Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra

Bởi tronbokienthuc
Ảnh minh họa. Nguồn : Internet

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra

Kinh tế Nước Ta 6 tháng đầu năm 2021 và những yếu tố đặt ra

Cơ sở lý thuyết nghiên cứu

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là quy trình chuyển dịch từ trạng thái này sang trạng thái khác tương thích với phân công lao động và trình độ tăng trưởng của lực lượng sản xuất trong tiến trình tăng trưởng kinh tế nhất định .
Được xem là người tiên phong nghiên cứu và điều tra về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vào cuối thế kỷ 19, Ernst Engel đã chỉ ra mối quan hệ giữa thu nhập và phân phối thu nhập cho những nhu yếu tiêu dùng cá thể, hay còn gọi là quy luật tiêu dùng Engel .
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra  - Ảnh 1
Theo quy luật tiêu dùng này, khi thu nhập tăng, người tiêu dùng có nhu yếu tiêu tốn tăng so với những loại sản phẩm công nghiệp và dịch vụ. Xu hướng này sẽ làm nền kinh tế di dời theo hướng tăng khu vực công nghiệp và đặc biệt quan trọng là khu vực dịch vụ, đồng thời giảm ở khu vực nông nghiệp .
Nghiên cứu về mối quan hệ giữa nông nghiệp và công nghiệp trong tiến trình tăng trưởng kinh tế, Arthus Lewis cho rằng, khu vực nông nghiệp dư thừa lao động và lao động dư thừa này sẽ chuyển dần sang khu vực công nghiệp .
Ở Nước Ta, Phí Thị Hồng Linh và những tác giả ( 2020 ) đã nghiên cứu và phân tích, đánh giá tình hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại Nước Ta tiến trình 2011 – 2020 theo những tiêu chuẩn : Chuyển dịch tỷ trọng GDP ; chuyển dịch cơ cấu lao động theo 3 nhóm ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, tình hình xuất nhập khẩu .
Kết quả nghiên cứu và phân tích cho thấy, sự chuyển dịch tỷ trọng GDP theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ bảo vệ đạt những chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, chuyển dịch cơ cấu lao động nhanh hơn so với sự di dời GDP nên nhóm nghiên cứu và điều tra đưa ra đánh giá và nhận định, sự di dời cơ cấu ngành kinh tế chưa hiệu suất cao, chưa theo hướng văn minh, sản xuất vẫn còn mang tính gia công và phụ thuộc vào vào nguồn hàng nhập khẩu và phụ thuộc vào vào khu vực quốc tế. Từ đó, nhóm điều tra và nghiên cứu cũng đưa ra dự báo, những chỉ tiêu cơ bản về cơ cấu ngành kinh tế và xu thế cơ bản về chuyển dịch cơ cấu kinh tế quá trình 2021 – 2025 .
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra  - Ảnh 2
Nhìn chung, những điều tra và nghiên cứu trong và ngoài nước đều xem xét chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế là tiêu thức đánh giá trình độ tăng trưởng kinh tế : Trình độ tăng trưởng càng thấp, nền kinh tế đó phụ thuộc vào nhiều vào nông nghiệp ; ngược lại, nền kinh tế tăng trưởng cao sẽ tập trung chuyên sâu tăng trưởng công nghiệp, đặc biệt quan trọng là dịch vụ, tức là ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu của nền kinh tế .

Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam giai đoạn 2015-2020

Qua 35 năm thay đổi, kinh tế Nước Ta đã đạt được những tác dụng tăng trưởng ấn tượng và từng bước hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực và toàn thế giới. Đặc biệt, trong quá trình năm ngoái – 2020, kinh tế Nước Ta có sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng văn minh, giảm dần nguồn lực khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy hải sản ( gọi là khu vực 1, KV1 ), nguồn lực phân chia cho khu vực công nghiệp, khai khoáng, thiết kế xây dựng ( khu vực 2, KV2 ) và khu vực dịch vụ ( khu vực 3, KV3 ) tăng dần. Nhờ đó, nền kinh tế lôi cuốn ngày càng nhiều những nguồn lực quan trọng .

Về cơ cấu lao động

Giai đoạn năm ngoái – 2020, cùng với tăng trưởng kinh tế, lực lượng lao động Nước Ta có việc làm tăng đều qua những năm ( ngoại trừ năm 2020, thực trạng người lao động bị mất việc làm tăng, do tác động ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 ) .
Theo Tổng cục Thống kê ( 2021 ), số lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có “ công ăn, việc làm ” tăng đều qua từng năm, với vận tốc tăng trung bình khoảng chừng 0,48 % trong quá trình năm ngoái – 2019. Riêng năm 2020, cả nước có 32,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tác động xấu đi bởi dịch COVID-19 gồm có người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc hoặc nghỉ luân phiên, giảm giờ làm .
Xét về cơ cấu lao động, quá trình năm ngoái – 2020 có sự chênh lệch khá lớn giữa những khu vực kinh tế. Cụ thể, trong quy trình tiến độ này có sự chuyển dịch rõ ràng trong cơ cấu lao động giữa những khu vực : Nếu như năm năm ngoái cơ cấu lao động KV1 chiếm tới 45,73 % ; KV2 chiếm 24,19 % ; KV3 chiếm 30,08 %, thì đến năm 2020 tỷ trọng lao động trong những KV1, 2, 3 lần lượt là : 34,78 % ; 32,65 % ; 32,57 % .
Tốc độ giảm trung bình lao động KV1 là 5,4 % ; vận tốc tăng trưởng lao động trung bình trong KV2 và KV3 lần lượt là 6,6 % và 1,7 %. Mặc dù, vận tốc tăng trưởng lao động chậm nhưng có sự biến hóa đáng kể về cơ cấu lao động giữa những khu vực. Điều đó cho thấy, cả 3 khu vực đều có sự di dời lao động .
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra  - Ảnh 3
Từ đầu năm 2021 đến nay, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và nặng nề, nhưng những địa phương kiên trì triển khai “ tiềm năng kép ” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe thể chất người dân, vừa hồi sinh và tăng trưởng kinh tế – xã hội. Nhờ triển khai chủ trương đúng đắn này, tỷ suất lao động thao tác tại những khu vực doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2021 chỉ giảm 0,7 % so với cùng kỳ năm 2020 .
Đáng quan tâm, tỷ trọng lao động thao tác trong những khu vực không có sự dịch chuyển lớn trong nửa đầu năm 2021, theo đó tỷ trọng lao động ở KV1 chiếm 27,9 %, tăng 1,9 % ; KV2 chiếm 32,8 %, tăng 0,5 % ; KV3 chiếm 39,3 %, tăng 2,4 % so với cùng kỳ năm 2020 ( Tổng cục Thống kê, 2021 ) .

Về cơ cấu vốn

Cùng với chuyển dịch về cơ cấu lao động giữa những khu vực, tổng vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng toàn xã hội trong tiến trình năm ngoái – 2019 cũng có sự tăng trưởng rõ ràng qua những năm ( Bảng 1 ). Tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng chừng 9,23 % / năm. Như vậy, vận tốc tăng trưởng trung bình của tổng vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng toàn xã hội tăng gấp 19,23 lần so với lao động .
Theo Tổng cục Thống kê ( 2021 ), vốn góp vốn đầu tư toàn xã hội thực thi theo giá hiện hành năm 2020 đạt 2.164,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5,7 % so với năm 2019 và bằng 34,4 % GDP. Trong 6 tháng đầu năm 2021, vốn góp vốn đầu tư triển khai toàn xã hội theo giá hiện hành đạt 1.169,7 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2 % so với cùng kỳ năm 2020 .
Tuy bị ảnh hưởng tác động nặng nề bởi dịch bệnh COVID – 19 và thiên tai ( lũ lụt, hạn hán, ngập mặn … ) từ năm 2019 đến nay, nhưng 6 tháng đầu năm 2021, tỷ suất về vốn góp vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh. Điều này chứng tỏ những nỗ lực toàn xã hội triển khai “ tiềm năng kép ” do nhà nước đề ra có tính năng tích cực và nhanh gọn lan tỏa trong toàn nền kinh tế .

Sự đóng góp của các khu vực kinh tế vào GDP

Tổng sản phẩm quốc nội ( GDP ) của Nước Ta ( theo giá so sánh với năm 2010 ) trong tiến trình năm ngoái – 2020 liên tục tăng trưởng qua những năm. Sự tăng trưởng của GDP nhờ góp phần trong cả 3 khu vực kinh tế ( Bảng 2 ) .
Trong quá trình năm ngoái – 2020, KV1 có tỷ suất góp phần vào GDP có khuynh hướng giảm dần qua những năm : Nếu như năm năm ngoái, khu vực này góp phần khoảng chừng 18,17 % GDP thì đến năm 2020 số lượng này còn 15,34 % ( tỷ trọng trung bình đạt 16,51 % / năm ) .
Hai khu vực kinh tế còn lại góp phần khá lớn vào cơ cấu tỷ trọng GDP, theo đó KV2 có tỷ trọng tăng đều với biên độ xê dịch khá lớn ( từ 38,58 % GDP năm năm ngoái đến 41,15 % GDP vào năm 2020 ), trung bình 39,87 % / năm .
Đặc biệt, KV3 chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP, trung bình 43,24 % / năm, biên độ giao động tương đối nhỏ ( thấp nhất là 43,25 % vào năm năm ngoái, cao nhất là 43,81 % vào năm 2017 ) và không vững chắc ( trong 3 năm đầu tỷ trọng khu vực này có xu thế tăng, nhưng 3 năm cuối lại không không thay đổi ) .
Nhìn chung, cơ cấu GDP của Nước Ta trong quá trình năm ngoái – 2020 đổi khác theo sự chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu phân chia vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng toàn xã hội theo hướng tân tiến, nghĩa là nền kinh tế có sự chuyển dịch cơ cấu từ KV1 sang KV2 và KV3 .

Kết quả phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2015-2020

Trong tiến trình năm ngoái – 2020, kinh tế Nước Ta đã đạt tác dụng tăng trưởng ấn tượng, đưa Nước Ta trở thành nước có thu nhập trung bình đầu người ở mức trung bình. Những thành tựu đó được cụ thể hóa bằng những tài liệu kinh tế vĩ mô như : Tốc độ tăng trưởng kinh tế khả quan ; tỷ suất thất nghiệp ở mức thấp ; tỷ suất lạm phát kinh tế duy trì trong khoanh vùng phạm vi được cho phép ; cán cân thương mại dần được cải tổ theo hướng thuận tiện .

Tốc độ tăng trưởng GDP

Một trong những thành tựu kinh tế quan trọng bộc lộ rõ nhất của Nước Ta trong tiến trình năm ngoái – 2020 là vận tốc tăng trưởng kinh tế. Năm 2020, do ảnh hưởng tác động của đại dịch COVID-19, sự suy thoái và khủng hoảng kinh tế diễn ra trên toàn thế giới, trong toàn cảnh đó nền kinh tế Nước Ta cũng vượt qua không ít khó khăn vất vả, để đạt vận tốc tăng trưởng dương ( 2,91 % ), tuy không đạt được tiềm năng đề ra nhưng Nước Ta thuộc nhóm những nước có mức tăng trưởng cao nhất quốc tế ; Kinh tế vĩ mô không thay đổi, lạm phát kinh tế được trấn áp ở mức thấp .
Nhìn chung, trong tiến trình năm ngoái – 2020, kinh tế Nước Ta có vận tốc tăng trưởng trung bình là 6,76 % / năm, đạt tiềm năng “ tăng trưởng kinh tế trung bình 5 năm đạt từ 6,5 % – 7 % / năm ” mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn nước lần thứ XII của Đảng đã đề ra .
Đây là thành tựu quan trọng so với khu vực và quốc tế. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2021, vận tốc tăng trưởng GDP tăng 5,64 %, cao hơn 1,82 % so với cùng kỳ năm 2020. Điều này cho thấy, kinh tế Nước Ta có tín hiệu tăng trưởng tích cực mặc kệ tình hình dịch bệnh COVID – 19 vẫn còn diễn biến phức tạp .

Tỷ lệ thất nghiệp

Nhờ có sự chuyển dịch cơ cấu lao động một cách hài hòa và hợp lý và hiệu suất cao, tỷ suất thất nghiệp tại Nước Ta chưa vượt quá 2,31 % trong quá trình năm ngoái – 2020 và có xu thế giảm dần. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình ở mức 2,18 % ( thấp hơn so với tiềm năng 4 % mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn nước lần thứ XII năm năm nay đã đề ra ) .

Riêng năm năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,48%, cao hơn 0,31 điểm phần trăm so với năm 2019, trong đó khu vực thành thị là 3,88%, tăng 0,77 điểm phần trăm. Dù tăng cao hơn năm trước nhưng tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi khu vực thành thị năm 2020 đã không vượt quá 4,0%, đạt muc tiêu như Quốc hội đề ra tại Nghị quyết số 85/2019/QH-14 về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

Tỷ lệ lạm phát

Với sự chỉ huy kinh khủng của nhà nước, Thủ tướng nhà nước, cân đối kinh tế vĩ mô trong tiến trình năm ngoái – 2020 duy trì không thay đổi, nhờ đó tỷ suất lạm phát kinh tế ở mức thấp, bảo vệ trong tiềm năng đề ra. ( Bảng 3 )
Tỷ lệ lạm phát kinh tế trung bình ở Nước Ta trong quy trình tiến độ năm ngoái – 2020 ở mức 2,76 % / năm. Những chỉ báo lạm phát kinh tế trên cho thấy, tính đúng đắn trong chỉ huy, quản lý và điều hành Phục hồi kinh tế, phòng chống dịch bệnh và sự quyết tâm, đồng lòng của hàng loạt mạng lưới hệ thống chính trị, nhà nước, Thủ tướng nhà nước, sự nỗ lực, nỗ lực của dân cư và hội đồng doanh nghiệp để thực thi có hiệu suất cao tiềm năng “ vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tăng trưởng kinh tế-xã hội ” .

Cán cân thương mại

Phát huy những thành tựu thương mại của những năm trước đã đạt được, 5 năm qua, Nước Ta đã và đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và quốc tế để tìm kiếm thị trường, lan rộng ra hoạt động giải trí thương mại toàn thế giới .
Trong tiến trình năm ngoái – 2020, Nước Ta lan rộng ra, giao thương mua bán sản phẩm & hàng hóa với những nước trong khu vực châu Á, cũng như những khu vực khác trên quốc tế. Nhờ đó, hoạt động giải trí xuất, nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa của Nước Ta đã đạt mức tăng trưởng tích cực, năm sau cao hơn năm trước .
Cụ thể, về xuất khẩu, nếu như năm năm ngoái kim ngạch xuất khẩu của Nước Ta đạt 162,4 tỷ USD thì đến năm 2020, số lượng này đã cán mốc 281,5 tỷ USD .
Tương tự, về nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa của Nước Ta cũng đạt tác dụng tích cực. Năm năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa của nước ta đạt 165,6 tỷ USD. 5 năm sau, số lượng này đạt 262,4 tỷ USD .
Tuy trong toàn cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, tác động ảnh hưởng nhiều đến thương mại quốc tế, nhưng hoạt động giải trí xuất, nhập khẩu của Nước Ta đã đạt thành tựu đáng kể trong 6 tháng đầu năm 2021 khi tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa đạt 157,63 tỷ USD, tăng 28,4 % ; tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa đạt 159,1 tỷ USD, tăng 36,1 % so với cùng kỳ năm 2020 .
Như vậy, sau khi trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới, Nước Ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trong tăng trưởng kinh tế quốc gia. Từ nền kinh tế hầu hết là nông nghiệp, Nước Ta đã kiến thiết xây dựng được cơ sở vật chất – kỹ thuật, hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước phân phối cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra môi trường tự nhiên lôi cuốn nguồn lực xã hội cho tăng trưởng .
So với những thời kỳ trước, trong những năm gần đây, diện mạo quốc gia có nhiều biến hóa, kinh tế duy trì vận tốc tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên, tỷ suất thất nghiệp, lạm phát kinh tế tương đối thấp, cán cân thương mại được cải tổ theo hướng tích cực .

Khó khăn, thách thức đối với chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại Việt Nam

Mặc dù, tiến trình năm ngoái – 2020 Nước Ta đã có chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế khá tích cực nhưng xu thế tăng trưởng của những chỉ tiêu vĩ mô chưa thật sự không thay đổi, vững chắc. Nguyên nhân là do sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình năm ngoái – 2020 có những sống sót, hạn chế nhất định. Cụ thể :
Một là, tuy lực lượng lao động tập trung chuyên sâu đa phần ở KV1, nhưng nguồn vốn phân chia cho khu vực này rất thấp biểu lộ phương pháp sản xuất lỗi thời nên góp phần vào GDP với tỷ trọng thấp .
Hai là, nguồn vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng toàn xã hội tập trung chuyên sâu đa phần vào KV2 và KV3, nhưng góp phần vào GDP với tỷ trọng chưa bảo vệ tiềm năng so với KV1, nên hiệu suất cao sử dụng vốn trong những khu vực chưa đạt kỳ vọng đề ra .
Ba là, sự di dời của lao động và nguồn vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng toàn xã hội giữa những khu vực, đặc biệt quan trọng là KV2 và KV3 chưa không thay đổi và thiếu tính đồng điệu. Điều này dẫn tới sự tăng trưởng không đồng đều giữa những ngành kinh tế Nước Ta trong toàn cảnh hội nhập quốc tế như lúc bấy giờ .
Bốn là, tuy KV3 có sự tăng trưởng đều đặn của lao động và vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng toàn xã hội, nhưng tỷ trọng góp phần vào GDP của khu vực này chưa có chuyển dịch rõ ràng …

Giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng ổn định, bền vững

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ khuynh hướng : Tiếp tục tăng trưởng nhanh và vững chắc quốc gia ; kết nối ngặt nghèo và tiến hành đồng nhất những trách nhiệm, trong đó tăng trưởng kinh tế – xã hội là TT, với tiềm năng tăng trưởng kinh tế trong 5 năm tới, Nước Ta là nước đang tăng trưởng, có công nghiệp theo hướng văn minh, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp .
Cùng với đó, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng xác lập những chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 năm ( 2021 – 2025 ) : Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 5 năm đạt khoảng chừng 6,5 – 7 % / năm ; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị đến năm 2025 dưới 4 % ; Sự góp phần của hiệu suất những tác nhân tổng hợp ( TFP ) vào tăng trưởng đạt khoảng chừng 45 % ; Tỷ trọng công nghiệp chế biến, sản xuất trong GDP đạt trên 25 % ; Kinh tế số đạt khoảng chừng 20 % GDP ; Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt khoảng chừng 25 % .
Trên cơ sở khuynh hướng về tăng trưởng kinh tế – xã hội và hiệu quả nghiên cứu và phân tích, đánh giá, nghiên cứu và điều tra này đề xuất kiến nghị 1 số ít giải pháp nhằm mục đích thôi thúc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Nước Ta theo hướng tăng trưởng không thay đổi, vững chắc hơn. Để đạt được tiềm năng mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, cần tiến hành những nội dung sau :
Thứ nhất, xử lý hiện tượng kỳ lạ thất nghiệp thời vụ bằng cách đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp theo hướng xen canh, tăng vụ … Mở rộng chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi và đánh bắt cá cá ; sử dụng máy móc, thiết bị sửa chữa thay thế lao động, vận dụng công nghệ sinh học nhằm mục đích tăng sản lượng tương thích năng lực vốn, trình độ kỹ thuật để giải phóng lao động khỏi khu vực này và chuyển dịch sang những khu vực khác. Để nâng cao hiệu suất lao động, cần có sự tương hỗ của nhà nước về nhiều mặt như mạng lưới hệ thống thủy lợi, tưới tiêu, mạng lưới hệ thống vận tải đường bộ, mạng lưới hệ thống giáo dục và điện khí hóa nông thôn …
Thứ hai, tận dụng lợi thế về nông, lâm, ngư nghiệp để tăng trưởng khu vực này theo hướng vững chắc và ổn đinh, cần tập trung chuyên sâu công nghiệp hóa vào những ngành chế biến lương thực, thực phẩm, đồ uống, đồ gỗ, thủ công bằng tay mỹ nghệ … ; Một mặt, nhằm mục đích nâng cao giá trị loại sản phẩm, tăng trưởng những ngành công nghiệp sản xuất những yếu tố nguồn vào cho nông nghiệp, hạn chế nhập khẩu. Mặt khác, xử lý công ăn, việc làm cho lao động ở nông thôn .
Thứ ba, lúc bấy giờ, lực lượng lao động và nguồn vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng toàn xã hội tập trung chuyên sâu vào khu vực công nghiệp, khai khoáng và thiết kế xây dựng khá cao, nhưng tỷ trọng góp phần vào GDP chưa tương ứng, chứng tỏ khu vực này đang thâm dụng lao động và vốn .
Do đó, ngành công nghiệp cần tăng trưởng theo hướng tận dụng những nguyên vật liệu có sẵn trong nước sửa chữa thay thế những nguyên vật liệu nhập khẩu và hướng tới xuất khẩu ; ngành khai khoáng nên tập trung chuyên sâu nâng cao giá trị loại sản phẩm bằng cách sản xuất, chế biến thành những thành phẩm, loại sản phẩm trung gian đáp ứng cho ngành công nghiệp và tăng nhanh xuất khẩu .
Thứ tư, KV1 và KV2 tăng trưởng bền vững và kiên cố sẽ tạo ra công ăn, việc làm, thu nhập cho người lao động và tạo ra nhiều mẫu sản phẩm nội địa chất lượng cao thì khu vực dịch vụ sẽ tự tăng trưởng mạnh ; đồng thời, hạn chế nhập khẩu và tăng cường xuất khẩu .
Tuy nhiên, muốn tăng trưởng bền vững và kiên cố, ngoài những dịch vụ cung ứng nhu yếu trong nước cần tập trung chuyên sâu khai thác tăng cường vào những ngành “ mũi nhọn ” của Nước Ta như du lịch, những sự kiện trong và ngoài nước … nhằm mục đích tiếp thị hình ảnh quốc gia, con người Nước Ta đến những nước trên quốc tế .

Tài liệu tham khảo:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam ( 2021 ), “ Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII ” ;
2. Tổng cục Thống kê ( 2021 ), “ Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội ” những năm 2010 đến 2020, truy vấn ngày 07/07/2021 tại https://www.gso.gov.vn/ ;
3. Trần Thọ Đạt và Lê Quang Cảnh ( năm ngoái ), Giáo trình Ứng dụng 1 số ít triết lý trong nghiên cứu và điều tra kinh tế, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, TP.HN ;
4. Phí Thị Hồng Linh, Bùi Đức Tuân và Trần Văn Thành ( 2020 ), “ Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Nước Ta tiến trình 2011 – 2020 và khuynh hướng giải pháp quá trình 2021 – 2030 ”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 4 tháng 01/2020 ;
5. Todaro, M.P và Smith, S.C, ( 2011 ), Economic Development, 11 th Edition, Essex : Pearson Education Ltd ;

6. Hayami, Y. và Godo, Y. (2005), Development Economics, Oxford: Oxford University Press.

(*) TS. Nguyễn Văn Tuyên, Trường Đại học Tài chính-Marketing; 

ThS. Trần Hoàng Tuấn, Trường Đại học Lao động-Xã hội (Cơ sở 2 – TP. Hồ Chí Minh).

(**) Bài đăng trên Tạp chí Tài chính số kỳ 2 tháng 8/2021.

You may also like

Để lại bình luận