Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Bởi tronbokienthuc

Mục Lục Bài Viết

Mẫu phiếu đánh giá chuẩn giáo viên mầm non

 • 1. Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
 • 2. Tiêu chí đánh giá chuẩn giáo viên mầm non
 • 3. Minh chứng sử dụng trong đánh giá theo chuẩn giáo viên mầm non 2020

hoatieu.vn mời các bạn theo dõi bảng minh chứng đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non trong bài viết này. Mẫu phiếu đánh giá chuẩn giáo viên mầm non là tiêu chí để xác định khen thưởng cuối năm học.

Nội dung chính

 • Mẫu phiếu đánh giá chuẩn giáo viên mầm non
 • 1. Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
 • 2. Tiêu chí đánh giá chuẩn giáo viên mầm non
 • 3. Minh chứng sử dụng trong đánh giá theo chuẩn giáo viên mầm non 2020

Điều lệ trường mầm non mới nhất

Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non mới nhất

Phiếu lấy quan điểm đồng nghiệp trong tổ trình độ

1. Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Thực hiện chu kỳ luân hồi đánh giá theo Thông tư số 26/2018 / TT-BGDĐT .Trong quy trình triển khai trách nhiệm, giáo viên cần dữ thế chủ động tập hợp vật chứng từ đầu năm học, giáo viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm ví dụ dẫn chứng bên dưới .

2. Tiêu chí đánh giá chuẩn giáo viên mầm non

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

 • Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo
 • Tiêu chí 2. Phong cách làm việc

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

 • Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân
 • Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo hướng phát triển toàn diện trẻ em
 • Tiêu chí 5. Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em
 • Tiêu chí 6. Giáo dục phát triển toàn diện trẻ em
 • Tiêu chí 7. Quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ em
 • Tiêu chí 8. Quản lý nhóm, lớp

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

 • Tiêu chí 9. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện
 • Tiêu chí 10. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng

 • Tiêu chí 11. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em
 • Tiêu chí 12. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em

Tiêu chuẩn 5: Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

 • Tiêu chí 13. Sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc của trẻ em
 • Tiêu chí 14. Ứng dụng công nghệ thông tin
 • Tiêu chí 15. Thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

3. Minh chứng sử dụng trong đánh giá theo chuẩn giáo viên mầm non 2020

Bộ ví dụ về vật chứng sử dụng trong đánh giá theo chuẩn giáo viên mầm non được phát hành kèm theo Công văn số 5569 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn pháp luật chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non .

Tiêu chí

Mức độ đạt được của tiêu chí

Ví dụ về minh chứng

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

Tuân thủ những lao lý và rèn luyện về đạo đức nhà giáo ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong thái nhà giáo .

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chí 1.

Đạo đức nhà giáo

Đạt : Thực hiện trang nghiêm những pháp luật về đạo đức nhà giáo Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / Kết luận của những đợt thanh tra, kiểm tra ( nếu có ) / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường ghi nhận về việc giáo viên triển khai tráng lệ lao lý về đạo đức nhà giáo, không vi phạm lao lý về chăm nom, giáo dục và bảo vệ trẻ nhỏ … ; hoặc bản kiểm điểm cá thể có xác nhận của chi bộ nhà trường / bản nhận xét đảng viên hai chiều có xác nhận của chi bộ nơi cư trú ghi nhận giáo viên có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt ( nếu là đảng viên ) ; hoặc biên bản họp cha mẹ trẻ nhỏ ghi nhận giáo viên tráng lệ, đối xử đúng mực so với trẻ nhỏ .
Khá : Có ý thức tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / bản kiểm điểm cá thể có xác nhận của chi bộ nhà trường / bản nhận xét đảng viên hai chiều có xác nhận của chi bộ nơi cư trú ( nếu là đảng viên ) ghi nhận giáo viên triển khai trang nghiêm lao lý về đạo đức nhà giáo, không vi phạm pháp luật về chăm nom, giáo dục và bảo vệ trẻ nhỏ, có ý thức tự học, tự rèn luyện, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo ; hoặc công văn / quyết định hành động phân công cử giáo viên hoặc hình ảnh giáo viên xuống tận những thôn, bản, nhà dân để động viên cha mẹ trẻ cho trẻ đến trường .
Tốt : Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) ghi nhận giáo viên triển khai xong tốt trách nhiệm ; hoặc giáo viên dạy giỏi những cấp .- Ý kiến cảm ơn, khen ngợi của cha mẹ trẻ nhỏ / đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / những tổ chức triển khai cá thể phản ảnh tích cực về giáo viên có phẩm chất đạo đức mẫu mực ; hoặc giáo viên báo cáo giải trình chuyên đề / quan điểm trao đổi, tranh luận trong nhóm trình độ / tổ trình độ / nhà trường về những kinh nghiệm tay nghề trong rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức ; hoặc hình ảnh, tấm gương giáo viên cùng nhà trường vượt qua những khó khăn vất vả ( do thiên tai, bão lũ … ) để thực thi tiềm năng và kế hoạch giáo dục .

Tiêu chí 2.

Phong cách nhà giáo

Đạt : Có tác phong và giải pháp thao tác tương thích với việc làm của giáo viên mầm non – Mặc phục trang tương thích, không vi phạm đạo đức nhà giáo ;- Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / tác dụng và tiến trình triển khai việc làm … ghi nhận giáo viên có tác phong, phong thái thao tác tương thích với việc làm chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ mầm non .
Khá : Có ý thức tự rèn luyện, tạo dựng phong thái thao tác khoa học, tôn trọng, thân thiện trẻ và cha mẹ trẻ . – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / cha mẹ trẻ nhỏ / hiệu quả triển khai chế độ sinh hoạt hàng ngày, quá trình triển khai việc làm … ghi nhận giáo viên có tác phong, phong thái thao tác tương thích với việc làm chăm nom, giáo dục trẻ và có ý thức rèn luyện, phấn đấu thiết kế xây dựng phong thái thao tác khoa học, tôn trọng, thân thiện trẻ và cha, mẹ trẻ nhỏ có ảnh hưởng tác động tích cực tới trẻ nhỏ ; hoặc hiệu quả chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ trong nhóm, lớp / chủ nhiệm có sự văn minh .
Tốt : Là tấm gương mẫu mực về phong thái thao tác khoa học, tôn trọng, thân thiện trẻ nhỏ và cha mẹ trẻ ; có ảnh hưởng tác động tốt và tương hỗ đồng nghiệp hình thành phong thái nhà giáo – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) ghi nhận giáo viên triển khai xong xuất sắc trách nhiệm ; hoặc đạt thương hiệu chiến sĩ thi đua ;- Giấy khen / biên bản họp / quan điểm ghi nhận của đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên / cha mẹ trẻ nhỏ về việc giáo viên có phong thái thao tác khoa học, tôn trọng, thân thiện trẻ nhỏ và cha mẹ trẻ .- Kết quả chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ trong nhóm, lớp / chủ nhiệm có sự tân tiến / vượt tiềm năng đề ra ; hoặc giáo viên có quan điểm san sẻ tại buổi họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường về kinh nghiệm tay nghề, giải pháp, phương pháp tạo dựng phong thái nhà giáo tương thích tình hình thực tiễn của nhà trường, địa phương và pháp luật của ngành .

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Nắm vững trình độ, nhiệm vụ sư phạm mầm non ; liên tục update, nâng cao năng lượng trình độ và nhiệm vụ sư phạm cung ứng nhu yếu thay đổi tổ chức triển khai hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục tăng trưởng tổng lực trẻ nhỏ theo Chương trình giáo dục mầm non .

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chí 3:

Phát triển trình độ bản thân

Đạt : Đạt chuẩn trình độ giảng dạy theo pháp luật. Tham gia và triển khai xong vừa đủ những khóa đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng trình độ theo pháp luật – Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên mầm non theo pháp luật ;- Các văn bằng / chứng từ / giấy ghi nhận / giấy xác nhận triển khai xong kế hoạch tu dưỡng liên tục theo lao lý .
Khá : Thực hiện kế hoạch học tập, tu dưỡng tương thích với điều kiện kèm theo bản thân ; update kiến thức và kỹ năng trình độ, nhu yếu thay đổi chiêu thức, hình thức tổ chức triển khai chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ nhằm mục đích nâng cao chất lượng chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ – Bằng tốt nghiệp chuyên ngành huấn luyện và đào tạo giáo viên mầm non và những văn bằng / chứng từ / giấy ghi nhận / giấy xác nhận hiệu quả tu dưỡng tiếp tục theo lao lý ;- Kế hoạch cá thể hằng năm về tu dưỡng tiếp tục bộc lộ được việc vận dụng phát minh sáng tạo, tương thích những chiêu thức, hình thức tổ chức triển khai chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ nhằm mục đích nâng cao chất lượng chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ .
Tốt : Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề, hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp về tăng trưởng trình độ bản thân – Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên mầm non và những văn bằng / chứng từ / giấy ghi nhận / giấy xác nhận hiệu quả tu dưỡng liên tục theo lao lý / kế hoạch cá thể hằng năm về tu dưỡng tiếp tục bộc lộ được việc vận dụng phát minh sáng tạo, tương thích những chiêu thức, hình thức tổ chức triển khai chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ nhằm mục đích nâng cao chất lượng chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ .- Biên bản dự giờ chuyên đề / quan điểm trao đổi / đề xuất kiến nghị / giải pháp / giải pháp / sáng tạo độc đáo tiến hành triển khai trách nhiệm và tăng trưởng trình độ trong nhà trường / theo nhu yếu của phòng GDĐT / Sở GDĐT được ghi nhận .

Tiêu chí 4:

Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục theo hướng tăng trưởng tổng lực trẻ nhỏ

Đạt : Xây dựng được kế hoạch chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ theo Chương trình giáo dục mầm non, tương thích với nhu yếu tăng trưởng của trẻ nhỏ trong nhóm, lớp – Bản kế hoạch chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ theo Chương trình giáo dục mầm non tương thích với nhu yếu tăng trưởng của trẻ nhỏ trong nhóm, lớp được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua ;- Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / biên bản kiểm tra của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu ghi nhận việc thực thi hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ theo đúng kế hoạch .
Khá : Chủ động linh động kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch chăm nom, giáo dục hướng tới sự tăng trưởng tổng lực của trẻ nhỏ, tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn của trường, lớp và văn hóa truyền thống địa phương ; – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / biên bản kiểm tra của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu ghi nhận việc kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch / có giải pháp / giải pháp thay đổi, phát minh sáng tạo, kiểm soát và điều chỉnh những hoạt động giải trí trong kế hoạch chăm nom, giáo dục hướng tới sự tăng trưởng tổng lực của trẻ nhỏ, tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn trường, lớp và văn hóa truyền thống địa phương ;- Kết quả chăm nom, giáo dục trẻ trong nhóm, lớp được phân công chủ nhiệm có sự tân tiến trong năm học .
Tốt : Tham gia tăng trưởng chương trình giáo dục nhà trường ; tương hỗ đồng nghiệp trong kiến thiết xây dựng kế hoạch chăm nom, giáo dục hướng tới sự tăng trưởng tổng lực của trẻ nhỏ, tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn của trường, lớp và văn hóa truyền thống địa phương . – Bản kế hoạch chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ theo Chương trình giáo dục mầm non tương thích với nhu yếu tăng trưởng của trẻ nhỏ trong nhóm, lớp được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua và tác dụng chăm nom, giáo dục của trẻ nhỏ trong nhóm, lớp được phân công chủ nhiệm có sự tân tiến rõ ràng / vượt tiềm năng đề ra trong năm học ;- Biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường ( hoặc quan điểm ghi nhận từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên ) ghi nhận về việc giáo viên có quan điểm trao đổi, hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp, đề xuất kiến nghị giải pháp kiến thiết xây dựng, triển khai hiệu suất cao kế hoạch chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ; hoặc giáo viên thực thi báo cáo giải trình chuyên đề / có quan điểm san sẻ, hướng dẫn phương pháp, giải pháp kiến thiết xây dựng kế hoạch chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ theo Chương trình giáo dục mầm non tương thích với nhu yếu tăng trưởng của trẻ nhỏ trong nhóm, lớp, tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn trường, lớp và văn hóa truyền thống địa phương .

Tiêu chí 5:

Nuôi dưỡng và chăm nom sức khỏe thể chất trẻ nhỏ

Đạt : Thực hiện được kế hoạch nuôi dưỡng và chăm nom sức khỏe thể chất cho trẻ nhỏ trong nhóm, lớp ; bảo vệ chế độ sinh hoạt, chính sách dinh dưỡng, vệ sinh, bảo đảm an toàn và phòng bệnh cho trẻ nhỏ theo Chương trình giáo dục mầm non – Bản kế hoạch chăm nom, nuôi dưỡng bộc lộ rõ tiềm năng, nội dung, nhu yếu, giải pháp nuôi dưỡng và chăm nom sức khỏe thể chất cho trẻ nhỏ trong nhóm lớp, bảo vệ chế độ sinh hoạt, chính sách dinh dưỡng, vệ sinh, bảo đảm an toàn và phòng bệnh cho trẻ nhỏ theo Chương trình giáo dục mầm non được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua ;- Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại trung bình ( đạt ) trở lên / biên bản hoạt động và sinh hoạt trình độ / hoạt động và sinh hoạt chuyên đề, trong đó ghi nhận giáo viên bảo vệ chế độ sinh hoạt, chính sách dinh dưỡng, vệ sinh, bảo đảm an toàn và phòng bệnh cho trẻ nhỏ theo Chương trình giáo dục mầm non .
Khá : Chủ động, linh động thực thi thay đổi những hoạt động giải trí nuôi dưỡng và chăm nom sức khỏe thể chất, phân phối những nhu yếu tăng trưởng khác nhau của trẻ nhỏ và điều kiện kèm theo thực tiễn của trường, lớp – Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại khá trở lên / quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên / cha mẹ trẻ nhỏ, trong đó ghi nhận giáo viên đã bảo vệ chế độ sinh hoạt, chính sách dinh dưỡng, vệ sinh, bảo đảm an toàn và phòng bệnh cho trẻ nhỏ cung ứng những nhu yếu tăng trưởng khác nhau của trẻ nhỏ, tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn của lớp, của nhà trường ;- Kết quả chăm nom, nuôi dưỡng của trẻ trong nhóm, lớp được phân công chủ nhiệm có sự văn minh .
Tốt : Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong việc thực thi những hoạt động giải trí nuôi dưỡng và chăm nom nhằm mục đích cải tổ thực trạng sức khỏe thể chất sức khỏe thể chất và ý thức của trẻ nhỏ . – Phiếu dự giờ được đánh giá và loại tốt ( giỏi ), trong đó ghi nhận giáo viên đã bảo vệ chế độ sinh hoạt, chính sách dinh dưỡng, vệ sinh, bảo đảm an toàn và phòng bệnh cho trẻ nhỏ phân phối những nhu yếu tăng trưởng khác nhau của trẻ nhỏ, tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn của nhóm, lớp, của nhà trường ;- Kết quả chăm nom, nuôi dưỡng trẻ trong nhóm, lớp được phân công chủ nhiệm có sự tân tiến rõ ràng / vượt tiềm năng đề ra ;- Biên bản những cuộc họp / hoạt động và sinh hoạt trình độ ghi nhận việc giáo viên có trao đổi, bàn luận, san sẻ kinh nghiệm tay nghề, hướng dẫn hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom sức khỏe thể chất cho trẻ, bảo vệ chế độ sinh hoạt, chính sách dinh dưỡng, vệ sinh, bảo đảm an toàn và phòng bệnh cho trẻ nhỏ phân phối những nhu yếu tăng trưởng khác nhau của trẻ nhỏ, tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tiễn của nhóm, lớp, của nhà trường ; hoặc báo cáo giải trình chuyên đề về giải pháp / giải pháp tương quan đến chăm nom, nuôi dưỡng trẻ nhỏ được nhà trường / phòng GDĐT / Sở GDĐT xác nhận ; hoặc bằng khen / giấy khen giáo viên dạy giỏi .

Tiêu chí 6:

Giáo dục đào tạo tăng trưởng tổng lực trẻ nhỏ

Đạt : Thực hiện được kế hoạch giáo dục trong nhóm, lớp, bảo vệ tương hỗ trẻ nhỏ tăng trưởng tổng lực theo Chương trình giáo dục mầm non ; – Bản kế hoạch giáo dục biểu lộ rõ tiềm năng, nội dung, chiêu thức giáo dục hướng tới sự tăng trưởng tổng lực của trẻ nhỏ được tổ trình độ, BGH trải qua- Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại trung bình ( đạt ) trong đó ghi nhận việc GV triển khai những hoạt động giải trí giáo dục tăng trưởng tổng lực trẻ
Khá : Chủ động thay đổi giải pháp giáo dục trẻ nhỏ, linh động thực thi những hoạt động giải trí giáo dục và kiểm soát và điều chỉnh tương thích, cung ứng được những nhu yếu, năng lực khác nhau của trẻ nhỏ và điều kiện kèm theo thực tiễn của trường, lớp ; – Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại khá trong đó ghi nhận việc GV triển khai và kiểm soát và điều chỉnh tương thích những hoạt động giải trí giáo dục cung ứng được những nhu yếu, năng lực khác nhau của trẻ nhỏ và điều kiện kèm theo thực tiễn của trường, lớp- Kết quả giáo dục của trẻ trong nhóm, lớp có sự tân tiến .
Tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp thực thi và kiểm soát và điều chỉnh, thay đổi những hoạt động giải trí giáo dục nhằm mục đích nâng cao chất lượng tăng trưởng tổng lực trẻ nhỏ . – Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại tốt trong đó ghi nhận việc GV thực thi và kiểm soát và điều chỉnh linh động, phát minh sáng tạo những hoạt động giải trí giáo dục, cung ứng được những nhu yếu, năng lực khác nhau của trẻ nhỏ và điều kiện kèm theo thực tiễn của trường, lớp- Kết quả giáo dục của trẻ trong nhóm, lớp có sự văn minh rõ ràng vượt tiềm năng đặt ra ; hoặc biên bản họp cha mẹ trẻ ghi nhận hiệu quả văn minh của trẻ trong những nghành giáo dục ;- Giáo viên có báo cáo giải trình / Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề trong những cuộc họp trình độ / tọa đàm / hội thảo chiến lược về thực thi và kiểm soát và điều chỉnh, thay đổi những hoạt động giải trí giáo dục nhằm mục đích nâng cao chất lượng tăng trưởng tổng lực trẻ nhỏ ; Hỗ trợ đồng nghiệp triển khai kiểm soát và điều chỉnh, thay đổi những hoạt động giải trí giáo dục tăng trưởng tổng lực trẻ nhỏ được tổ trình độ xác nhận

Tiêu chí 7:

Quan sát và đánh giá sự tăng trưởng của trẻ nhỏ

Đạt : Sử dụng được giải pháp quan sát và đánh giá trẻ nhỏ để kịp thời kiểm soát và điều chỉnh những hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ; – Sổ trình độ của GV / nhật kí ngày của trẻ có ghi lại hiệu quả quan sát, đánh giá của GV về trẻ- Bản kế hoạch giáo dục bộc lộ được địa thế căn cứ kiểm soát và điều chỉnh những hoạt động giải trí giáo dục dựa trên việc sử dụng hiệu quả quan sát và đánh giá trẻ, được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua ;
Khá : Chủ động, vận dụng linh động những giải pháp, hình thức, công cụ đánh giá nhằm mục đích đánh giá khách quan sự tăng trưởng của trẻ nhỏ, từ đó kiểm soát và điều chỉnh tương thích kế hoạch chăm nom, giáo dục ; – Sổ trình độ của GV / nhật kí ngày của trẻ có ghi lại tác dụng quan sát, đánh giá của GV về trẻ ;- Bản kế hoạch giáo dục biểu lộ được sự vận dụng những giải pháp, hình thức, công cụ đánh giá nhằm mục đích đánh giá khách quan sự tăng trưởng của trẻ nhỏ được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua ;- Kế hoạch chăm nom, GD phản ánh việc kiểm soát và điều chỉnh dựa trên hiệu quả quan sát, đánh giá trẻ được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua ;
Tốt : Chia sẻ và tương hỗ đồng nghiệp về kinh nghiệm tay nghề vận dụng những giải pháp quan sát, đánh giá sự tăng trưởng của trẻ nhỏ. Tham gia hoạt động giải trí đánh giá ngoài tại những cơ sở giáo dục mầm non . – Kế hoạch chăm nom, GD phản ánh việc kiểm soát và điều chỉnh dựa trên tác dụng quan sát, đánh giá trẻ, được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua ;- Kết quả chăm nom, giáo dục trên trẻ trong nhóm lớp có sự văn minh rõ ràng- Giáo viên được tham gia hoạt động giải trí tự đánh giá hoặc đánh giá ngoài tại những cơ sở giáo dục mầm non .- GV có báo cáo giải trình / Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề trong những cuộc họp trình độ / tọa đàm / hội thảo chiến lược về vận dụng những giải pháp quan sát, đánh giá sự tăng trưởng của trẻ nhỏ ; Hỗ trợ đồng nghiệp vận dụng những chiêu thức quan sát, đánh giá sự tăng trưởng của trẻ nhỏ được tổ trình độ xác nhận

Tiêu chí 8.

Quản lý nhóm, lớp

Đạt : Thực hiện đúng những nhu yếu về quản trị trẻ nhỏ, quản trị cơ sở vật chất và quản trị hồ sơ sổ sách của nhóm, lớp theo lao lý ; – Đảm bảo những hồ sơ sổ sách của nhóm lớp theo lao lý- Thực hiện những nhu yếu về quản trị trẻ nhỏ, quản trị nhóm lớp đạt mức trung bình theo đánh giá của tổ trình độ .
Khá : Có sáng tạo độc đáo trong những hoạt động giải trí quản trị nhóm, lớp tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn của trường, lớp ; – Đảm bảo những hồ sơ sổ sách của nhóm lớp theo lao lý .- Thực hiện những nhu yếu về quản trị trẻ nhỏ, quản trị nhóm lớp đạt mức khá theo đánh giá của tổ trình độ- Có sáng tạo độc đáo trong những hoạt động giải trí quản trị nhóm, lớp tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn của trường, lớp được tổ trình độ xác nhận hoặc được ghi lại trong biên bản họp
Tốt : Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề hay, tương hỗ đồng nghiệp trong quản trị nhóm, lớp theo đúng lao lý và tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn . – Thực hiện những nhu yếu về quản trị trẻ nhỏ, quản trị nhóm lớp đạt mức tốt theo đánh giá của tổ trình độ- Có sáng tạo độc đáo trong những hoạt động giải trí quản trị nhóm, lớp tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn của trường, lớp được tổ trình độ xác nhận hoặc được ghi lại trong biên bản họp- GV có báo cáo giải trình / Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề trong những cuộc họp trình độ / tọa đàm / hội thảo chiến lược về quản trị nhóm, lớp ; Hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị nhóm, lớp được tổ trình độ xác nhận .

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Xây dựng môi trường tự nhiên giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện ; thực thi quyền dân chủ trong nhà trường .

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 9.

Xây dựng thiên nhiên và môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện

Đạt : Thực hiện trang nghiêm những lao lý về môi trường tự nhiên giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh không đấm đá bạo lực so với trẻ nhỏ ; triển khai nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường ; – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) có ghi nhận giáo viên triển khai trang nghiêm những lao lý về thiên nhiên và môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh không đấm đá bạo lực so với trẻ nhỏ ; hoặc biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / cấp trên / Phụ huynh ghi nhận việc giáo viên tham gia thực thi đúng những lao lý về môi trường tự nhiên giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh không đấm đá bạo lực so với trẻ nhỏ ;
Khá : Chủ động phát hiện, phản ánh kịp thời, yêu cầu và triển khai những giải pháp ngăn ngừa rủi ro tiềm ẩn gây mất bảo đảm an toàn so với trẻ nhỏ, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường, kiểm soát và chấn chỉnh những hành vi vi phạm nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường ; – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) có ghi nhận giáo viên thực thi tráng lệ những lao lý về thiên nhiên và môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh không đấm đá bạo lực so với trẻ nhỏ ; hoặc biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / cấp trên / Phụ huynh ghi nhận việc giáo viên tham gia triển khai đúng những pháp luật về thiên nhiên và môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh không đấm đá bạo lực so với trẻ nhỏ ;- Giáo viên có phản ánh kịp thời, yêu cầu và thực thi những giải pháp ngăn ngừa rủi ro tiềm ẩn gây mất bảo đảm an toàn so với trẻ nhỏ, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường, kiểm soát và chấn chỉnh những hành vi vi phạm nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường ( nếu có ) và được tổ trình độ / BGH ghi nhận / hoặc được ghi trong biên bản họp
Tốt : Chia sẻ, tương hỗ đồng nghiệp trong việc tổ chức triển khai thiết kế xây dựng thiên nhiên và môi trường vật chất và môi trường tự nhiên văn hóa truyền thống, xã hội bảo vệ bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện, so với trẻ nhỏ . – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) có ghi nhận giáo viên thực thi tráng lệ những lao lý về thiên nhiên và môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh không đấm đá bạo lực so với trẻ nhỏ ; hoặc biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / cấp trên / Phụ huynh ghi nhận việc giáo viên tham gia triển khai đúng những pháp luật về thiên nhiên và môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh không đấm đá bạo lực so với trẻ nhỏ ;- Giáo viên có phản ánh kịp thời, yêu cầu và triển khai những giải pháp ngăn ngừa rủi ro tiềm ẩn gây mất bảo đảm an toàn so với trẻ nhỏ, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường, kiểm soát và chấn chỉnh những hành vi vi phạm nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường ( nếu có ) và được tổ trình độ / BGH ghi nhận / hoặc được ghi trong biên bản họp- GV có báo cáo giải trình / Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề trong những cuộc họp trình độ / tọa đàm / hội thảo chiến lược về tổ chức triển khai thiết kế xây dựng thiên nhiên và môi trường vật chất và môi trường tự nhiên văn hóa truyền thống, xã hội bảo vệ bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện, so với trẻ nhỏ được tổ trình độ xác nhận

Tiêu chí 10.

Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

Đạt : Thực hiện những lao lý về quyền trẻ nhỏ ; những lao lý về quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha, mẹ trẻ hoặc người giám hộ theo quy định dân chủ trong nhà trường – Biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên ghi nhận giáo viên triển khai khá đầy đủ quy định dân chủ trong nhà trường ; hoặc bản kế hoạch chăm nom, giáo dục / biên bản họp cha mẹ trẻ nhỏ trong đó có bộc lộ được việc thực thi khá đầy đủ những pháp luật, những giải pháp bảo vệ công minh, dân chủ trong hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ .
Khá : Đề xuất những giải pháp bảo vệ quyền trẻ nhỏ ; phát huy quyền dân chủ của bản thân, cha, mẹ trẻ hoặc người giám hộ và đồng nghiệp trong nhà trường ; phát hiện, ngăn ngừa, đề xuất kiến nghị giải pháp giải quyết và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy định dân chủ trong nhà trường ( nếu có ) ; – Ý kiến đề xuất kiến nghị thực thi quyền dân chủ trong nhà trường, trong đó biểu lộ được giải pháp thực thi quyền trẻ nhỏ, quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha, mẹ trẻ hoặc người giám hộ và sự phối hợp với cha mẹ trẻ trong triển khai trách nhiệm năm học ; hoặc biên bản họp hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên có đề xuất kiến nghị giải pháp giải pháp triển khai quyền trẻ nhỏ, quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha, mẹ trẻ hoặc người giám hộ và sự phối hợp với cha mẹ trẻ trong triển khai trách nhiệm năm học .- Biên bản họp cha mẹ trẻ / quan điểm của đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên ghi nhận giáo viên đã phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa, xử lí kịp thời những trường hợp vi phạm quy định dân chủ trong nhà trường ( nếu có ) .
Tốt : Hướng dẫn, tương hỗ và phối hợp với đồng nghiệp trong việc triển khai những pháp luật về quyền trẻ nhỏ ; phát huy quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha, mẹ trẻ hoặc người giám hộ theo quy định dân chủ trong nhà trường . – Ý kiến yêu cầu giải pháp triển khai quyền dân chủ trong nhà trường, trong đó bộc lộ được giải pháp triển khai quyền trẻ nhỏ, quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha, mẹ trẻ hoặc người giám hộ và sự phối hợp với cha mẹ trẻ trong thực thi trách nhiệm năm học ; hoặc biên bản họp hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên có đề xuất kiến nghị giải pháp thực thi quyền trẻ nhỏ, quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha, mẹ trẻ hoặc người giám hộ và sự phối hợp với cha mẹ trẻ trong thực thi trách nhiệm năm học .- Biên bản họp cha mẹ trẻ / quan điểm của đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên ghi nhận giáo viên đã phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa, xử lí kịp thời những trường hợp vi phạm quy định dân chủ trong nhà trường ( nếu có ) .- Báo cáo chuyên đề / quan điểm san sẻ của giáo viên trong nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường về việc hướng dẫn, san sẻ, trao đổi những kinh nghiệm tay nghề trong việc thực thi quyền trẻ nhỏ, quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha, mẹ trẻ hoặc người giám hộ và sự phối hợp với cha mẹ trẻ trong triển khai trách nhiệm năm học .

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng

Tham gia tổ chức triển khai và triển khai việc kiến thiết xây dựng, tăng trưởng mối quan hệ hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ và bảo vệ quyền trẻ nhỏ

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng

Tiêu chí 11.

Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và hội đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ

Đạt : Xây dựng mối quan hệ thân mật, tôn trọng, hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và hội đồng trong nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ; – Bản ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc GV thiết kế xây dựng được mối quan hệ thân thiện, tôn trọng, hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và hội đồng trong nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ- Biên bản họp cha mẹ trẻ ghi nhận việc giáo viên thiết kế xây dựng được mối quan hệ thân thiện, tôn trọng, hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và hội đồng trong nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ
Khá : Phối hợp kịp thời với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng để nâng cao chất lượng những hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom sức khỏe thể chất, giáo dục tăng trưởng tổng lực cho trẻ nhỏ ; – Biên bản hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên / biên bản họp cha mẹ trẻ / sổ liên lạc giữa mái ấm gia đình và nhà trường ( hoặc sổ liên lạc điện tử, … ) … ghi nhận giáo viên phối hợp kịp thời với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng để nâng cao chất lượng những hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom sức khỏe thể chất, giáo dục tăng trưởng tổng lực cho trẻ nhỏ ;- Kết quả chăm nom, giáo dục trẻ và hiệu quả thực thi những hoạt động giải trí ngày lễ hội, hội, những hoạt động giải trí thưởng thức phong phú, trong đó có ghi nhận sự phối hợp, tham gia của cha mẹ trẻ ; hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên đã thiết kế xây dựng mối quan hệ lành mạnh, tin cậy với cha mẹ trẻ nhỏ .
Tốt : Chia sẻ, tương hỗ kiến thức và kỹ năng, kiến thức và kỹ năng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ cho cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng. Đề xuất những giải pháp tăng cường phối hợp giữa nhà trường với mái ấm gia đình và hội đồng . – Biên bản hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên / biên bản họp cha mẹ trẻ .. ghi nhận giáo viên san sẻ, tương hỗ kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ cho cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng để nâng cao chất lượng những hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom sức khỏe thể chất, giáo dục tăng trưởng tổng lực cho trẻ nhỏ / thực thi những giải pháp tăng cường phối hợp giữa nhà trường với mái ấm gia đình và hội đồng .- Sổ liên lạc giữa mái ấm gia đình và nhà trường ( số liên lạc điện tử, … ) .. ghi nhận được sự san sẻ, tương hỗ kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ cho cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng và trao đổi tiếp tục về tình hình chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ .

Tiêu chí 12.

Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng để bảo vệ quyền trẻ nhỏ

Đạt : Xây dựng mối quan hệ thân thiện, tôn trọng, hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng trong thực thi những lao lý về quyền trẻ nhỏ – Sổ liên lạc giữa mái ấm gia đình và nhà trường ( số liên lạc điện tử ) .. ghi nhận được sự hợp tác với cha, mẹ và trao đổi liên tục về tình hình triển khai những pháp luật về quyền trẻ nhỏ ;- Biên bản họp cha mẹ trẻ / sổ chủ nhiệm trong đó ghi nhận những quan điểm của cha mẹ trẻ trong việc phối hợp thực thi trách nhiệm năm học và thực thi những lao lý về quyền trẻ nhỏ ; hoặc kế hoạch giáo dục trong đó biểu lộ được sự dữ thế chủ động phối hợp với cha mẹ trẻ ; hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên hợp tác với cha mẹ, người giám hộ và hội đồng để triển khai quyền trẻ nhỏ .
Khá : Chủ động phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng để bảo vệ quyền trẻ nhỏ ; – Biên bản họp cha mẹ trẻ ghi nhận sự dữ thế chủ động phối hợp của GV với Cha, mẹ hoặc người giám hộ và hội đồng để bảo vệ quyền trẻ nhỏ .- Kết quả triển khai những hoạt động giải trí ngày lễ hội, hội và những hoạt động giải trí thưởng thức, trong đó có ghi nhận sự phối hợp, tham gia của cha mẹ trẻ để bảo vệ quyền trẻ nhỏ ; hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên đã tạo dựng mối quan hệ thân thiện, tôn trọng, hợp tác và dữ thế chủ động phối hợp với cha mẹ trẻ và hội đồng để bảo vệ quyền trẻ nhỏ .
Tốt : Chia sẻ, tương hỗ kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức thực thi những pháp luật về quyền trẻ nhỏ cho cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng. Đề xuất những giải pháp tăng cường phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng để bảo vệ quyền trẻ nhỏ ; xử lý kịp thời những thông tin từ cha mẹ trẻ hoặc người giám hộ trẻ tương quan đến quyền trẻ nhỏ . – Biên bản họp cha mẹ trẻ / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường ghi nhận việc giáo viên đã san sẻ, tương hỗ kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức thực thi những lao lý về quyền trẻ nhỏ cho cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng và có yêu cầu được những giải pháp xử lý kịp thời những thông tin từ cha mẹ trẻ hoặc người giám hộ trẻ tương quan đến quyền trẻ nhỏ .- Ý kiến trao đổi / đề xuất kiến nghị / báo cáo giải trình chuyên đề / ý tưởng sáng tạo / bài viết về những giải pháp tăng cường sự phối hợp với cha mẹ trẻ và những bên tương quan ; hoặc biên bản họp cha mẹ trẻ / hình ảnh ghi nhận việc phối hợp ngặt nghèo giữa giáo viên với cha mẹ trẻ và hội đồng để xử lý kịp thời những thông tin từ cha mẹ trẻ hoặc người giám hộ trẻ tương quan đến quyền trẻ nhỏ ..

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Sử dụng được một ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với vùng dân tộc thiểu số, ứng dụng công nghệ thông tin, biểu lộ năng lực nghệ thuật và thẩm mỹ trong hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ .

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Tiêu chí 13: Sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc của trẻ em

Đạt : Sử dụng được những từ ngữ, câu đơn thuần trong tiếp xúc bằng một ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) ; hoặc tiếp xúc thường thì bằng tiếng dân tộc bản địa so với vùng dân tộc thiểu số ; Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên hoàn toàn có thể sử dụng được những từ ngữ, câu đơn thuần trong tiếp xúc bằng ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc tiếp xúc thường thì bằng tiếng dân tộc bản địa so với những vùng dân tộc thiểu số hoặc có chứng từ ngoại ngữ đạt mức 1/6 theo khung năng lượng ngoại ngữ dành cho Nước Ta hoặc những chứng từ tương tự về ngoại ngữ do những đơn vị chức năng có thẩm quyền cấp .
Khá : Trao đổi thông tin đơn thuần bằng một ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) với nội dung tương quan đến hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ; hoặc tiếp xúc thành thạo bằng tiếng dân tộc bản địa so với vùng dân tộc thiểu số Ý kiến ghi nhận, xác nhận của tổ, nhóm trình độ hoặc BGH, đồng nghiệp hoặc cấp trên về việc giáo viên hoàn toàn có thể trao đổi thông tin đơn thuần bằng một ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) với nội dung tương quan đến hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ; hoặc tiếp xúc thành thạo bằng tiếng dân tộc bản địa so với vùng dân tộc thiểu số hoặc có chứng từ ngoại ngữ đạt mức 2/6 theo khung năng lượng ngoại ngữ dành cho Nước Ta hoặc những chứng từ tương tự về ngoại ngữ, tiếng dân tộc bản địa do những đơn vị chức năng có thẩm quyền cấp ;
Tốt : Viết và trình diễn đoạn văn đơn thuần về những chủ đề quen thuộc bằng một ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) trong hoạt động giải trí trình độ về nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ; hoặc sử dụng thành thạo tiếng dân tộc bản địa so với vùng dân tộc thiểu số . Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên hoàn toàn có thể viết và trình diễn đoạn văn đơn thuần về những chủ đề quen thuộc bằng một ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) trong hoạt động giải trí trình độ về nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ; hoặc sử dụng thành thạo tiếng dân tộc bản địa so với vùng dân tộc thiểu số .Hoặc trình độ mức 2/6 theo khung năng lượng ngoại ngữ dành cho Nước Ta hoặc những chứng từ tương tự về ngoại ngữ do những đơn vị chức năng có thẩm quyền cấp ;Hoặc báo cáo giải trình chuyên đề trình độ, hoặc hoạt động giải trí giáo dục, trong đó có tài liệu tìm hiểu thêm bằng ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) .

Tiêu chí 14.

Ứng dụng công nghệ thông tin .

Đạt : Sử dụng được những ứng dụng ứng dụng cơ bản trong chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ và quản trị nhóm, lớp Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ ;Hoặc chứng từ hợp lệ xác nhận trình độ tin học đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo pháp luật tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ tin tức và Truyền thông ;Hoặc kế hoạch chăm nom, giáo dục trẻ và quản trị nhóm, lớp biểu lộ sự sử dụng những ứng dụng ứng dụng cơ bản
Khá : Xây dựng được 1 số ít bài giảng điện tử ; sử dụng được những thiết bị công nghệ tiên tiến đơn thuần Giao hàng hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ; – Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về trình độ tin học đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ và quản trị nhóm, lớp- Hoặc chứng từ hợp lệ xác nhận trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo lao lý ( tại thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ tin tức và Truyền thông ) ;- Phiếu dự giờ hoạt động giải trí / biên bản hoạt động và sinh hoạt trình độ ghi nhận việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế xây dựng những bài giảng điện tử, sử dụng được những thiết bị công nghệ tiên tiến đơn thuần Giao hàng hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ
Tốt : Chia sẻ, tương hỗ đồng nghiệp nâng cao năng lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ và quản trị nhóm, lớp – Biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên ghi nhận trình độ, kiến thức và kỹ năng kiến thiết xây dựng bài giảng điện tử, sử dụng được những thiết bị công nghệ tiên tiến đơn thuần ship hàng hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ- Báo cáo những hoạt động giải trí giáo dục / bài viết / quan điểm trao đổi, hướng dẫn san sẻ kinh nghiệm tay nghề nâng cao năng lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ và quản trị nhóm, lớp .

Tiêu chí 15:

Thể hiện năng lực thẩm mỹ và nghệ thuật trong hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ

Đạt : Thể hiện được năng lực tạo hình, âm nhạc, múa, văn học thẩm mỹ và nghệ thuật đơn thuần trong những hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ở nhóm, lớp – Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên biểu lộ được năng lực tạo hình, âm nhạc, múa, văn học thẩm mỹ và nghệ thuật đơn thuần trong những hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ở nhóm, lớp ;- Biên bản dự giờ hoạt động giải trí giáo dục ghi nhận việc giáo viên biểu lộ được năng lực tạo hình, âm nhạc, múa, văn học nghệ thuật và thẩm mỹ đơn thuần trong những hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ở nhóm, lớp .
Khá : Vận dụng phát minh sáng tạo những mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật tạo hình, âm nhạc, múa, văn học thẩm mỹ và nghệ thuật đơn thuần vào hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục tương thích với trẻ nhỏ trong trường mầm non. Tổ chức những hoạt động giải trí ngày hội, lễ và hoạt động giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ cho trẻ nhỏ ở trường mầm non Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên vận dụng phát minh sáng tạo những mô hình nghệ thuật và thẩm mỹ tạo hình, âm nhạc, múa, văn học nghệ thuật và thẩm mỹ đơn thuần vào hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục tương thích với trẻ nhỏ trong trường mầm non ;- Kế hoạch của nhà trường ghi nhận việc GV tham gia tổ chức triển khai những hoạt động giải trí ngày hội, lễ và hoạt động giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ cho trẻ nhỏ ở trường mầm non- Biên bản dự giờ hoạt động giải trí giáo dục ghi nhận việc giáo viên biểu lộ phát minh sáng tạo năng lực tạo hình, âm nhạc, múa, văn học thẩm mỹ và nghệ thuật đơn thuần trong những hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ở nhóm, lớp
Tốt : Xây dựng được thiên nhiên và môi trường giáo dục trẻ nhỏ giàu tính thẩm mỹ và nghệ thuật trong nhóm, lớp và trường mầm non ; san sẻ, tương hỗ đồng nghiệp bộc lộ năng lực nghệ thuật và thẩm mỹ trong hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ và thiết kế xây dựng thiên nhiên và môi trường giáo dục trẻ nhỏ giàu tính nghệ thuật và thẩm mỹ trong nhóm, lớp và trường mầm non Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên vận dụng phát minh sáng tạo những mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật tạo hình, âm nhạc, múa, văn học nghệ thuật và thẩm mỹ đơn thuần vào hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục tương thích với trẻ nhỏ và kiến thiết xây dựng được môi trường tự nhiên giáo dục trẻ nhỏ giàu tính nghệ thuật và thẩm mỹ trong nhóm, lớp và trường mầm non .Kế hoạch của nhà trường ghi nhận việc GV tham gia tổ chức triển khai những hoạt động giải trí ngày hội, lễ và hoạt động giải trí thẩm mỹ và nghệ thuật cho trẻ nhỏ ở trường mầm non. Trong những cuộc họp trình độ / tọa đàm / hội thảo chiến lược giáo viên có báo cáo giải trình san sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp bộc lộ năng lực thẩm mỹ và nghệ thuật trong hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ và thiết kế xây dựng thiên nhiên và môi trường giáo dục trẻ nhỏ giàu tính thẩm mỹ và nghệ thuật trong nhóm, lớp và trường mầm non

————————————————————————-TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM———– c và d ———– Độc lập Tự do Hạnh phúc

BỘ MINH CHỨNG

ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

—————————————-

I/ LĨNH VỰC PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG.

1/Yêu cầu 1: Nhận thức tư tưởng chính trị, thực hiện trách nhiệm của mỗi công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

a/ Tiêu chí 1: Tham gia học tập nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Tham gia học tập chưa khá đầy đủ những Nghị quyết, thông tư của Đảng, chủ trương và pháp lý Nhà nước, của Ngành Tham gia học tập rất đầy đủ những Nghị quyêt, thông tư của Đảng, pháp lý của Nhà nước, của Ngành Tích cực học tập những Nghị quyết, thông tư của Đảng, pháp lý của Nhà nước, của Ngành . Lấy ví dụ về chủ trương của Đảng và Nhà nước so với giáo dục .

b/ Tiêu chí 2: Yêu nghề, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Chưa tham gia rất đầy đủ những hoạt động giải trí do nhà trường tổ chức triển khai . Tham gia không thiếu những hoạt động giải trí do nhà trường tổ chức triển khai . Tích cực tham gia những hoạt động giải trí tương quan đến nghề nghiệp . Chủ động yêu cầu và tích cực thực thi những giải pháp nâng cao kinh nghiệm tay nghề, nâng cấp cải tiến giải pháp, sẵn sàng chuẩn bị khắc phục khó khăn vất vả hoàn thành xong tốt trách nhiệm .

c/Tiêu chí 3: Giáo dục trẻ yêu thương, lễ phép với ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi, thân thiện với bạn bè và biết yêu quê hương.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Ít chăm sóc giáo dục đạo đức cho học viên . Quan tâm giáo dục đạo đức cho học viên theo những chủ đề, chủ điểm trong những môn học . Qua những bài học kinh nghiệm liên hệ trong thực tiễn ở địa phương để giáo dục học viên . Thường xuyên lòng ghép những nội dung dạy học vào mọi hoạt động giải trí dạy học để giáo dục đạo đức cho học viên

d/ Tiêu chí 4: Tham gia các hoạt động xây dựng bảo vệ quê hương đất nước, góp phần phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, cộng đồng.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Tham gia, triển khai chưa khá đầy đủ trách nhiệm công dân tại nơi ở . Tham gia những hoạt động giải trí xã hội, triển khai vừa đủ trách nhiệm công dân tại nơi ở . Tham gia tổ chức triển khai những hoạt động giải trí xã hội, tích cực thực thi những trách nhiệm công dân . Tích cực tham gia những hoạt động giải trí xã hội tại trường và địa phương, gương mẫu triển khai những trách nhiệm công dân .

2: Yêu cầu 2: Chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

a/ Tiêu chí 1: Chấp hành các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Chấp hành chưa rất đầy đủ những chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước và pháp luật của Ngành . Chấp hành khá đầy đủ những chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước và lao lý của Ngành . Gương mẫu chấp hành những chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước và pháp luật của Ngành . Gương mẫu và hoạt động mọi người chấp hành những chủ trương, đường lối chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước và pháp luật của Ngành .

b/ Tiêu chí 2: Thực hiện các quy định của địa phương.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Thực hiện chưa rất đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm công dân nơi cư trú . Thực hiện vừa đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của người công dân nơi đang cư trú Chủ động triển khai tốt quy ước, hương ước, những nghĩa vụ và trách nhiệm ở thôn làng Tham gia kiến thiết xây dựng và thực thi tốt quy ước, hương ước ở thôn làng, kiến thiết xây dựng mối đoàn kết khu dân cư .

c/ Tiêu chí 3: Giáo dục trẻ thực hiện các quy định ở trường, lớp, nơi công cộng.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Ít liên hệ giáo dục pháp lý, giữ gìn trật tự bảo mật an ninh nơi công cộng cho học viên trong những môn học . Có liên hệ, giáo dục pháp lý, giữ gìn trật tự bảo mật an ninh nơi công cộng cho học viên trong những môn học . Giáo dục học sinh chấp hành việc giữ trật tự, bảo mật an ninh nơi công cộng, bảo vệ môi trường tự nhiên . Giáo dục đào tạo học viên tích cực tham gia giữ gìn trật tự bảo mật an ninh nơi công cộng, bảo vệ của công, bảo vệ môi trường tự nhiên .

d/ Tiêu chí 4: Vận động gia đình và mọi người xung quanh chấp hành các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Ít hoạt động mái ấm gia đình thực thi chủ trương chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước . Vận động mái ấm gia đình triển khai chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước . Động viên mái ấm gia đình, làng xóm tự giác thực thi tốt chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước, triển khai quy ước, hương ước thôn . Động viên mái ấm gia đình, làng xóm gương mẫu triển khai chủ trương chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước, triển khai tốt quy ước, hương ước của thôn .

3/ Yêu cầu 3: Chấp hành các quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động.

a/ Tiêu chí 1: Chấp hành quy định của ngành, quy định của trường.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Chấp hành chưa khá đầy đủ quy định, pháp luật của trường, của ngành . Chấp hành không thiếu những quy định, lao lý của trường, của ngành . Chấp hành nghiêm chỉnh những quy định, lao lý của ngành, có điều tra và nghiên cứu, có giải pháp triển khai . Gương mẫu chấp hành những quy định, pháp luật của ngành, trợ giúp đồng nghiệp khắc phục khó khăn vất vả để vươn lên trong công tác làm việc trình độ .

b/ Tiêu chí 2: Tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện nội quy hoạt động của nhà trường.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức ( G )
Ít tham gia góp phần vào những pháp luật, quy định của nhà trường, triển khai chưa rất đầy đủ quy định hoạt động giải trí của nhà trường . Có quan điểm góp phần vào những pháp luật, quy định của nhà trường và thực thi đúng quy định hoạt động giải trí của nhà trường . Chủ động tham gia kiến thiết xây dựng và tráng lệ triển khai, hoạt động đồng nghiệp thực thi quy định hoạt động giải trí của nhà trường . Chủ động tham gia thiết kế xây dựng, tự giác chấp hành và hướng dẫn, giúp sức đồng nghiệp triển khai trang nghiêm những pháp luật, quy định của trường .

c/ Tiêu chí 3: Thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Chưa đạt mực 1 ( Y ) Mức ( TB ) Mức ( K ) Mức 3 ( G )
Chấp hành chưa tráng lệ mọi trách nhiệm được phân công, chưa triển khai xong những trách nhiệm . Chấp hành trang nghiêm mọi trách nhiệm được phân công, triển khai xong cơ bản những trách nhiệm . Tự giác chấp hành mọi trách nhiệm được phân công, dữ thế chủ động hợp tác, san sẻ với đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề quản lí và giáo dục học viên . Gương mẫu chấp hành và triển khai xong tốt trách nhiệm được phân công, kiến thiết xây dựng được thời hạn, nề nếp lớp học .

d/ Tiêu chí 4: Chấp hành kỷ luật lao động, chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhóm lớp được phân công.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Cắt xén giờ công, ngày công, tùy tiện bỏ lớp, nghĩa vụ và trách nhiệm chưa cao về chất lượng học viên . Đảm bảo ngày công, giờ công, không tùy tiện bỏ lớp, có nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng học viên . Chấp hành tốt giờ công, ngày công, tự giác chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng giảng dạy, giáo dục ở lớp được phân công . Gương mẫu thực thi ngày giờ công lên lớp, hội họp, luôn tự giác trong việc chăm sóc chất lượng giảng dạy và giáo dục học viên .

4/ Yêu cầu 4: Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp.

a/ Tiêu chí 1: Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu, được đồng nghiệp, người dân tín nhiệm và yêu quý trẻ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Thiếu trung thực lành mạnh, ít có uy tín trước mọi người . Sống trung thực, lành mạnh, giữ được uy tín trước mọi người . Sống trung thực lành mạnh, đơn giản và giản dị, gương mẫu được mọi người quý mến và học tập . Sống trung thực, lành mạnh, đơn giản và giản dị, gương mẫu có ý thức trợ giúp mọi người trong đời sống, được mọi người tin tưởng cao .

b/ Tiêu chí 2: Tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, khỏe mạnh và thường xuyên rèn luyện sức khỏe.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Tham gia chưa vừa đủ những hoạt động giải trí tu dưỡng, chưa tự học, tự rèn luyện bản thân . Tham gia không thiếu những hoạt động giải trí tu dưỡng, thấy được những điểm yếu kém và có kế hoạch tự học tự rèn luyện bản thân . Chủ động tham gia những hoạt động giải trí tu dưỡng, đề ra được hoạt động giải trí đơn cử để tự học, tự rèn luyện bản thân . Tự học, tự rèn luyện bản thân có hiệu suất cao thiết thực, trợ giúp đồng nghiệp tân tiến .

c/ Tiêu chí 3: Không có những biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống, trong chăm sóc giáo dục trẻ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Sống và thao tác chưa được trang nghiêm . Sống và thao tác trang nghiêm . Gương mẫu trong đời sống và trong giảng dạy, giáo dục . Mẫu mực trong đời sống và trong công tác làm việc, học tập, là tấm gương cho mọi người học tập .

d/ Tiêu chí 4: Không vi phạm các quy định về hành vi nhà giáo không được làm.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức ( TB ) Mức ( K ) Mức ( G )
Thực hiện chưa đúng một số ít pháp luật của nhà giáo, chưa thật sự tôn trọng học viên và nhân dân . Thực hiện đúng những lao lý so với nhà giáo, luôn tôn trọng học viên và nhân dân . Nghiêm túc thực thi đúng những pháp luật so với nhà giáo, có ý thức tự phê bình, đối xứ công minh với cha mẹ, học viên . Gương mẫu trong mọi mặt và thực thi đúng những pháp luật so với nhà giáo, có ý thức cao trong tự phê bình, hết mực yêu quý con người .

5/ Yêu cầu 5: Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; tận tình phục vụ nhân dân và trẻ.

a/ Tiêu chí 1: Trung thực trong báo cáo kết quảchăm sóc, giáo dục trẻ và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Báo cáo tác dụng chăm nom, giáo dục trẻ và những trách nhiệm phân công thiếu trung thực . Thực hiện đúng pháp luật về báo cáo giải trình tác dụng chăm nom, giáo dục trẻ và những trách nhiệm được phân công . Thực hiện tráng lệ, đúng lao lý về báo cáo giải trình tác dụng chăm nom, giáo dục trẻ và những trách nhiệm được phân công . Trung thực, triển khai đúng lao lý về báo cáo giải trình tác dụng chăm nom, giáo dục trẻ và những trách nhiệm được phân công

b/ Tiêu chí 2: Đoàn kết với mọi thành viên trong trường, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Thiếu ý thức đoàn kết với mọi người, ý thức san sẻ những việc làm với đồng nghiệp còn hạn chế . Luôn đoàn kết thân ái với mọi người, có ý thức san sẻ những việc làm với đồng nghiệp . Sống thân thiện, chuẩn bị sẵn sàng giúp sức, san sẻ với đồng nghiệp những hoạt động giải trí trình độ, nhiệm vụ . Có ý thức đoàn kết với chiến sỹ đồng nghiệp, có ý thức giúp sức đồng nghiệp trong trình độ, luôn đấu tranh thiết kế xây dựng và bảo vệ đoàn kết nội bộ .

c/ Tiêu chí 3: Có thái độ đúng mực và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cha mẹ trẻ em.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm với quan điểm của dân . Luôn tôn trọng quan điểm của dân . Luôn lắng nghe quan điểm của dân, phân phối nguyện vọng chính đáng của phụ huynh-nhân dân . Giúp đỡ hướng dẫn nhân dân nhận thức, hành vi và xử lý đúng đắn, kịp thời những nguyện vọng chính đáng của cha mẹ, học viên .

d/ Tiêu chí 4: Chăm sóc giáo dục trẻ bằng tình thương yêu, sự công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Ít yêu thương, công minh trong giảng dạy và giáo dục trẻ . Luôn yêu thương công minh trong quy trình giảng dạy, giáo dục trê .

Giảng dạy, giáo dục trẻ một cách tận tình chu đáo.

Luôn hết lòng giảng dạy và giáo dục học viên ở mọi đối tượng người tiêu dùng .

II/ LĨNH VỰC KIẾN THỨC:

1/ Yêu cầu 1: Kiến thức cơ bản về giáo dục mầm non:

a/ Tiêu chí 1: Hiểu biết cơ bản về đặc điểm tâm lý, sinh lý trẻ lứa tuổi mầm non.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Nắm chưa vững đặc thù tâm ý, sinh lý trẻ . Nắm được đặc thù tâm ý, sinh lý trẻ . Nắm vững đặc thù tâm ý, sinh lý trẻ và vận dụng những kỹ năng và kiến thức đó vào việc chăm nom giáo dục trẻ . Nắm vững và biết vận dụng những đặc thù tâm ý, sinh lý của trẻ vào công tác làm việc chăm nom giáo dục một cách linh động .

b/ Tiêu chí 2: Có kiến thức về giáo dục mầm non bao gồm giáo dục hòa nhập trẻ tàn tật, trẻ khuyết tật.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Chưa hiểu biết về giáo dục mầm non, giáo dục hòa nhập trẻ tàn tật, khuyết tật . Có kiến thức và kỹ năng về giáo dục mầm non gồm có giáo dục hòa nhập trẻ tàn tật, khuyết tật . Nắm vững kỹ năng và kiến thức về giáo dục mầm non gồm có giáo dục hòa nhập trẻ tàn tật, khuyết tật . Nắm vững kỹ năng và kiến thức về giáo dục mầm non, hiểu biết sâu về giáo dục hòa nhập trẻ tàn tật, khuyết tật .

c/ Tiêu chí 3: Hiểu biết mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Chưa nắm rõ tiềm năng, nội dung dạy học trong chương trình giáo dục mầm non . Nắm được tiềm năng, nội dung, chiêu thức dạy học trong chương trình giáo dục mầm non . Nắm rõ tiềm năng, nội dung, chiêu thức dạy học trong chương trình giáo dục mầm non phát huy được tính tích cực hoạt động giải trí trong chiêu thức dạy và học . Nắm rõ tiềm năng, nội dung, giải pháp dạy học. Phát huy hết tính tích cực và phát minh sáng tạo của trẻ .

d/ Tiêu chí 4: Có kiến thức về đánh giá sự phát triển của trẻ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Kiến thức về đánh giá sự tăng trưởng của trẻ còn hạn chế . Có kỹ năng và kiến thức sơ đẳng về đánh giá sự tăng trưởng của trẻ . Nắm chắc kỹ năng và kiến thức về đánh giá sự tăng trưởng của trẻ . Nắm vững và nghiên cứu và phân tích được những chắc kiến thức và kỹ năng về đánh giá sự tăng trưởng của trẻ .

2/ Yêu cầu 2: Kiến thức về chăm sóc sức khỏe trẻ lứa tuổi Mầm non..

a/ Tiêu chí 1: Hiểu biết về an toàn, phòng tránh và xử lí ban đầu các tai nạn thường gặp ở trẻ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Hiểu biết chưa sâu về bảo đảm an toàn, phòng tránh và xử lí khởi đầu những tai nạn thương tâm thường gặp ở trẻ . Có kỹ năng và kiến thức về bảo đảm an toàn, phòng tránh và xử lí bắt đầu những tai nạn đáng tiếc thường gặp ở trẻ . Nắm vững kiến thức và kỹ năng về bảo đảm an toàn, phòng tránh và xử lí khởi đầu những tai nạn đáng tiếc thường gặp ở trẻ . Có kỹ năng và kiến thức nâng cao về bảo đảm an toàn, phòng tránh và xử lí bắt đầu những tai nạn đáng tiếc thường gặp ở trẻ .

b/ Tiêu chí 2: Có kiến thức về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Chưa nắm được tiềm năng, kỹ năng và kiến thức về vệ sinh thiên nhiên và môi trường, vệ simh cá thể cho trẻ . Nắm được tiềm năng, kỹ năng và kiến thức về vệ sinh thiên nhiên và môi trường, vệ sinh cá thể giáo dục trẻ kỹ năng và kiến thức tự ship hàng bản thân . Nắm rõ tiềm năng, kiến thức và kỹ năng về vệ sinh thiên nhiên và môi trường, vệ sinh cá thể giáo dục trẻ kiến thức và kỹ năng tự Giao hàng bản thân . Nắm rõ tiềm năng, kiến thức và kỹ năng về vệ sinh thiên nhiên và môi trường, vệ sinh cá thể cho trẻ biết phối hợp để giáo dục tương thích .

c/ Tiêu chí 3: Hiểu biết về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và giáo dục dinh dưỡng cho trẻ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức ( G )
Chưa hiểu biết về dinh dưỡng, bảo đảm an toàn thực phẩm và giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mầm non . Hiểu biết về dinh dưỡng, bảo đảm an toàn thực phẩm và giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mầm non . Nắm vững kiến thức và kỹ năng về bảo đảm an toàn thực phẩm và giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mầm non . Nắm vững kiến thức và kỹ năng về bảo đảm an toàn thực phẩm và giáo dục dinh dưỡng cho trẻ, biết lý giải và phối hợp giáo dục tương thích cho trẻ trong trường mầm non .

d/ Tiêu chí 4: Có kiến thức về một số bệnh thường gặp ở trẻ, cách phòng bệnh và xử lý ban đầu.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Không hiểu biết về 1 số ít bệnh thường gặp ở trẻ . Có kỹ năng và kiến thức về 1 số ít bệnh thường gặp ở trẻ, cách phòng bệnh và giải quyết và xử lý khởi đầu . Có kiến thức và kỹ năng về 1 số ít bệnh thường gặp ở trẻ, cách phòng bệnh và giải quyết và xử lý khởi đầu cho trẻ kịp thời . Nắm vững về một số ít bệnh thường gặp ở trẻ, cách phòng bệnh và giải quyết và xử lý bắt đầu cho trẻ kịp thời .

3/ Yêu cầu 3: Kiến thức cơ sở chuyên ngành.

a/ Tiêu chí 1: Kiến thức về phát triển thể chất.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức ( G )
Chưa nắm vững kỹ năng và kiến thức về tăng trưởng sức khỏe thể chất . Nắm được kiến thức và kỹ năng về tăng trưởng sức khỏe thể chất . Nắm chắc như đinh và hệ thống hóa được kỹ năng và kiến thức về tăng trưởng sức khỏe thể chất . Hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng về tăng trưởng sức khỏe thể chất trong quy trình chăm nom giáo dục trẻ một cách đúng chuẩn .

b/ Tiêu chí 2: Kiến thức về hoạt động vui chơi.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Nắm chưa rõ ràng kỹ năng và kiến thức về hoạt động giải trí đi dạo Nắm được kỹ năng và kiến thức về hoạt động giải trí đi dạo . Nắm vững kỹ năng và kiến thức về hoạt động giải trí đi dạo . Phân tích được tính năng của hoạt động giải trí đi dạo trong việc chăm nom giáo dục trẻ

c/ Tiêu chí 3: Kiến thức về tạo hình, âm nhạc và văn học.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Chưa hiểu biết kỹ năng và kiến thức về tạo hình, âm nhạc, văn học . Có kỹ năng và kiến thức về tạo hình, âm nhạc, văn học . Nắm vững kiến thức và kỹ năng về tạo hình, âm nhạc, văn học . Hiểu biết sâu về kỹ năng và kiến thức tạo hình, âm nhạc, văn học .

d/ Tiêu chí 4: Có kiến thức môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và phát triển ngôn ngữ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Chưa hiểu rõ môi trường tự nhiên tự nhiên, môi trường tự nhiên xã hội và kiến thức và kỹ năng tăng trưởng ngôn từ cho trẻ . Hiểu biết về thiên nhiên và môi trường tự nhiên, thiên nhiên và môi trường xã hội và kiến thức và kỹ năng tăng trưởng ngôn từ cho trẻ . Nắm rõ kỹ năng và kiến thức về thiên nhiên và môi trường tự nhiên, môi trường tự nhiên xã hội và kiến thức và kỹ năng tăng trưởng ngôn từ cho trẻ . Nắm vững kiến thức và kỹ năng về thiên nhiên và môi trường tự nhiên, thiên nhiên và môi trường xã hội và kỹ năng và kiến thức tăng trưởng ngôn từ mạch lạc cho trẻ .

4/ Yêu cầu 4: Kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non.

a/ Tiêu chí 1: Có kiến thức về phương pháp phát triển thể chất cho trẻ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Chưa nắm được tiềm năng kỹ năng và kiến thức chiêu thức giáo dục sức khỏe thể chất cho trẻ . Nắm được tiềm năng kỹ năng và kiến thức giải pháp giáo dục sức khỏe thể chất cho trẻ . Vận dụng những chiêu thức giáo dục sức khỏe thể chất cho trẻ trên lớp có hiệu suất cao . Phân tích được tiềm năng kỹ năng và kiến thức về giải pháp giáo dục sức khỏe thể chất cho trẻ và vận dụng có hiệu suất cao chiêu thức gióa dục sức khỏe thể chất cho trẻ .

b/ Tiêu chí 2: Có kiến thức về phương pháp phát triển tình cảm  xã hội và thẩm mỹ cho trẻ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Nắm chưa rõ kỹ năng và kiến thức giải pháp tăng trưởng tình cảm xã hội và nghệ thuật và thẩm mỹ cho trẻ . Nắm rõ kiến thức và kỹ năng giải pháp tăng trưởng tình cảm xã hội và thẩm mỹ và nghệ thuật cho trẻ . Nắm vững kiến thức và kỹ năng chiêu thức tăng trưởng tình cảm xã hội và nghệ thuật và thẩm mỹ cho trẻ . Hiểu biết và nắm vững kiến thức và kỹ năng chiêu thức tăng trưởng tình cảm xã hội và thẩm mỹ và nghệ thuật cho trẻ .

c/ Tiêu chí 3: Có kiến thức về phương pháp tổ chức hoạt dộng chơi cho trẻ .

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Tổ chức hoạt động giải trí chơi cho trẻ chưa hài hòa và hợp lý . Tổ chức hoạt động giải trí đi dạo cho trẻ tương thích . Tổ chức hoạt động giải trí đi dạo cho trẻ đúng chiêu thức, khoa học và tương thích với đặc thù lớp mình Tổ chức hoạt động giải trí đi dạo cho trẻ đúng với tiềm năng pphương pháp khoa học có phát minh sáng tạo tương thích với đặc trưng của lớp mình .

d/ Tiêu chí 4: Có kiến thức về phương pháp phát triển nhận thức và ngôn ngữ của trẻ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Kiến thức về giải pháp tăng trưởng nhận thức và ngôn từ của trẻ còn hạn . Có kiến thức và kỹ năng về chiêu thức tăng trưởng nhận thức và ngôn từ của trẻ Nắm chắc như đinh về kiến thức và kỹ năng, giải pháp tăng trưởng nhận thức và ngôn từ của trẻ biết vận dụng kiến thức và kỹ năng đó vào việc chăm nom giáo dục trẻ . Vận dụng linh động những kỹ năng và kiến thức về giải pháp tăng trưởng nhận thức và ngôn từ vào việc chăm nom giáo dục trẻ .

5/ Yêu cầu 5: Kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội liên quan đến giáo dục mầm non.

a/ Tiêu chí 1: Có hiểu biết về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và giáo dục của địa phương nơi giáo viên công tác.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Chưa hiểu biết về chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội và giáo dục của địa phương . Hiểu biết về chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội và giáo dục của địa phương . Hiểu biết rõ về chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội và giáo dục của địa phương . Hiểu biết rõ về chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội và giáo dục của địa phương. Tham gia vừa đủ những buổi hoạt động và sinh hoạt về văn hóa truyền thống, xã hội của địa phương .

b/ Tiêu chí 2: Có kiến thức về giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống một số tệ nạn xã hội.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Chưa có kiến thức và kỹ năng về giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên, giáo dục bảo đảm an toàn giao thông vận tải, phòng chống 1 số ít tệ nạn xã hội . Hiểu biết về bảo vệ thiên nhiên và môi trường, giáo dục bảo đảm an toàn giao thông vận tải, phòng chống một số ít tệ nạn xã hội . Biết lồng ghép giáo dục, kiến thức và kỹ năng giáo dục bảo vệ thiên nhiên và môi trường, giáo dục bảo đảm an toàn giao thông vận tải, phòng chống 1 số ít tệ nạn xã hội . Nắm vững kiến thức và kỹ năng và giáo dục cho trẻ miền núi ở mọi lúc, mọi nơi về giáo dục bảo vệ thiên nhiên và môi trường, giáo dục bảo đảm an toàn giao thông vận tải, phòng chống 1 số ít tệ nạn xã hội .

c/ Tiêu chí 3: Có kiến thức phổ thông về tin học, ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác .

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Không có hiểu biết gì về tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc bản địa . Có hiểu về bắt đầu một trong những nghành nghề dịch vụ trên . Có kỹ năng và kiến thức cơ bản về một trong những nghành trên . Vận dụng một trong những yếu tố trên vào giảng dạy hoặc báo cáo giải trình chuyên đề về nâng cao chất lượng trình độ nhiệm vụ .

d/ Tiêu chí 4: Có kiến thức về sử dụng một số phương tiện nghe nhìn trong giáo dục.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Không biết sử dụng 1 số ít phương tiện đi lại nghe nhìn nào để tương hỗ giảng dạy . Bước đầu sử dụng một số ít phương tiện đi lại nghe nhìn thông dụng để tương hỗ giảng dạy như : tivi, catset, đèn chiếu, video . Sử dụng thành thạo 1 số ít phương tiện đi lại nghe nhìn thông dụng để tương hỗ giảng dạy như : tivi, catset, đèn chiếu, video .. Sử dụng tốt những phương tiện đi lại nghe nhìn vận dụng vào giảng dạy .

III/ LĨNH VỰC KĨ NĂNG SƯ PHẠM

1/ Yêu cầu 1: Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ.

a/ Chí tiêu 1: Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo năm học thể hiện mục tiêu và nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ của lớp mình phụ trách .

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Chưa xác lập được tiềm năng, nội dung chăm nom giáo dục trẻ . Xác định được tiềm năng, nội dung trọng tâm, trong việc chăm nom giáo dục trẻ tương thích với trẻ lớp mình đảm nhiệm . Xác định được tiềm năng chung và riêng cho từng trẻ, xác lập được nội dung, giải pháp dạy học tương thích với chương trình chăm nom giáo dục trẻ, tương thích với trẻ lớp mình đảm nhiệm . Nắm chắc được tiềm năng chung và riêng cho từng trẻ, xác lập được nội dung, chiêu thức dạy học tương thích với chương trình chăm nom giáo dục trẻ, tương thích với trẻ lớp mình đảm nhiệm .

b/ Tiêu chí 2: Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo tháng, tuần.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Chưa lập được kế hoạch chăm nom giáo dục hàng tháng, tuần cho trẻ một cách rõ ràng không thiếu . Lập được kế hoạch chăm nom, giáo dục trẻ hàng tháng, tuần một cách rõ ràng khá đầy đủ, không sao chép . Lập được kế hoạch chăm nom giáo dục trẻ hàng tháng, tuần rất đầy đủ, khoa học . Lập được kế hoạch chăm nom giáo dục trẻ hàng tháng, tuần có tính phát minh sáng tạo, khả thi và có công dụng kích thích mọi đối tượng người tiêu dùng học viên .

c/ Tiêu chí 3: Lập kế hoạch hoạt động một ngày theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực của trẻ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Lập kế hoạch hoạt động giải trí ngày chưa không thiếu, chưa theo hướng tích hợp và chưa phát huy được tính tích cực của trẻ . Lập được kế hoạch hoạt động giải trí ngày theo hướng tích hợp, phát huy được tính tích cực của trẻ . Kế hoạch hoạt động giải trí ngày được kiến thiết xây dựng vừa đủ, rõ ràng mạch lạc, hợp lý Kế hoạch hoạt động giải trí ngày được thiết kế xây dựng rất đầy đủ, rõ ràng mạch lạc, phải chăng và tương thích với đặc trưng của lớp mình đảm nhiệm .

d/ Tiêu chí 4: Lập kế hoạch phối hợp với cha mẹ của trẻ để thực hiện mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Chưa lập được kế hoạch phối hợp với cha mẹ trẻ để thực thi tiềm năng chăm nom, giáo dục trẻ . Lập được kế hoạch phối hợp với cha mẹ trẻ để thực thi tiềm năng chăm nom, giáo dục trẻ . Nêu được số giải pháp thiểt thực giữa yếu tố mái ấm gia đình và nhà trường để vận dụng trong quy trình chăm nom, giáo dục trẻ . Vận dụng một cách có hiệu suất cao những giải pháp thiết thực giữa yếu tố mái ấm gia đình và trường học trong quy trình chăm nom, giáo dục trẻ .

2/ Yêu cầu 2: Kĩ năng tổ chức và thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ..

a/ Tiêu chí 1: Biết tổ chức môi trường nhóm, lớp đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Tổ chức môi trường tự nhiên nhóm lớp chưa bảo vệ vệ sinh và bảo đảm an toàn cho trẻ . Tổ chức thiên nhiên và môi trường nhóm, lớp bảo vệ vệ sinh và bảo đảm an toàn cho trẻ . Tổ chức tốt thiên nhiên và môi trường nhóm, lớp bảo vệ vệ sinh bảo đảm an toàn cho trẻ . Tổ chức tốt, hợp lý môi trường tự nhiên nhóm, lớp bảo vệ vệ sinh bảo đảm an toàn cho trẻ .

b/ Tiêu chí 2: Biết tổ chức giấc ngủ, bữa ăn đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Tổ chức giấc ngủ, bữa ăn cho trẻ chưa bảo vệ vệ sinh và chưa bảo đảm an toàn cho trẻ . Tổ chức giấc ngủ, bữa ăn cho trẻ bảo vệ vệ sinh và bảo đảm an toàn cho trẻ . Tổ chức co trẻ ăn ngủ tại trường an toàn, luôn bảo vệ vệ sinh và đủ chất dinh dưỡng cho trẻ . Tổ chức co trẻ ăn ngủ tại trường an toàn, luôn bảo vệ vệ sinh và bảo vệ đúng, đủ chất dinh dưỡng cho trẻ .

c/ Tiêu chí 3: Biết hướng dẫn trẻ rèn luyện một số kĩ năng tự phục vụ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Không biết hướng dẫn trẻ rèn luyện 1 số ít kĩ năng tự Giao hàng . Biết hướng dẫn trẻ rèn luyện một số ít kĩ năng tự Giao hàng . Nêu được mục tiêu, ý nghĩa của việc hướng dẫn trẻ rèn luyện một số ít kĩ năng tự Giao hàng . Phân tích được mục tiêu, ý nghĩa của việc hướng dẫn trẻ rèn luyện một số ít kĩ năng tự Giao hàng .

d/ Tiêu chí 4: Biết phòng tránh và xử lí ban đầu một số bệnh, tai nạn thường gặp đối với trẻ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Chưa biết phòng tránh và xử lí khởi đầu một số ít bệnh tai nạn đáng tiếc thường gặp so với trẻ . Biết phòng tránh và xử lí khởi đầu một số ít bệnh tai nạn đáng tiếc thường gặp so với trẻ . Biết phòng tránh và xử lí bắt đầu 1 số ít bệnh tai nạn thương tâm thường gặp so với trẻ kịp thời Biết phòng tránh và xử lí bắt đầu một số ít bệnh tai nạn thương tâm thường gặp so với trẻ kịp thời, phối hợp với cha mẹ học viên biết chăm nom và phòng tránh ở nhà .

3/ Yêu cầu 3: Kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ.

a/ Tiêu chí 1: Biết tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Chưa biết tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục trẻ theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực, phát minh sáng tạo của trẻ . Biết tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục trẻ theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực, phát minh sáng tạo của trẻ . Lựa chọn chiêu thức dạy học hợp lý theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực, phát minh sáng tạo của trẻ . Lựa chọn và sử dụng chiêu thức dạy học hộ lí theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực, phát minh sáng tạo của trẻ .

b/ Tiêu chí 2: Biết tổ chức môi trường giáo dục phù hợp với điều kiện của nhóm, lớp.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Chưa tổ chức triển khai được môi trường tự nhiên giáo dục tương thích với điều kiện kèm theo của nhóm, lớp . Biết tổ chức triển khai thiên nhiên và môi trường giáo dục tương thích với điều kiện kèm theo của nhóm, lớp . Tổ chức tốt thiên nhiên và môi trường giáo dục tương thích với điều kiện kèm theo của nhóm, lớp . Tổ chức tốt thiên nhiên và môi trường giáo dục tương thích với điều kiện kèm theo của nhóm, lớp. Có kĩ năng khai thác tốt mọi năng khiếu sở trường, phát minh sáng tạo của từng học viên

c/ Tiêu chí 3: Biết sử dụng hiệu quả đồ dùng, đồ chơi (Kể cả đồ dùng, đồ chơi tự làm) và các nguyên vật liệu vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Ít sử dụng những trang thiết bị vật dụng có sẵn và tự làm để sử dụng những tiết dạy có hiệu suất cao . Có sử dụng những trang thiết bị vật dụng có sẵn và tự làm để sử dụng những tiết dạy có hiệu suất cao . Luôn sử dụng những thiết bị có sẵn, và vật dụng tự làm để sử dụng những tiết dạy đạt hiệu suất cao cao . Sử dụng tốt mạng lưới hệ thống những thiết bị, vật dụng dạy học, kể cả vật dụng tự làm một cách thành thạo, có nâng cấp cải tiến, biết khai thác những điều kiện kèm theo có sẵn để ship hàng tiết dạy .

d/ Tiêu chí 4: Biết quan sát, đánh giá trẻ và có phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Biết quan sát đánh giá nhưng chưa có giải pháp chăm nom, giáo dục trẻ tương thích . Biết quan sát đánh giá và có chiêu thức chăm nom, giáo dục trẻ tương thích . Biết quan sát, đánh giá một cách đúng chuẩn, tương thích với trẻ để vận dụng chiêu thức một cách tương thích . Quan sát, đánh giá một cách đúng chuẩn, tinh xảo, tương thích với từng đối tượng người tiêu dùng trẻ để vận dụng giải pháp một cách tương thích, sát thực .

4/ Yêu cầu 4: Kĩ năng quản lí lớp học.

a/ Tiêu chí 1: Đảm bảo an toàn cho trẻ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Chưa có kĩ năng bảo vệ bảo đảm an toàn cho trẻ . Nắm được những kĩ năng bảo vệ bảo đảm an toàn cho trẻ . Nắm chắc được những kĩ năng bảo vệ bảo đảm an toàn cho trẻ . Nắm chắc và vận dụng những kĩ năng trong việc bảo vệ bảo đảm an toàn cho trẻ .

b/ Tiêu chí 2: Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lí nhóm, lớp gắn với kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Xây dựng và thực thi kế hoạch quản lí nhóm, lớp chưa rõ ràng đơn cử . Xây dựng và thực thi kế hoạch quản lí nhóm, lớp rõ ràng, đơn cử . Xây dựng và thực thi kế hoạch quản lí nhóm, lớp tương thích gắn với kế hoạch hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ một cách hợp lý và khoa học . Xây dựng và thực thi kế hoạch quản lí nhóm, lớp gắn với kế hoạch hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ một cách hợp lý và khoa học. Có giải pháp giáo dục, quản lí trẻ một cách đơn cử .

c/ Tiêu chí 3: Quản lí và sử dụng có hiệu quả hồ sơ, sổ sách cá nhân, nhóm, lớp.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Quản lí và sử dụng hồ sơ, sổ sách cá thể, nhóm, lớp chưa có hiệu suất cao Quản lí và sử dụng có hiệu suất cao hồ sơ, sổ sách cá thể, nhóm, lớp . Quản lí và sử dụng hồ sơ, sổ sách cá thể, nhóm, lớp khoa học có sưu tầm bổ trợ để làm nhiều mẫu mã hơn . Quản lí và sử dụng khoa học, mạng lưới hệ thống hồ sơ, sổ sách cá thể, nhóm, lớp. Vận dụng nâng cấp cải tiến, đúc rút những tư liệu, tài liệu tìm hiểu thêm thành phương tiện đi lại thiết thực vào việc chăm nom giáo dục trẻ .

d/ Tiêu chí 4: Sắp xếp, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, sản phẩm của trẻ phù hợp với mục đích chăm sóc, giáo dục trẻ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Sắp xếp, dữ gìn và bảo vệ vật dụng, đồ chơi, loại sản phẩm của trẻ chưa tương thích với mục tiêu chăm nom, giáo dục trẻ . Sắp xếp, dữ gìn và bảo vệ vật dụng, đồ chơi, loại sản phẩm của trẻ tương thích với mục tiêu chăm nom, giáo dục trẻ . Sắp xếp, dữ gìn và bảo vệ vật dụng, đồ chơi, mẫu sản phẩm của trẻ hợ lí, khoa học, tương thích với mục tiêu chăm nom, giáo dục trẻ . Sắp xếp, dữ gìn và bảo vệ vật dụng, đồ chơi, mẫu sản phẩm của trẻ hợ lí, khoa học, phát minh sáng tạo, tương thích với mục tiêu chăm nom, giáo dục trẻ .

5/ Yêu cầu 5: Kĩ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng.

a/ Tiêu chí 1: Có kĩ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ một cách gần gũi, tình cảm.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Giao tiếp, ứng xử với trẻ chưa thân mật . Luôn yêu thương, công minh trong quy trình chăm nom và giáo dục trẻ . Chăm sóc, giáo dục trẻ một cách tận tình và chu đáo . Hết lòng chăm nom, giáo dục trẻ bằng tình thương yêu, sự công minh của một nhà giáo .

b/ Tiêu chí 2: Có kĩ năng giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp một cách chân tình, cởi mở, thẳng thắn.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp chưa chân tình, thẳng thắn Giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp tốt tuy nhiên chưa thẳng thắn, còn cả nể . Giao tiếp, ứng xử tốt với đồng nghiệp, có thái độ đúng đắn, thẳng thắn và cởi mở . Có kĩ năng tiếp xúc, ứng xử tốt với đồng nghiệp, luôn phê và tự phê đề triển khai xong mình cũng như đồng nghiệp .

c/ Tiêu chí 3: Gần gũi, tôn trọng và hợp tác trong giao tiếp, ứng xử với cha mẹ trẻ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Chưa thân thiện, chăm sóc gia cảnh của cha mẹ học viên . Gần gũi, tôn trọng và hợp tác trong tiếp xúc, ứng xử với cha mẹ trẻ . Gần gũi, tôn trọng và lắng nghe quan điểm của cha mẹ học viên. Đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cha mẹ học viên . Luôn thăm hỏi động viên, thân mật, tôn trọng và lắng nghe quan điểm của cha mẹ học viên. Đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cha mẹ học viên .

d/ Tiêu chí 4: Giao tiếp, ứng xử với cộng đồng trên tinh thần hợp tác, chia sẻ.

Chưa đạt mức 1 ( Y ) Mức 1 ( TB ) Mức 2 ( K ) Mức 3 ( G )
Chưa có niềm tin hợp tác với những ban ngành, đoàn thể và hội đồng dân cư . Có niềm tin hợp tác, san sẻ với những ban ngành, đoàn thể và hội đồng dân cư nơi đang công tác làm việc . Có niềm tin hợp tác, san sẻ cao với những ban ngành, đoàn thể và hội đồng dân cư nơi đang công tác làm việc . Có niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm cao trong việc phối tích hợp với những ban ngành, đoàn thể và hội đồng dân cư nơi đang công tác làm việc. Để thực thi tốt mọi trách nhiệm được giao .

TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI

————–***—————

IV/ Tiêu chuẩn xếp loại các tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực của Chuẩn.

1/ Tiêu chuẩn xếp loại các tiêu chí của Chuẩn:

– Điểm tối đa một tiêu chuẩn là : 10 điểm .

– Mức độ: tốt (9-10) ; khá: (7-8); TB(5-6); kém (dưới 5)

2/ Tiêu chuẩn xếp loại các yêu cầu của Chuẩn.

Điểm tối đa là 40:

– Mức độ:tốt (36-40); khá(28-35); TB(20-27); kém(dưới 20).

3/Tiêu chuẩn xếp loại các lĩnh vực của Chuẩn.

Điểm tối đa là 200.

– Mức độ: tốt (180-200); khá (140-179) ; TB (100-139) ; kém (dưới 100)

V/ Tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm học.

1/ Loại xuất sắc: là những giáo viên đạt loại tốt ở cả ba lĩnh vực.

2/ Loại khá: là những giáo viên đạt loại khá trở lên ở cả ba lĩnh vực.

3/ Loại trung bình: là những giáo viên đạt loại trung bình trở lên ở cả ba lĩnh vực.

4/ Loại kém: là những giáo viên có một trong ba lĩnh vực xếp loại kém hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau:

– Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác .- An toàn tính mạng con người của trẻ .- Xuyên tạc nội dung giáo dục .- Ép buộc học viên học thêm để thu tiền .

– Nghiện ma túy hoặc tham gia đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác.

– Vắng mặt không có lí do chính đáng trên 60 % tổng thời lượng học tập tu dưỡng chính trị, trình độ, nhiệm vụ hoặc trên 60 % những cuộc hoạt động và sinh hoạt trình độ định kì …, ngày tháng năm 20

Người lập T/M NHÀ TRƯỜNG

You may also like

Để lại bình luận