Thực hiện đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu

Bởi tronbokienthuc
Nhà thầu bảo vệ về nhu yếu kỹ thuật được mở và triển khai đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính. Việc triển khai đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu được lao lý như sau :

Mục Lục Bài Viết

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính

Trước khi triển khai đánh giá, hồ sơ đề xuất về tài chính phải được kiểm tra tính hợp lệ theo pháp luật tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP. Cụ thể gồm có :– Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất về tài chính ;

– Kiểm tra các thành phần của hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính; bảng giá tổng hợp, bảng giá chi tiết; bảng phân tích đơn giá chi tiết (nếu có); các thành phần khác thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính;

– Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để Giao hàng quy trình đánh giá chi tiết cụ thể hồ sơ đề xuất về tài chính .Xem thêm : Các bước thực thi việc tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầuBảo đảm thực thi hợp đồng so với nhà thầu và nhà đầu tư

Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính

trong bước đầu của công tác làm việc đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu đó là việc đánh giá về tính hợp lệ của hồ sơ. Những hồ sơ bảo vệ tính hợp lệ được xem xét để đánh giá cụ thể. Cụ thể :

Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ

Hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi phân phối không thiếu những nội dung sau đây :– Có bản gốc hồ sơ đề xuất về tài chính ;– Có đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính hợp lệ ;

– Hiệu lực của hồ sơ đề xuất về tài chính đáp ứng yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu.

Đánh giá chi tiết cụ thể hồ sơ đề xuất về tài chính và xếp hạng nhà thầu

Đối với những nhà thầu có hồ sơ đề xuất về tài chính hợp lệ sẽ được đánh giá cụ thể về tài chính. Việc đánh giá chi tiết cụ thể được thực thi theo pháp luật tại khoản 3 Điều 30 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP. Cụ thể :– Việc đánh giá chi tiết cụ thể hồ sơ đề xuất về tài chính và xếp hạng nhà thầu thực thi theo tiêu chuẩn đánh giá lao lý trong hồ sơ mời thầu ;– Sau khi lựa chọn được list xếp hạng nhà thầu, tổ chuyên viên lập báo cáo giải trình gửi bên mời thầu xem xét. Trong báo cáo giải trình phải nêu rõ những nội dung sau đây :+ Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng ;+ Danh sách nhà thầu không phân phối nhu yếu và bị loại ; nguyên do vô hiệu nhà thầu ;+ Nhận xét về tính cạnh tranh đối đầu, công minh, minh bạch và hiệu suất cao kinh tế tài chính trong quy trình tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa bảo vệ cạnh tranh đối đầu, công minh, minh bạch và hiệu suất cao kinh tế tài chính, phải nêu rõ nguyên do và đề xuất giải pháp giải quyết và xử lý ;

+ Những nội dung của hồ sơ mời thầu chưa phù hợp dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có); đề xuất biện pháp xử lý.

Xem thêm : Việc đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được thực thi như thế nào ?Đánh giá hồ sơ dự thầu theo lao lý của pháp lý mới nhấtTrên đây là bài viết của chúng tôi về “ Thực hiện đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu ” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kể vướng mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp .

You may also like

Để lại bình luận