Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 2023

Bởi tronbokienthuc

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là gì ? Thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non như thế nào ? Khách hàng đang có nhu yếu, tìm hiểu và khám phá chăm sóc đến nội dung trên sung sướng tìm hiểu thêm nội dung bài viết sau đây của Luật Hoàng Phi .

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là gì?

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là mạng lưới hệ thống những nhu yếu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống ; kỹ năng và kiến thức ; kỹ năng và kiến thức sư phạm mà giáo viên mầm non cần phải đạt được nhằm mục đích cung ứng tiềm năng giáo dục mầm non .

Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là việc xác định mức độ đạt được về phẩm chất, năng lực của giáo viên theo quy định của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Lưu ý: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm 05 lĩnh vực: phẩm chất nhà giáo, Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, Xây dựng môi trường giáo dục, Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng, Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Ý nghĩa chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non có ý nghĩa quan trọng như sau:

– Làm địa thế căn cứ để giáo viên mầm non tự đánh giá phẩm chất, năng lượng ; kiến thiết xây dựng và thực thi kế hoạch rèn luyện phẩm chất, tu dưỡng nâng cao năng lượng trình độ, nhiệm vụ cung ứng nhu yếu thay đổi giáo dục .
– Làm địa thế căn cứ để những cơ quan quản trị nhà nước nghiên cứu và điều tra, thiết kế xây dựng và thực thi chính sách, chủ trương tăng trưởng đội ngũ giáo viên mầm non ; lựa chọn và sử dụng đội ngũ giáo viên mầm non cốt cán .
– Làm địa thế căn cứ để cơ sở giáo dục mầm non đánh giá phẩm chất, năng lượng trình độ, nhiệm vụ của giáo viên mầm non ; thiết kế xây dựng và tiến hành kế hoạch tu dưỡng tăng trưởng năng lượng nghề nghiệp của giáo viên phân phối tiềm năng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, địa phương và của ngành Giáo dục đào tạo .
– Làm địa thế căn cứ để những cơ sở giảng dạy, tu dưỡng giáo viên thiết kế xây dựng, tăng trưởng chương trình và tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng nghề nghiệp của giáo viên mầm non .

Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo thông tư 26/2018

Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được ban hành Kèm theo Công văn số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể trong Phiếu đánh giá sẽ gồm những nội dung chính như :
– tin tức của giáo viên thực thi đánh giá : họ tên giáo viên, trường, nhóm / lớp đảm nhiệm …. ;
– Giáo viên điều tra và nghiên cứu Thông tư số 26/2018 / TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung nhu yếu những mức của từng tiêu chuẩn, so sánh với những vật chứng và hiệu quả trong thực thi trách nhiệm của giáo viên trong năm học, tự đánh giá ( lưu lại x ) theo những mức như sau chưa đạt ( CĐ ) ; Đạt ( Đ ) ; Khá ( K ) ; Tốt ( T )
– Nhận xét của giáo viên, ghi rõ điểm mạnh, cùng những yếu tố được cải tổ ;
– Kế hoạch học tập, tu dưỡng tăng trưởng năng lượng nghề nghiệp trong năm học tiếp theo ;
– Xếp loại tác dụng đánh giá ;
– Giáo viên ký và ghi rõ họ tên ;

Lưu ý: Về cách đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được quy định:

– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt : Có tổng thể những tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt mức tốt, trong đó những tiêu chuẩn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt mức tốt
– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá : Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong đó những tiêu chuẩn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt mức khá trở lên ;
– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt : Có tổng thể những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên ;
– Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Có tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt ( tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt khi không cung ứng nhu yếu mức đạt của tiêu chuẩn đó ) .

Mục Lục Bài Viết

Tải (Download) Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo thông tư 26/2018

Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Để việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non một cách Khách quan, hiệu quả thì với mỗi tiêu chuẩn chúng tôi sẽ đưa ra một số ví dụ cụ thể, giáo viên cần chú ý như sau:

Đối với tiêu chuẩn 1:

Về Phẩm chất nhà giáo, cần hiểu rõ đó là việc giáo viên phải tuân thủ những pháp luật và rèn luyện về đạo đức nhà giáo ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong thái nhà giáo .
Từ đó, dựa vào thực tiễn của nhà trường và địa phương bảo vệ theo lao lý tại Thông tư số 26/2018 / TT-BGDĐT hoàn toàn có thể đưa ra đánh giá Mức độ đạt được của tiêu chuẩn theo những mức :
– Mức đạt : Thực hiện tráng lệ những lao lý về đạo đức nhà giáo ;
– Mức khá : Có ý thức tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo ;

– Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo.

Cùng với đó là ví dụ vật chứng cho việc đánh giá ở mức đạt trong việc triển khai tráng lệ những pháp luật nhà giáo như :
– Bản đánh giá và phân loại giáo viên ghi nhận về việc giáo viên thực thi tráng lệ pháp luật về đạo đức nhà giáo, không vi phạm pháp luật về chăm nom, giáo dục và bảo vệ trẻ nhỏ … ;
– Bản kiểm điểm cá thể có xác nhận của chi bộ nhà trường / bản nhận xét đảng viên hai chiều có xác nhận của chi bộ nơi cư trú ghi nhận giáo viên có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt ( nếu là đảng viên ) ;
– Biên bản họp cha mẹ trẻ nhỏ ghi nhận giáo viên trang nghiêm, đối xử đúng mực so với trẻ nhỏ, luôn chăm sóc, nhắc nhở những em trong quy trình rèn luyện học tập .

Đối với tiêu chuẩn 2:

Phát triển trình độ, nhiệm vụ, tức là Nắm vững trình độ, nhiệm vụ sư phạm mầm non ; liên tục update, nâng cao năng lượng trình độ và nhiệm vụ sư phạm cung ứng nhu yếu thay đổi tổ chức triển khai hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục tăng trưởng tổng lực trẻ nhỏ theo Chương trình giáo dục mầm non .
Ví dụ : trong tiêu chuẩn Nuôi dưỡng và chăm nom sức khỏe thể chất trẻ nhỏ được đánh giá xếp loại như sau :
– Mức đạt : Thực hiện được kế hoạch nuôi dưỡng và chăm nom sức khỏe thể chất cho trẻ nhỏ trong nhóm, lớp ; bảo vệ chế độ sinh hoạt, chính sách dinh dưỡng, vệ sinh, bảo đảm an toàn và phòng bệnh cho trẻ nhỏ theo Chương trình giáo dục mầm non ;
– Mức khá : Chủ động, linh động triển khai thay đổi những hoạt động giải trí nuôi dưỡng và chăm nom sức khỏe thể chất, cung ứng những nhu yếu tăng trưởng khác nhau của trẻ nhỏ và điều kiện kèm theo thực tiễn của trường, lớp ;
– Mức tốt : Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong việc thực thi những hoạt động giải trí nuôi dưỡng và chăm nom nhằm mục đích cải tổ thực trạng sức khỏe thể chất sức khỏe thể chất và niềm tin của trẻ nhỏ .

Đối với tiêu chuẩn 3:

Xây dựng môi trường tự nhiên giáo dục, ở đây hướng đến việc Xây dựng môi trường tự nhiên giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện ; thực thi quyền dân chủ trong nhà trường .
Ví dụ : Trong tiêu chuẩn thực thi quyền dân chủ trong nhà trường dựa trên :
– Mức đạt : Thực hiện những lao lý về quyền trẻ nhỏ ; những pháp luật về quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ theo quy định dân chủ trong nhà trường ;
– Mức khá : Đề xuất những giải pháp bảo vệ quyền trẻ nhỏ ; phát huy quyền dân chủ của bản thân, cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và đồng nghiệp trong nhà trường ; phát hiện, ngăn ngừa, đề xuất kiến nghị giải pháp giải quyết và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy định dân chủ trong nhà trường ( nếu có ) ;
– Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ và phối hợp với đồng nghiệp trong việc triển khai những lao lý về quyền trẻ nhỏ ; phát huy quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ theo quy định dân chủ trong nhà trường .

Đối với tiêu chuẩn 4:

Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình và hội đồng. Với tiêu chuẩn này, giáo viên xếp loại dựa vào :
Tiêu chí : Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và hội đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ
– Mức đạt : Xây dựng mối quan hệ thân thiện, tôn trọng, hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và hội đồng trong nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ;
– Mức khá : Phối hợp kịp thời với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và hội đồng để nâng cao chất lượng những hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom sức khỏe thể chất, giáo dục tăng trưởng tổng lực cho trẻ nhỏ ;
– Mức tốt : Chia sẻ, tương hỗ kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ cho cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và hội đồng. Đề xuất những giải pháp tăng cường phối hợp giữa nhà trường với mái ấm gia đình và hội đồng .
Tiêu chí : Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và hội đồng để bảo vệ quyền trẻ nhỏ, tiêu chuẩn này được đánh giá như sau :
– Mức đạt : Xây dựng mối quan hệ thân thiện, tôn trọng, hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và hội đồng trong thực thi những lao lý về quyền trẻ nhỏ ;
– Mức khá : Chủ động phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và hội đồng để bảo vệ quyền trẻ nhỏ ;
– Mức tốt : Chia sẻ, tương hỗ kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng thực thi những pháp luật về quyền trẻ nhỏ cho cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và hội đồng. Đề xuất những giải pháp tăng cường phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và hội đồng để bảo vệ quyền trẻ nhỏ ; xử lý kịp thời những thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ tương quan đến quyền trẻ nhỏ .
Đối với tiêu chuẩn 05 : Sử dụng ngoại ngữ ( hoặc tiếng dân tộc bản địa ), ứng dụng công nghệ thông tin, biểu lộ năng lực nghệ thuật và thẩm mỹ trong hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ được đánh giá theo tiêu chuẩn :

– Sử dụng được một ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số, ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

– Thể hiện năng lực nghệ thuật và thẩm mỹ trong hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ;
Lưu ý : Từ việc đánh giá Mức độ đạt được của tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Thông tư 26 năm 2018 của bộ giáo dục, giáo viên sẽ tự mình đưa ra nhận xét những nội dung mình đã đạt được, những nội dung chưa đạt được. Cùng đó giáo viên sẽ đề ra tiềm năng, Nội dung ĐK học tập, tu dưỡng, thời hạn triển khai, Điều kiện thực thi trong năm học tiếp theo .

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về việc Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Khách hàng quan tâm nội dung bài đọc, có vấn đề gì chưa hiểu rõ thông tin, vui lòng phản hồi trực tiếp để được nhân viên hỗ trợ.

You may also like

Để lại bình luận