Việc đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được tiến hành như thế nào?

Bởi tronbokienthuc

Trong việc lựa chọn nhà thầu thì đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật vô cùng quan trọng. Vậy việc đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được tiến hành như thế nào?

Mục Lục Bài Viết

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật

Trước khi thực thi đánh giá hồ sơ, bên mời thầu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ yêu cầu về kỹ thuật theo pháp luật tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP. Theo đó, việc kiểm tra gồm có :– Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật ;

– Kiểm tra các thành phần của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm:

+ Đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật, thỏa thuận hợp tác liên danh ( nếu có ), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu ( nếu có ) ;+ Bảo đảm dự thầu ;+ Các tài liệu chứng tỏ tư cách hợp lệ ;+ Tài liệu chứng tỏ năng lượng và kinh nghiệm tay nghề ;+ Đề xuất về kỹ thuật ;+ Các thành phần khác thuộc hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật .– Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để Giao hàng quy trình đánh giá chi tiết cụ thể hồ sơ yêu cầu về kỹ thuật .Xem thêm : Các bước thực thi việc tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầuTrong hoạt động giải trí đấu thầu cấm triển khai những hành vi nào ?

Đánh giá hồ sơ yêu cầu về kỹ thuật

Theo lao lý tại Điều 28 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP, khi đánh giá hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật, bên mời thầu triển khai những việc làm sau :

Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật

Hồ sơ yêu cầu về kỹ thuật của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi phân phối rất đầy đủ những nội dung dưới đây :– Có bản gốc hồ sơ yêu cầu về kỹ thuật ;– Có đơn dự thầu thuộc hồ sơ yêu cầu về kỹ thuật hợp lệ ;

– Hiệu lực của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu;

– Có bảo vệ dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực hiện hành cung ứng nhu yếu của hồ sơ mời thầu .Đối với trường hợp pháp luật bảo vệ dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện thay mặt hợp pháp của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được xây dựng theo pháp lý Nước Ta ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực hiện hành, đơn vị chức năng thụ hưởng theo nhu yếu của hồ sơ mời thầu ;– Không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ đề xuất kiến nghị kỹ thuật với tư cách là nhà thầu chính ( nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh ) ;– Có thỏa thuận hợp tác liên danh được đại diện thay mặt hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu ( nếu có ) ;– Nhà thầu không đang trong thời hạn bị cấm tham gia hoạt động giải trí đấu thầu theo pháp luật của pháp lý về đấu thầu ;– Nhà thầu bảo vệ tư cách hợp lệNhà thầu có hồ sơ yêu cầu về kỹ thuật hợp lệ được xem xét, đánh giá về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề. Đối với gói thầu đã thực thi sơ tuyển, không thực thi đánh giá về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu .

Đánh giá về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề

Việc đánh giá về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề triển khai theo tiêu chuẩn đánh giá lao lý trong hồ sơ mời thầu ;Nhà thầu có năng lượng và kinh nghiệm tay nghề phân phối nhu yếu được xem xét, đánh giá về kỹ thuật ;Nhà thầu đã vượt qua bước sơ tuyển, có hồ sơ yêu cầu về kỹ thuật hợp lệ, có năng lượng được update phân phối nhu yếu của gói thầu được xem xét, đánh giá về kỹ thuật .

Đánh giá về kỹ thuật

Việc đánh giá về kỹ thuật thực thi theo tiêu chuẩn đánh giá lao lý trong hồ sơ mời thầu ;Nhà thầu cung ứng nhu yếu về kỹ thuật được xem xét, đánh giá hồ sơ đề xuất kiến nghị về kinh tế tài chính .

Lưu ý: Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật phải được phê duyệt bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật.

Bên mời thầu phải thông tin list những nhà thầu phân phối nhu yếu về kỹ thuật đến toàn bộ những nhà thầu tham dự thầu, trong đó mời những nhà thầu cung ứng nhu yếu về kỹ thuật đến mở hồ sơ yêu cầu về kinh tế tài chính .Xem thêm : Đánh giá hồ sơ dự thầu theo pháp luật của pháp lý mới nhấtTrên đây là bài viết của chúng tôi về “ Việc đánh giá hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật được thực thi như thế nào ? ” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn vướng mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được tương hỗ giải đáp .

You may also like

Để lại bình luận