năm 1815 .

Câu 65. Cuối thế kỉ XVIII văn học dân gian nước ta phát triển với những thể loại nào?

A. Chữ Hán. C. Chữ Hán và chữ Nôm .B. Chữ Nôm. D. Chữ quốc Ngữ

Câu 66. Nhận định nào không phải là nội dung phản ánh của văn học nước ta thế kỉ XVIII- XIX?

A. Phản ánh thâm thúy đời sống xã hội đương thời .B. Những đổi khác trong tâm tư nguyện vọng tình cảm của nhân dân .C. Phản ánh nguyện vọng, tham vọng của con người Nước Ta .D. Phản ánh khát khao độc lập, tự do của nhân dân ta .

Câu 67. Nhận xét nào không đúng về tình hình giáo dục, thi cử thời Quang Trung?

A. Giáo dục đào tạo chưa tăng trưởng, những nhà sư được trọng dụng .B. Việc học tập, thi tuyển được kiểm soát và chấn chỉnh, trường công được mở tới những xã .C. Con em nông dân có điều kiện kèm theo được học tập .D. Chữ Nôm được tôn vinh và đưa vào thi tuyển .

Câu 68. Vì sao năm 1836 vua Minh Mạng cho lập “Tứ dịch quán”?

A. Để dịch sách sang chữ Nôm. C. Để dịch chữ Nôm sang chữ Hán .B. Để dạy học cho con trẻ quý tộc. D. Để dạy tiếng quốc tế .

Câu 69. Tại sao dưới triều Nguyễn diện tích canh tác được tăng thêm mà vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong?

A. Ruộng đất không phân phối đủ cho nông dânB. Nông dân bị bọn Địa Chủ, cường Hào cướp mất ruộng đấtC. Thiên tai tàn phá nghiêm trọngD. Chính quyền nhà Nguyễn không còn chăm sóc đến sản xuất nông nghiệp

Câu 70. Tại sao việc đắp đê thời Nguyễn lại gặp nhiều khó khăn?

A. Tài chính thiếu hụt, nạn tham nhũng phổ biến           

B. kinh tế tài chính thiếu vắng, nông dân không hợp tácC. Thiên tai xảy ra liên tụcD. Triều đình không bồi thường cho dân

You may also like

Để lại bình luận