Top #10 Xem Nhiều Nhất Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Trường Tiểu Học Violet Mới Nhất 2/2023 # Top Like | https://tronbokienthuc.com

Bởi tronbokienthuc

— Bài mới hơn —

PHÒNG GD & ĐT THƯỜNG XUÂN

TRƯỜNG PTDTBT – trung học cơ sở BÁT MỌT

Số : / NQ – HNCC

Thực hiệ n Thông tư liên tịch số 09 / TTLT-TCCP – TLĐLĐ, ngày 04/12/1998 của Ban tổ chức triển khai cán bộ nhà nước và Tổng l iên đoàn l ao động Nước Ta về hướng dẫn tổ chức triển khai và nội dung H ội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan ;
Thực hiện công văn số 254 / CĐN ngày 26/9/2003 của Công đoàn Giáo dục đào tạo Nước Ta và Công văn số 2028 / CV – TLĐ, ngày 05/12/2006 của Tổng liên đoàn lao động Nước Ta về việc hướng dẫn tổ chức triển khai Hội nghị cán bộ, công chức trong ngành Giáo dục và Đào tạo ;
1. Tiếp tục triển khai C hỉ thị số 03 – CT / TW của Bộ chính trị về liên tục tăng cường cuộc hoạt động : ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “, cuộc hoạt động : ” Mỗi thầ y giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, t ự học và phát minh sáng tạo “ .
2. Tiếp tục tăng nhanh thay đổi công tác làm việc quản trị giáo dục, thay đổi chiêu thức dạy học gắn với thay đổi kiểm tra, đánh giá. Tăng cường công tác làm việc kiểm tra những hoạt động giải trí sư phạm của giáo viên cùng những hoạt động giải trí quản trị dạy học và quản trị những hoạt động giải trí khác trong nhà trường .
3. Thực hiện đồng nhất những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, bảo vệ nâng cao chất lượng đại trà phổ thông, tăng tỉ lệ, số lượng, chất lượng học viên giỏi những cấp học .
4. Củng cố nâng cao chất lượng, tác dụng phổ cập giáo dục trung học cơ sở, từng bước phổ c ậ p giáo dục trung học, công tác làm việc khảo thí và KĐCL CSGD .
6. Tăng cường công tác làm việc ứng dụng CNTT trong dạy học, quản trị và công tác làm việc cải cách hành chính trường học .
II. Nhiệm vụ trình độ :
Chỉ đạo triển khai tổng lực những nghành nghề dịch vụ :

III. Các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:

1. 100 % CB, GV, CNV có phẩm chất, đạo đức lối sống tốt, Chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, lao lý của ngành giáo dục ; Không vi phạ m quy định trình độ, Pháp luật .
4. Chất lượng hồ sơ : Xếp loại tốt 12 bộ ( 63,1 % ), còn lại là hồ sơ khá, không có hồ sơ xếp loại trung bình .
5. Chất lượng giờ dạy : Xếp loại Giỏi 10 đ / c ( 52,6 % ), hạn chế thấp nhất giờ dạy xếp loại trung bình .
6. Các tổ tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt trình độ 2 lần / tháng. Tổ trình độ có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra việc thực thi quy định trình độ của tổ viên 1 lần / tháng .
– Kết quả thi vào lớp 10 trung học phổ thông : 100 % HS ĐK dự thi đủ điểm vào lớp 10 trung học phổ thông Cầm Bá Thước .
+ Chất lượng hạnh kiểm :
Xếp loại hạnh kiểm tốt 80 % trở lên. Phấn đấu không có HS bị xếp loại hạnh kiểm trung bình .
– LĐTT cấp trường : 8 Đ / c .
* Danh hiệu thi đua tập thể :
1.3. Có kế hoạch và tạo điều kiện kèm theo tu dưỡng, huấn luyện và đào tạo về trình độ, nhiệm vụ, lý luận chính trị, t in học, ngoại ngữ cho đội ngũ CB CC VC, kiến thiết xây dựng quy hoạch đội ngũ CB, công chức, viên chức kế cận .
2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn :
2.1. Cùng với chính quyền sở tại chăm sóc đời sống, bảo vệ quyền, quyền lợi h ợp pháp chính đáng của CB CC VC, phát huy ý thức làm c hủ, bình đẳng, công minh và khách quan .
2.3. Cùng chính quyền sở tại phát động và tổ chức triển khai tiến hành thực thi những trào lưu thi đua, những cuộc hoạt động lớn mang tính xã hội và ngành nghề, khơi dậy truyền thống lịch sử yêu nước, truyền thống cuội nguồn kiến thiết xây dựng CNXH của giai cấp công nhân Nước Ta, r èn luyện CB CC VC trở thành những người lao động Giỏi, là ” tấm gương sáng ” cho đồng nghiệp và những em học viên noi theo, phân phối nhu yếu và trách nhiệm trong thời kỳ thay đổi quốc gia, CNH, HĐH và hội nhập .
3.2. Tích cực học tập, nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ, rèn luyện đạo đức tác phong, không vi phạm đạo đức nhà giáo, có ý thức thiết kế xây dựng tập thể đoàn kết ; Chủ động thiết kế xây dựng chương trình công tác làm việc và tiến hành thực thi tốt trách nhiệm được giao .

3.3. Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao với năng s uất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây sách nhiễu, phiền hà, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ. Thực hiện văn hóa nơi công sở, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường .

V. Hiệu lực thi hành :
Nghị quyết có hiệu lực hiện hành kể từ ngày trải qua Hội nghị ( 30/09/2015 ) cho đến khi có Nghị quyết mới. Nghị quyết được toàn thể Hội nghị CBCCVC trải qua và chỉ có hội nghị toàn thể CBCCVC mới có quyền sửa đổi bổ trợ nghị quyết này. /
— Bài cũ hơn —

You may also like

Để lại bình luận