ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG …

Bởi tronbokienthuc

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

NĂM HỌC 2020-2021

 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020  nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ công văn số 113/CV-PGDĐT, ngày 27/1/2021 của Phòng GD&ĐT thành phố Vĩnh Long. Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức các trường Mầm non, tiêu học, THCS trực thuộc.

Đánh giá, xếp loại công chức-viên chức-Người lao động hàng năm là việc làm thiết yếu để mỗi cá thể nhìn nhận lại một năm công tác làm việc đạt được những ưu điểm, hạn chế gì để từ đó sẽ liên tục phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu, đồng thời tác dụng đánh giá, xếp loại công chức-viên chức quản trị cuối năm được chỉ huy những cấp công nhận là vật chứng để xét những thành tích của cá thể, của đơn vị chức năng và để mỗi cá thể liên tục phấn đấu trong thời hạn tới .

Căn cứ vào Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo điều 3 và tiêu chí xếp loại chất lượng công chức theo điều 8,9,10,11,12,13,14,15 của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020). Ngày 25/5/2021 tại lớp Mầm 1 Trường Mầm Non 3 đã diễn ra cuộc họp đánh giá xếp loại công chức (Hiệu trưởng), Viên chức (PHT+GV+NV Biên chế) và người lao động.

Mỗi cá thể sau khi tự đánh giá xếp loại thì tập thể đã góp phần nhiều quan điểm về ưu điểm, hạn chế và mức xếp loại. Gần một ngày thao tác, hiệu quả đánh giá, xếp loại như sau :1 / ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC so với Bà Trịnh Thị Thủy-Hiệu trưởng- Tự đánh giá xếp loại : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm- Tập thể đánh giá xếp loại : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm2 / ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ so với Bà Tiêu Thanh Trúc PHT- Tự đánh giá xếp loại : Hoàn thành Tốt trách nhiệm- Tập thể đánh giá xếp loại : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm3 / ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ so với Bà Lương Phượng Khánh PHT

-Tự đánh giá xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Tập thể đánh giá xếp loại : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm4 / ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC ( GV + NV BC ) : Tổng số 23 cá thểTrong đó+ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm là 20/23, tỷ suất 86.96 %+ Hoàn thành Tốt trách nhiệm : 03/23, tỷ suất 13.04 % .5 / ĐÁNH GIÁ NGƯỜI LAO ĐỘNG ( NV HĐ ) : Tổng số 17 cá thểTrong đó+ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm là 01/17, tỷ suất 5.88 %+ Hoàn thành Tốt trách nhiệm : 16/17, tỷ suất 91.12 % .Bà Trịnh Thị Thủy-Chủ tọa đề xuất mỗi cá thể tự hoàn hảo phiếu đánh giá của mình và nộp về nhà trường, đồng thời th ký tổng hợp nhanh, đúng chuẩn biên bản để Hệu trưởng hoàn hảo hồ sơ đăng nộp về cấp trên và tàng trữ tại đơn vị chức năng theo ý thức công văn 113 / PGDĐT ngày 27/1/2021 .

                                                                                                  Tin bài/ảnh

Ngọc Ngân

You may also like

Để lại bình luận