Công tác dân vận của Đảng hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhân dân

Bởi tronbokienthuc
Ngày 13.1, tại TP. Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức triển khai Hội nghị toàn nước tổng kết công tác dân vận và đánh giá hiệu quả thực thi năm “ Đẩy mạnh thực thi quy định dân chủ ở cơ sở ” 2021, tiến hành trách nhiệm năm 2022 theo hình thức trực tiếp tích hợp trực tuyến với 63 tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước .
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ huy tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có những Bí thư Trung ương Đảng : quản trị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ; Phó Thủ tướng nhà nước Lê Minh Khái ; Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài .

Phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân

Biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích đã đạt được của hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong năm 2021, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, năm 2021, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác dân vận.

“ Việc tăng nhanh triển khai quy định dân chủ ở cơ sở trong năm qua đã phát huy tốt hơn vai trò, tiềm năng, sức phát minh sáng tạo của nhân dân, động viên những những tầng lớp nhân dân tích cực tham gia những trào lưu thi đua yêu nước, phòng, chống dịch COVID-19, triển khai thắng lợi trách nhiệm chính trị của địa phương. Đồng thời, góp thêm phần nâng cao vai trò, uy tín của những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, chính quyền sở tại, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ; tôn vinh nghĩa vụ và trách nhiệm người đứng đầu và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên ; tác động ảnh hưởng tích cực đến công tác thiết kế xây dựng Đảng, mạng lưới hệ thống chính trị ngày thêm trong sáng, vững mạnh ; dân chủ trong xã hội được lan rộng ra, tạo thêm sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa ”, Thường trực Ban Bí thư khẳng định chắc chắn .Nhấn mạnh 1 số ít trách nhiệm trọng tâm trong thời hạn tới, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, để góp thêm phần đạt được tiềm năng tổng quát Đại hội XIII của Đảng, công tác dân vận của Đảng phải liên tục thay đổi nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng hoạt động giải trí, tạo sự chuyển biến thực sự trong nhận thức, nghĩa vụ và trách nhiệm của những cấp ủy đảng và cả mạng lưới hệ thống chính trị so với công tác dân vận của Đảng theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân ; lấy chất lượng đời sống, sự hài lòng và tin tưởng của nhân dân làm tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng của những chủ trương, năng lượng, uy tín của mỗi cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, mạng lưới hệ thống chính trị những cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên .Cụ thể hóa và thực thi tốt chính sách “ Đảng chỉ huy, Nhà nước quản trị, Mặt trận và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ ”, gắn với mục tiêu “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng ” .Cùng với đó, ban dân vận những cấp sớm nghiên cứu và điều tra, tham mưu cho những cấp ủy và hướng dẫn tiến hành chương trình hành vi, kế hoạch thực thi Kết luận số 21 – KL / TW của Ban Chấp hành Trung ương về kiến thiết xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao chất lượng hoạt động giải trí và đội ngũ cán bộ của Mặt trận Tổ quốc, những tổ chức triển khai chính trị-xã hội ở địa phương, đơn vị chức năng. Ban Dân vận Trung ương tập trung chuyên sâu hoàn thành xong những nội dung được giao trong Kế hoạch số 03 – KH / TW, ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị về thực thi Kết luận 21 ; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong mạng lưới hệ thống Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể quần chúng. Đồng thời, tăng cường việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, “ trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có nghĩa vụ và trách nhiệm với dân ”, song song với triển khai tốt nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu .Nhấn mạnh việc tiến hành hiệu suất cao Chương trình hành vi triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận ; quy định công tác dân vận của mạng lưới hệ thống chính trị, chiến sỹ Võ Văn Thưởng chú ý quan tâm, việc thay đổi can đảm và mạnh mẽ công tác dân vận theo hướng nâng cao năng lượng dự báo, tầm nhìn kế hoạch tương thích với tình hình mới ; tăng cường phối hợp giữa những cơ quan, tổ chức triển khai trong mạng lưới hệ thống chính trị về công tác dân vận. Thực hiện tốt việc nắm tình hình nhân dân ; hoạt động nhân dân triển khai tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch COVID-19 linh động, bảo đảm an toàn, hiệu suất cao, tích cực tham gia phục sinh và tăng trưởng kinh tế-xã hội. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền sở tại chăm sóc đời sống, bảo vệ phúc lợi xã hội cho nhân dân ; triển khai nghiêm việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân ; xử lý dứt điểm những yếu tố bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở, những vấn đề khiếu kiện lê dài, vấn đề xấu đi, tham nhũng nhân dân chăm sóc .Trong điều kiện kèm theo Đảng cầm quyền, chỉ huy mạng lưới hệ thống chính trị và xã hội, công tác dân vận của Đảng phải liên tục thay đổi nội dung, phương pháp hoạt động giải trí, phân phối tốt hơn nhu yếu trách nhiệm trong tình hình mới, hướng mạnh về cơ sở, bám sát dân, bám chắc địa phận ; dữ thế chủ động chớp lấy, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, nguyện vọng chính đáng của nhân dân cho cấp ủy, chính quyền sở tại xem xét xử lý, nhất là những yếu tố tương quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của dân cư. Nhận thức thâm thúy, rất đầy đủ hơn quan điểm “ dân là gốc ”, phát huy sức mạnh của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa …

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình hiện nay, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, điều kiện tiên quyết là phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng, bởi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải thực sự quan tâm, tạo mọi điều kiện để tiến hành công tác dân vận; kịp thời khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương cá nhân điển hình, có thành tích trong công tác dân vận, nhất là ở cấp cơ sở.

Thường trực Ban Bí thư tin cậy, với ý thức tiến công, ý thức, nghĩa vụ và trách nhiệm cao của đội ngũ những người làm công tác dân vận, ngành Dân vận sẽ hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm năm 2022, tích cực góp phần cho quy trình thực thi thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu vì tiềm năng “ dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh ” .Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVNQuang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tạo sự đồng thuận của nhân dân

Tiếp thu quan điểm phát biểu chỉ huy của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ 4 trách nhiệm công tác trọng tâm trong năm 2022, trong đó ý kiến đề nghị những tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy thường trực Trung ương, Mặt trận Tổ quốc và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội, ban dân vận những cấp liên tục không cho thâm thúy Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, những thông tư, nghị quyết, Kết luận của Đảng, chương trình hành vi triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, dân tộc bản địa và tôn giáo ; triển khai nghiêm Quyết định số 23 ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của mạng lưới hệ thống chính trị .Bên cạnh đó, Trưởng ban Dân vận Trung ương ý kiến đề nghị nâng cao hiệu suất cao công tác dân vận chính quyền sở tại, tập trung chuyên sâu chỉ huy, điều tra và nghiên cứu kiến thiết xây dựng, phát hành luật, văn bản quy phạm pháp luật nhằm mục đích thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực thi tốt quy định dân chủ ở cơ sở, triển khai tốt mục tiêu ” dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng “. Quan tâm sửa đổi, bổ trợ, phát hành chính sách, chủ trương để kịp thời tháo gỡ khó khăn vất vả, vướng mắc, chưa ổn và tăng cường cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tạo mọi điều kiện kèm theo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp chỉ huy xử lý những nguyện vọng chính đáng và bức xúc của nhân dân ngay tại cơ sở .Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và những tổ chức triển khai chính trị-xã hội liên tục thay đổi can đảm và mạnh mẽ hơn nữa về nội dung và phương pháp hoạt động giải trí theo hướng thiết thực hiệu suất cao, tập trung chuyên sâu tuyên truyền hoạt động mọi những tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực thi chủ trương của Đảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước, nhất là chấp hành những chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch COVID-19 và tích cực tham gia để thực thi những chương trình về hồi sinh và tăng trưởng kinh tế-xã hội. Thực hiện hiệu suất cao trách nhiệm giám sát, phản biện và tham gia góp ý thiết kế xây dựng Đảng, chính quyền sở tại, nhất là giám sát cán bộ, đảng viên về thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương .Trưởng ban Dân vận Trung ương đề xuất ban dân vận những cấp dữ thế chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy triển khai tổng lực về công tác dân vận và kiến thiết xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề về công tác dân vận ; chăm sóc kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lượng, kinh nghiệm tay nghề, nhiệt tình, mê hồn và có giải pháp, tác phong dân vận khéo, để làm nòng cốt tham mưu, thực thi tốt công tác dân vận, phân phối nhu yếu ngày càng cao của công tác dân vận và của mạng lưới hệ thống chính trị .

Theo báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận tiếp tục có đổi mới về nội dung, phương thức. Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nội dung công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng bộ các cấp gắn với thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW, Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao.

Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực thi những giải pháp phòng, chống dịch ; kêu gọi nguồn lực xã hội tham gia vào công tác phòng, chống dịch ; mạng lưới hệ thống dân vận đã có nhiều cách làm hay, phát minh sáng tạo, hình thành nhiều quy mô phòng, chống dịch thiết thực .Chính quyền những cấp chăm sóc chỉ huy, chỉ huy triển khai công tác dân vận chính quyền sở tại, nhất là tiến hành thực thi những chủ trương phúc lợi xã hội, tương hỗ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn vất vả do đại dịch COVID-19, tăng cường thực thi quy định dân chủ ở cơ sở ; đối thoại với nhân dân và tăng nhanh cải cách hành chính. Các chủ trương, chủ trương về công tác dân tộc bản địa, tôn giáo được những cấp tập trung chuyên sâu chỉ huy, chỉ huy tổ chức triển khai triển khai .Lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong trào lưu toàn dân bảo vệ bảo mật an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID19. Mặt trận Tổ quốc và những tổ chức triển khai chính trị-xã hội tập trung chuyên sâu phát động nhiều trào lưu thi đua, những cuộc hoạt động, góp thêm phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa. Công tác dân vận của mạng lưới hệ thống chính trị đã góp thêm phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, triển khai xong những tiềm năng, trách nhiệm tăng trưởng kinh tế-xã hội, bảo mật an ninh, quốc phòng, kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống chính trị vững mạnh …

You may also like

Để lại bình luận