Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Chú trọng đổi mới công tác cán bộ

Bởi tronbokienthuc

Nâng cao công tác đánh giá cán bộ

Theo kế hoạch, về việc thay đổi, nâng cao chất lượng công tác làm việc đánh giá cán bộ, trên cơ sở khung tiêu chuẩn đánh giá cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên, LĐLĐ huyện đơn cử thành những tiêu chuẩn đánh giá, lượng hóa hiệu quả thực thi trách nhiệm của từng cá thể, bảo vệ rõ người, rõ việc, rõ tiến trình ; ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá cán bộ hằng tháng ; thực thi đánh giá cán bộ đa chiều, liên tục, bảo vệ nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ và tiến trình ; khách quan, đúng mực, công khai minh bạch, minh bạch ; hiệu quả đánh giá xếp loại cán bộ chỉ huy, quản trị phải dựa vào hiệu quả đánh giá việc triển khai trách nhiệm của tập thể, cơ quan, đơn vị chức năng. Trong xác lập chức vụ tiêu chuẩn cán bộ công đoàn LĐLĐ Q. đặc biệt quan trọng chăm sóc tiêu chuẩn về kiến thức và kỹ năng, tận tâm và bản lĩnh và uy tín của cán bộ công đoàn. Để chuẩn bị sẵn sàng nguồn cán bộ vĩnh viễn cung ứng nhu yếu sắp xếp cán bộ, những cấp Công đoàn trong huyện dữ thế chủ động đề xuất kiến nghị với cấp ủy Đảng sẵn sàng chuẩn bị nguồn cán bộ cho tổ chức triển khai Công đoàn, nhất là cán bộ xuất thân từ công nhân lao động trực tiếp sản xuât, có kinh nghiệm tay nghề thực tiễn từ hoạt động giải trí ; trước mắt sẵn sàng chuẩn bị nguồn cán bộ cho Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Chú trọng đổi mới công tác cán bộ
Hội nghị sơ kết công tác hoạt động Công đoàn 9 tháng của Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên

Cụ thể, đối với cán bộ công đoàn chuyên trách: Căn cứ vào biên chế được giao, xây dựng khung năng lực vị trí việc làm cho từng chức danh, từng cấp, từng bộ phận công tác với các tiêu chuẩn phù hợp theo quy định về vị trí việc làm và phân cấp quản lý cán bộ…

Đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách : Lựa chọn, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng những cán bộ trưởng thành từ trào lưu, cán bộ xuất thân từ công nhân. Coi trọng những phẩm chất số 1 của cán bộ công đoàn : chuyên nghiệp, bản lĩnh, tận tâm, gắn bó với cơ sở, thân mật với công nhân lao động, có năng lực tự học, am hiểu pháp lý, có kiến thức và kỹ năng hoạt động quần chúng. Đề xuất chính sách, chủ trương, pháp luật về việc lựa chọn, ra mắt và tương hỗ đoàn viên xuất sắc ưu tú, cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu vượt trội đi học Đại học Công đoàn hoặc tham gia lớp tu dưỡng lý luận nhiệm vụ Công đoàn. Đối với những đơn vị chức năng sự nghiệp, doanh nghiệp thường trực : Rà soát, pháp luật ngặt nghèo số lượng cán bộ ở cơ quan, đơn vị chức năng sự nghiệp, doanh nghiệp thường trực hoàn thành xong Đề án vị trí việc làm để bảo vệ sắp xếp, sử dụng cán bộ có hiệu suất cao.

Chủ động thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nữa là các cấp công đoàn huyện chủ động và thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công đoàn các cấp phải thực hiện theo đúng hướng dẫn về quy hoạch cán bộ của Huyện ủy Phú Xuyên và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; đảm bảo phương châm “động” và “mở”, từ nguồn quy hoạch trong và ngoài hệ thống Công đoàn; đảm bảo về hệ số, cơ cấu 3 độ tuổi; đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, bố trí đúng chuyên môn đào tạo, đúng vị trí việc làm; có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và có chiều hướng triển vọng, phát triển tốt.

Quy hoạch cán bộ công đoàn phải được thanh tra rà soát, bổ trợ hằng năm và quy hoạch cho nhiệm kỳ tiếp theo. Thực hiện công khai minh bạch tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn đơn cử của từng chức vụ, list cán bộ đưa vào, đưa ra khỏi quy hoạch, bảo vệ quy hoạch cán bộ phải sát với thực tiễn và có tính khả thi, phải địa thế căn cứ vào nhu yếu trách nhiệm chính trị của từng cơ quan, đơn vị chức năng, từng cấp Công đoàn trong từng thời kỳ để xác lập tiêu chuẩn, cơ cấu tổ chức đội ngũ cán bộ trong quy hoạch. Đồng thời, thông tin cho cán bộ quy hoạch biết để có kế hoạch tự học tập, rèn luyện, nâng cao năng lượng, phân phối nhu yếu trách nhiệm được giao. Việc chỉ huy, tiến hành công tác làm việc quy hoạch cán bộ công đoàn cấp cơ sở, trước mắt là sẵn sàng chuẩn bị cán bộ cho nhiệm kỳ 2023 – 2028 đồng nhất, thống nhất từ huyện đến cơ sở ; bảo vệ tính thừa kế, tăng trưởng và sự chuyển tiếp vững chãi giữa những thế hệ. Công tác quy hoạch phải tuân thủ theo pháp luật, đồng thời phối hợp ngặt nghèo với cấp ủy chỉ huy những đơn vị chức năng trong công tác làm việc quy hoạch cán bộ công đoàn ; theo dõi, giám sát thực thi việc quy hoạch, Phải thực sự công tâm, khách quan, khoa học, kiên trì của cấp triển khai quy hoạch và cán bộ trực tiếp tham mưu quy hoạch … Quan tâm chăm sóc thực thi chủ trương so với cán bộ công đoàn cũng là một trong những trách nhiệm trọng tâm. Các cấp Công đoàn huyện liên tục không cho và triển khai đúng, không thiếu theo lao lý những chủ trương chung của Đảng, Nhà nước và tổ chức triển khai Công đoàn so với đội ngũ cán bộ công đoàn ; yêu cầu với Liên đoàn Lao động Thành phố, Tổng Liên đoàn Lao động Nước Ta có những chính sách đãi ngộ tương thích cho cán bộ công đoàn trong điều kiện kèm theo đơn cử nhằm mục đích khuyến khích và tạo điều kiện kèm theo cho cán bộ công đoàn yên tâm công tác làm việc và lôi cuốn cán bộ giỏi vào làm công tác làm việc Công đoàn.

Bên cạnh đó, thực hiện chính sách khuyến khích tinh thần, tạo động lực cho cán bộ công đoàn như: Có cơ chế khen thưởng tương xứng với những cống hiến, đóng góp; được thăng tiến, luân chuyển; được tôn trọng, đánh giá đúng kết quả làm việc; đồng thời, thực hiện nghiêm kỷ luật với cán bộ vi phạm; có cơ chế bảo vệ để cán bộ tích cực cống hiến xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Mục đích của việc tiến hành triển khai Nghị quyết số 14 / NQ-LĐLĐ, ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố TP. Hà Nội ( khóa XVI ) về “ Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới ” nhằm mục đích thiết kế xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn phân phối nhu yếu trách nhiệm trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chú ý quan tâm đến tính đồng nhất, tổng lực, bảo vệ về số lượng, chất lượng, cơ cấu tổ chức hài hòa và hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm trong từng quy trình tiến độ. Các Công đoàn cơ sở ; trước hết là người đứng đầu gương mẫu tiến hành, không cho, triển khai Nghị quyết và kế hoạch của Liên đoàn Lao động huyện, gắn với thực thi 05 Chương trình công tác làm việc của Đảng bộ Huyện ( khóa XXV ) và Nghị quyết số 09 – NQ / TU, ngày 27/02/2012 của Thành uỷ TP.HN.

You may also like

Để lại bình luận