Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng mới nhất 2023

Bởi tronbokienthuc

Khi Đảng viên sinh hoạt đảng sẽ phải gắn với một đơn vị quản lý  của Đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng trong quá trình sinh sống, học tập và làm việc Đảng viên có thể chuyển đi  một thời gian xác định hoặc do những lý do khác mà không thể tiếp tục sinh hoạt tại đơn vị đang quản lý mình. Như vậy để tiếp tục sinh hoạt Đảng tại nơi Đảng viên đang có mong muốn chuyển đến, một trong các thủ tục cần làm là  Có Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng .

Qua bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn Quý vị hiểu rõ và phương pháp soạn thảo bản kiểm điểm nêu trên .

Chuyển sinh hoạt Đảng là gì?

Chuyển sinh hoạt Đảng là việc đảng viên không hề liên tục sinh hoạt tại đơn vị chức năng Đảng đang quản trị mình. Do đó, khi đến nơi ở mới, nơi công tác làm việc mới … đảng viên sẽ được cơ sở đảng mới quản trị .

Các trường hợp  đảng viên phải chuyển sinh hoạt đảng:

– Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức khi chuyển công tác làm việc sang đơn vị chức năng mới, khi Đảng viên được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc do biến hóa nơi cư trú lâu dài hơn .
– Chuyển sinh hoạt Đảng trong thời điểm tạm thời khi đổi khác nơi cư trú, nơi công tác làm việc từ 03 tháng – dưới 01 năm ; khi được cử đi học từ 03 tháng – 02 năm sau đó lại quay về đơn vị chức năng cũ .
– Chuyển sinh hoạt Đảng ra ngoài nước .
– Chuyển sinh hoạt Đảng khi chi bộ, Đảng bộ chuyển giao, xây dựng mới, chia tách, sáp nhập .
– Chuyển sinh hoạt Đảng khi tổ chức triển khai Đảng giải tán, bị giải thể do vi phạm kỷ luật .

Bản kiểm điểm đảng viên là gì?

Đây là một văn bản Đảng viên cần phải gửi đến chi uỷ nơi Đảng viên đang công tác làm việc để tự kiểm điểm bản thân về những nội dung chính như tư tưởng, phẩm chất, ý thức, trình độ việc làm. Đây một trong những thủ tục Đảng viên cần phải làm khi chuyển sinh hoạt Đảng về chi bộ mới .

Khi Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng về chi bộ mới thì tức là sẽ có một chi  bộ khác quản lý Đảng viên này, nên bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng này là tiền đề để làm căn cứ xem xét chất lượng Đảng viên, rèn luyện, phẩm chất, ý thức và tư tưởng của Đảng viên.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng

Download ( DOC, 47KB )

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

… … … … … …, ngày …. tháng …. năm … … .

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Kính gửi : – Chi uỷ chi bộ
– Đảng uỷ
– Tên tôi là : … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Sinh ngày … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Nơi ở lúc bấy giờ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày … … …. tháng … … .. năm … … … … … … … … …
– Tại chi bộ
: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … …
– Chính thức ngày : … … … … … … … … .
tại chi bộ : … … … … … … … … … … … … … ..
– Hiện đang công tác làm việc và sinh hoạt tại chi bộ : … … … … … … … … … … … .. Căn cứ tiêu chuẩn, trách nhiệm của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau :

Về tư tưởng chính trị

Về phẩm chất đạo đức, lối sống

Trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao

Tổ chức kỷ luật trong đảng

Về hạn chế và khuyết điểm

Biện pháp khắc phục hạn chế khuyết, khuyết điểm:

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
  (Ký và ghi rõ họ tên)

 

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

…………….., ngày……tháng……năm……..
T/M CHI ỦY
BÍ THƯ

ĐẢNG UỶ …………………… XÁC NHẬN…………….
Chữ ký đồng chí:……………………………………………………………………………………………..

……………., ngày…… tháng…… năm……..
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng

Về cách thức trình bày

Bản tự kiểm này không chỉ gửi lên chi uỷ hiện đang quản trị Đảng viên mà còn sẽ gửi lên Đảng bộ nơi Đảng viên sắp chuyển đến sinh hoạt, chính vì thế phương pháp trình diễn là rất là quan trọng
Tổng đài 1900 6557 đã cung ứng biểu mẫu phía trên, đó là biểu mẫu vừa đủ nội dung với trường hợp kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng. Quí vị hoàn toàn có thể theo mẫu đó in ra bản giấy và điền thông tin cần có. Hoặc hoàn toàn có thể đánh máy trực tiếp
Nhưng quan tâm với những trường hợp đánh máy trực tiếp là sẽ không được đánh máy chữ ký, chữ ký phải được ký thực .

Mục Lục Bài Viết

– Phần thông tin cá thể

Ở phần này như theo mẫu phía trên thì Đảng viên cần điền thông tin không thiếu đúng chuẩn và cẩn trọng. Để tránh xảy ra sai sót khi đã chuyển đơn xin chữ ký và nhận xét của chi uỷ đang quản trị và khiến phải làm lại thủ tục này

– Về tư tưởng chính trị

Đảng viên cần nêu được những thông tin trong quy trình mình sinh hoạt tại Đảng uỷ hiện tại thì những phẩm chất như :
+ Lập trường, tư tưởng của đảng viên trong đường lối của Đảng ; Mục tiêu dân tộc bản địa ; Và tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí minh
+ Về quy trình chấp hành những chủ trương, đường lối chủ trương của Đảng trong thời hạn sinh hoạt
+ Về ý thức tự giác học tập trau dồi thêm kỹ năng và kiến thức để bắt kịp với thời đại cũng như nâng cao năng lượng bản thân để vận dụng vào quy trình sinh hoạt Đảng

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống

Đây là một phần quan trọng so với mỗi Đảng viên, Đảng viên là một tấm gương cho nhân dân, phẩm chất Đảng viên có trong sáng, lãnh mạnh đạo đức có tốt thì mới phát huy, niềm tin tuyên truyền tư tưởng cách mạng đến nhân dân
Trong phần này Đảng viên phải nêu được về tư cách đạo đức, phẩm chất của mình. Thêm vào đó còn phải nêu được nhưng biểu lộ đơn cử, ở đây Đảng viên cần phải trung thực để liệt kê những biểu lộ tích cực và bộc lộ xấu đi nếu có .
Những biểu lộ tích cực của Đảng viên không chỉ là phẩm chất đạo đức hàng ngày mà còn là dựa trên những hoạt động giải trí, đường lối của Đảng dành cho Đảng viên như những cuộc thi, hoạt động về phẩm chất đạo đức lối sống của Đảng viên .

– Trách nhiệm so với trách nhiệm được giao

Trong quy trình công tác làm việc, sinh hoạt đảng thì Đảng viên phải tự đánh giá nghĩa vụ và trách nhiệm của mình so với những trách nhiệm được giao. Về ý thức tự giác triển khai, mức độ thực thi và phương pháp thực thi
Khi Đảng viên càng có nghĩa vụ và trách nhiệm với việc làm và trách nhiệm của mình thì sẽ tận lực với việc làm, có những phát minh sáng tạo, phương pháp thao tác để đạt hiệu suất cao cao nhất .

– Tổ chức kỷ luật trong Đảng

Khi tham gia một tổ chức triển khai thì điều tạo ra sự sự thành công xuất sắc của tổ chức triển khai đó phải kể đến kỷ luật

Trong phần này Đảng viên sẽ cần tự nhận xét về những ý thức chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật của Đảng. Thái độ và trách nhiệm của Đảng viên khi chấp hành kỷ luật và nhiệm vụ Đảng đặt ra.

– Về hạn chế, khuyến điểm và giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Từ những phần tự nhận xét phía trên và thực tế sinh hoạt Đảng, Đảng viên sẽ tự rút ra được những hạn chế khuyến điểm của mình trong quy trình sinh hoạt Đảng tại chi uỷ cạnh bên đó cần nêu được những giải pháp khắc phục trong thời hạn sau : Đây cũng hoàn toàn có thể được nhìn nhận như tiềm năng do chính Đảng viên đặt ra khi sẵn sàng chuẩn bị chuyển đến Đảng uỷ công tác làm việc mới .

Từ những phân tích trên Công ty Hoàng Phi mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng

 Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn.

You may also like

Để lại bình luận