Đánh giá thực trạng chính sách an sinh xã hội đối với dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Bởi tronbokienthuc
Bảo đảm an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số là giải pháp cơ bản để giảm nghèo vững chắc, nâng cao đời sống của nhân dân và góp thêm phần không thay đổi chính trị xã hội. Nhà nước luôn chăm sóc, góp vốn đầu tư nhiều cho vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những huyện nghèo, xã thôn bản đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, xã bãi ngang ven biển, hải đảo ; thực thi tổng lực những chính sách tương hỗ, giúp sức so với đồng bào những dân tộc thiểu số. Hệ thống chính sách an sinh xã hội so với đồng bào dân tộc thiểu số đã được phát hành khá vừa đủ và tổng lực, bao quát những nghành an sinh xã hội gồm tương hỗ tạo việc làm, bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội và bảo vệ tiếp cận ở mức tối thiểu những dịch vụ xã hội ( giáo dục, y tế, nhà tại, nước sạch, thông tin ) đã góp thêm phần nâng cao đời sống vật chất và niềm tin cho đồng bào những dân tộc bản địa .

 1. Chính sách an sinh xã hội đã tạo nhiều chuyển biến tích cực đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Về cơ bản, mạng lưới hệ thống những chính sách ASXH so với đồng bào DTTS khá tổng lực, bao quát những nghành. nhà nước cũng tiến hành hàng loạt những chương trình, dự án Bất Động Sản nhằm mục đích tạo sự chuyển biến cơ bản, tổng lực vùng có đông đồng bào DTTS. Theo thanh tra rà soát của Ủy ban dân tộc bản địa năm năm trước, hiện có 130 văn bản quy phạm pháp luật đang triển khai trên địa phận vùng dân tộc bản địa và miền núi. Trong nghành ASXH, có trên 70 chính sách đang được thực thi nhằm mục đích cải tổ mọi mặt đời sống của hộ mái ấm gia đình nghèo, từ việc tiếp cận dịch vụ ( giáo dục, y tế ), hạ tầng, hỗ trợ sản xuất đến thôi thúc sản xuất sản phẩm & hàng hóa và link thị trường, huấn luyện và đào tạo nghề, tham gia thị trường lao động. Trong đó, giáo dục có khoảng chừng 20 chính sách, y tế có 16 chính sách, nhà tại và điện có 8 chính sách, nước sạch và vệ sinh có 5 chính sách …
Chính sách ASXH đã từ tập trung chuyên sâu tương hỗ trực tiếp ( như chính sách trợ cước, trợ giá và cấp không thu tiền một số ít mẫu sản phẩm thiết yếu cho người dân vùng dân tộc bản địa và miền núi ) chuyển sang vừa góp vốn đầu tư tăng trưởng vừa tương hỗ trực tiếp cho người dân ( như tương hỗ tăng trưởng sản xuất, tương hỗ đời sống văn hóa truyền thống của người dân và huấn luyện và đào tạo cán bộ cơ sở, giảm nghèo, y tế, giáo dục, giảng dạy nghề … ) .

Nhóm các chính sách tạo việc làm, đảm bảo thu nhập tối thiểu và giảm nghèo đã hỗ trợ người dân nâng cao cơ hội tạo việc làm, tham gia thị trường lao động, chuyển đổi cơ cấu việc làm theo hướng đa dạng hóa sinh kế, giảm tỷ lệ thất nghiệp, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống, góp phần ổn định xã hội. Cụ thể: (1) Hệ thống tín dụng ưu đãi với mạng lưới dịch vụ bao phủ 100% xã, phường. Tỷ lệ đồng bào DTTS được vay vốn (27,5%) cao hơn so với các hộ dân tộc Kinh/Hoa (20,3%)[1]. Đến 28/2/2013 thông qua ngân hàng Chính sách xã hội, Nhà nước đã cho đồng bào DTTS vay số tiền là 23.425 tỷ đồng, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống, giảm nghèo cho gần 1 triệu hộ[2]; (2) Chính sách đào tạo nghề đã góp phần nâng cao chất lượng lao động vùng DTTS: giai đoạn 2010-2012, đã có 848.574 lao động DTTS được đào tạo nghề, vùng Trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên có tỷ lệ người DTTS được hỗ trợ học nghề đạt cao nhất. Sau đào tạo nghề, nhiều người đã có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ có năng suất, thu nhập cao hơn[3]; (3) Chính sách đưa lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đã hỗ trợ cho 16.000 lao động DTTS, trong đó 7.132 lao động DTTS thuộc 62 huyện nghèo (giai đoạn 2010-2013). Đa số lao động DTTS đi xuất khẩu lao động đều có việc làm, thu nhập ổn định gửi tiền về cho gia đình nhờ đó nhiều hộ đã thoát nghèo, đầu tư xây dựng nhà, mua sắm tài sản, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả[4]; (4) Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đã giúp cho đồng bào DTTS từng bước bỏ tập quán sản xuất nương rẫy, phụ thuộc vào tự nhiên chuyển sang tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; đồng thời nâng cao năng lực làm chủ đầu tư cho các xã, trình độ và kiến thức về xây dựng và quản lý dự án cho cán bộ cơ sở nhất là cán bộ xã; (5) Đầu tư vào cơ sở hạ tầng như các công trình đường giao thông đã tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hoá, xã hội; hệ thống thuỷ lợi được hoàn thiện đã nâng cao năng lực tưới tiêu, mở rộng diện tích đất sản xuất, giúp người dân ổn định lương thực; các công trình nước sinh hoạt, điện, trạm y tế xã, trường lớp học được đầu tư xây dựng kiên cố, đồng bộ ở các xã, thôn bản giúp cho người dân nông thôn vùng sâu, vùng xa cải thiện đời sống sinh hoạt hằng ngày; (6) Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đã giúp cho những hộ DTTS nghèo, đời sống khó khăn phát triển sản xuất, ổn định và cải thiện cuộc sống: Tính đến cuối năm 2012, các địa phương đã hỗ trợ đất ở cho 71.713 hộ ; hỗ trợ đất sản xuất cho 83.563 hộ[5]; (7) Công tác định canh định cư ở miền núi đã đem lại những thay đổi nhiều mặt trong đời sống nhiều cộng đồng dân cư. Từ năm 2007 đến 30/6/2012, đã hoàn thành định canh định cư cho 9.827 hộ với 46.187 nhân khẩu, thực hiện khai hoang thêm gần 9.000 ha đất ở và đất sản xuất, xây dựng mới hàng trăm công trình thủy lợi, điện sinh hoạt, nhà văn hóa, lớp học mẫu giáo, xây dựng trên 1.000 km đường giao thông nông thôn và 9.827 nhà ở cho các hộ định canh định cư, góp phần thiết thực trong việc ổn định đời sống và giảm nghèo đối với các hộ du canh du cư; (8) Chính sách khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư có tác động lớn đến cải thiện sinh kế cho đồng bào DTTS thông qua khuyến khích họ tự phát triển sản xuất để vươn lên thoát nghèo, tránh tư tưởng ỷ lại, góp phần thay đổi nhận thức, cách nghĩ cách làm, xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu qua đó góp phần nâng cao thu nhập.

Chính sách trợ giúp xã hội ( TGXH ) nhằm mục đích bảo vệ thu nhập và những điều kiện kèm theo sinh sống ở mức tối thiểu ( bằng những hình thức và giải pháp khác nhau ) cho đồng bào DTTS gặp rủi ro đáng tiếc, xấu số, nghèo khó, thiệt thòi trong đời sống không đủ năng lực tự lo được đời sống của bản thân và mái ấm gia đình. Cụ thể : ( 1 ) Tỷ lệ những hộ nhận được TGXH tiếp tục của người DTTS đã tăng từ 19,4 % ( năm 2007 ) lên 38,8 % ( năm 2012 ) [ 6 ]. Ước tính đến cuối năm 2013 có khoảng chừng 540 nghìn người DTTS đang hưởng chính sách TGXH tiếp tục. Tỷ lệ DTTS nhận được trợ cấp xã hội lớn hơn so với hộ Kinh do có nhiều người rơi vào hoàn ĐBKK và đã được hưởng đúng chính sách [ 7 ] ; ( 2 ) Công tác cứu trợ đột xuất so với đồng bào DTTS đã được tiến hành tương đối kịp thời, góp thêm phần trong thời điểm tạm thời không thay đổi đời sống của đối tượng người tiêu dùng bị rủi ro đáng tiếc. Giai đoạn 2006 – 2011, mỗi năm trung bình Nhà nước chi khoảng chừng 1000 tỷ đồng và khoảng chừng 50-60 nghìn tấn gạo để tương hỗ những địa phương và người dân nói chung, DTTS nói riêng khắc phục thiên tai, không thay đổi đời sống [ 8 ] .
Các chính sách tương hỗ tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản : ( i ) Giáo dục đào tạo ở vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa có văn minh rõ ràng. Mạng lưới giáo dục mần nin thiếu nhi, tiểu học đã bao trùm đến tận những thôn bản vùng sâu, vùng xa. Hệ thống trường dân tộc bản địa nội trú và bán trú ngày càng củng cố. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi người DTTS được đi học mần nin thiếu nhi, tỷ suất đi học tiểu học, trung học cơ sở đúng độ tuổi ngày càng tăng ( ii ) Thành công nhất trong chính sách bảo vệ y tế cho đồng bào DTTS là việc cung ứng thoáng rộng bảo hiểm y tế cho người dân, gần như là 100 % người nghèo, người DTTS đã được cấp thẻ BHYT. Mạng lưới cơ sở y tế ngày càng tăng trưởng, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng tăng ; ( iii ) Chính sách tương hỗ nhà ở đã tương hỗ 507.143 hộ trong quy trình tiến độ 2009 – 2011, trong đó có 224.000 hộ là đồng bào DTTS. Hầu hết những căn nhà đều vượt diện tích quy hoạnh và chất lượng pháp luật, với diện tích quy hoạnh hầu hết từ 28-32 mét vuông, nhiều căn nhà có diện tích quy hoạnh 50-60 mét vuông [ 9 ] ; ( iv ) Chương trình tiềm năng vương quốc nước sạch và vệ sinh môi trường tự nhiên nông thôn mang tính xã hội và nhân văn thâm thúy, góp thêm phần cải tổ điều kiện kèm theo sống, nâng cao nhận thức của người dân nông thôn nói chung DTTS nói riêng, góp thêm phần tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội, đặc biệt quan trọng là so với người nghèo, đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa ; ( v ) Đồng bào DTTS được thông tin kịp thời về những chính sách của Đảng và Nhà nước ; nâng cao đời sống văn hóa truyền thống niềm tin, rút ngắn khoảng cách về thông tin giữa những vùng, miền. Năm 2013, tỷ suất xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được phủ sóng phát thanh ước đạt 99,8 % ; tỷ suất xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được phủ sóng truyền hình đạt 99,8 % ; tỷ suất xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có đài truyền thanh xã đạt 87 % [ 10 ] .
Địa bàn và đối tượng người dùng chính sách cũng có đổi khác cơ bản, từ chỗ “ dễ làm trước, khó làm sau ” chuyển sang ưu tiên góp vốn đầu tư và tương hỗ cho những vùng khó khăn vất vả nhất .
Công tác tổ chức triển khai triển khai chính sách ngày càng triển khai xong và hiệu suất cao nâng lên. Việc tổ chức triển khai triển khai chính sách được những Bộ, ngành và địa phương chăm sóc tiến hành, phát hành văn bản hướng dẫn theo nghành quản trị. Từng bước phân cấp mạnh hơn cho địa phương với nguyên tắc công khai minh bạch, dân chủ, có sự tham gia tích cực của hội đồng, doanh nghiệp và người dân .
Nguồn lực thực thi chính sách được ưu tiên cho vùng DTTS và miền núi đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, tương hỗ DTTS nghèo, hội đồng DTTS rất ít người. Theo báo cáo giải trình, tiến trình 2006 – 2012 đã sắp xếp 150.000 tỷ đồng, hầu hết là ngân sách Trung ương, ngoài những là vốn ODA, ngân sách địa phương, hội đồng và những doanh nghiệp. Giai đoạn 2006 – 2010, tổng những nguồn vốn tương hỗ hằng năm cho khu vực DTTS và miền núi tăng trung bình trên 20 %, cao hơn mức tăng trung bình cả nước, trong đó từ ngân sách nhà nước chiếm tỷ trọng khoảng chừng 55-60 %, tăng trung bình hằng năm khoảng chừng 25-30 % [ 11 ] .

 1. Tồn tại, hạn chế của chính sách an sinh xã hội đối với dân tộc thiểu số

Chính sách quá nhiều, chồng chéo về nội dung và trùng lặp về địa phận và đối tượng người tiêu dùng thụ hưởng dẫn đến cùng địa phận và đối tượng người tiêu dùng thụ hưởng nhưng mức tương hỗ một số ít chính sách khác nhau gây khó khăn vất vả trong thực thi và đánh giá hiệu suất cao ( như chính sách vay vốn tăng trưởng sản xuất, tương hỗ góp vốn đầu tư hạ tầng, hỗ trợ giáo dục … ) .
Các chính sách thường chỉ là tương hỗ, xử lý tình thế, chưa phải là góp vốn đầu tư tăng trưởng để khai thác những thế mạnh vùng DTTS, miền núi. Chưa có chính sách khuyến khích đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững và kiên cố, còn 1 số ít chính sách nặng về cho không. Các chính sách tương hỗ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS nghèo mới chỉ tính đến việc tương hỗ thời gian ngắn như : hỗ trợ cấp đất ở và đất sản xuất, hỗ trợ cấp kinh phí đầu tư thiết kế xây dựng và thay thế sửa chữa nhà cửa, tương hỗ kiến thiết xây dựng hạ tầng … mà chưa tính đến những tương hỗ vĩnh viễn để dân cư hoàn toàn có thể không thay đổi đời sống như : khuyến nông, thông tin thị trường [ 12 ]. Chính sách tương hỗ giao khoán chăm nom, bảo vệ rừng và tăng trưởng rừng sản xuất đã trong bước đầu tạo ra những chuyển biến nhất định về thu nhập và đời sống cho đồng bào nhưng chưa khai thác hết tài nguyên từ đất và rừng và hưởng lợi thích đáng từ sinh kế lâm nghiệp. Trong khi đó, hiệu suất cao sử dụng vốn vay của đồng bào DTTS chưa hiệu suất cao một phần do chưa có sự kết nối, tăng cường công tác làm việc tăng trưởng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ vận dụng khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông lâm ngư …
Các can thiệp tương hỗ an sinh cho đồng bào DTTS chưa biểu lộ sự độc lạ giữa những nhóm DTTS, nhiều chính sách chưa tương thích với đặc thù của DTTS. Chính sách về tương hỗ đất sản xuất cho đồng bào DTTS không phát huy được hiệu suất cao do chưa xem xét khá đầy đủ trình độ tăng trưởng, đặc thù sinh kế, cư trú, quản trị đất đai giữa những nhóm dân tộc bản địa cũng như giữa những dân tộc bản địa sống ở những vùng miền khác nhau. Chính sách huấn luyện và đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn 1 số ít pháp luật, định mức về tương hỗ ( tiền ăn, đi lại … ) chưa tương thích vớ vùng miền núi địa phận rộng, xa xôi, đi lại khó khăn vất vả, nội dung, chương trình giảng dạy nghề còn nặng về kim chỉ nan, chưa thực sự tương thích với trình độ nhận thức của lao động DTTS ; Chính sách hỗ trợ sản xuất từ khâu tập huấn, đến kiến thiết xây dựng quy mô, tương hỗ giống, phân bón, thuốc trừ sâu nhưng hầu hết chưa tương thích với trình độ dân trí và điều kiện kèm theo tự nhiên vùng DTTS ; Chính sách tương hỗ người lao động đi thao tác có thời hạn ở quốc tế theo hợp đồng so với đồng bào DTTS chưa được đồng bào hưởng ứng một phần do tâm ý sợ xa nhà, mặc cảm, tự ty vì trình độ học vấn, trình độ kỹ thuật, tác phong công nghiệp kém nên nhiều lao động DTTS chưa phân phối được những thị trường lao động quốc tế ; Chính sách cấp không thu tiền ấn phẩm báo chí truyền thông, tuyên truyền [ 13 ] : số lượng tin, bài tuyên truyền giữa những vùng miền, những dân tộc bản địa chưa hài hòa, có những dân tộc bản địa rất ít người chưa có bài ra mắt trên mặt báo. Ngôn ngữ, hình ảnh nhiều lúc chưa tương thích với trình độ, phong tục tập quán của nhân dân, nhất là chưa tạo được thông tin hai chiều để phản ánh tâm tư nguyện vọng, nguyện vọng của đồng bào DTTS .
Một số chính sách phong cách thiết kế chưa tương thích với thực tiễn nên không hề triển khai được, không đạt tiềm năng đề ra như : Các chính sách tương hỗ đất sản xuất đã không giám sát vừa đủ giữa nhu yếu cần tương hỗ và quỹ đất có trong thực tiễn, dẫn đến không hề xử lý được nhu yếu về đất sản xuất cho số hộ như tiềm năng của những chính sách đặt ra ; Việc tiến hành chính sách tương hỗ tăng trưởng chăn nuôi, nhất là chăn nuôi gia súc lớn chưa hiệu suất cao, quy mô tương hỗ nhỏ lẻ ( mỗi hộ được tương hỗ 1 lần, 1 con ), chất lượng con giống, phòng dịch chưa được chăm sóc đúng mức, cách chăm nom ( dành một lao động chăm nom, chăn thả ), định mức tương hỗ thấp về trồng cỏ, chuồng trại … cũng khiến cho chính sách không phát huy hiệu quả ; Chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện được phong cách thiết kế đa phần dành cho lao động nông thôn, lao động phi chính thức nhưng thực tiễn rất ít người tham gia, nhất là người DTTS, nguyên do đa phần là do phong cách thiết kế chính sách chưa tương thích với mức đóng còn cao so với thu nhập còn thấp của người DTTS, phần nhiều không đủ năng lực kinh tế tài chính để tham gia, trong khi hiện vẫn chưa có chính sách tương hỗ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ; Chương trình nước sạch so với đồng bào DTTS tại vùng núi chưa phát huy được hiệu suất cao do không đủ nước phân phối theo phong cách thiết kế, chất lượng nước không bảo vệ, công tác làm việc quản trị, trùng tu, bảo trì và thay thế sửa chữa khu công trình chưa liên tục .
Chồng chéo trong quản trị, thiếu sự phối hợp trong triển khai chính sách ASXH so với đồng bào DTTS. Việc phát hành những văn bản hướng dẫn còn chậm nên công tác làm việc triển khai chính sách còn gặp khó khăn vất vả, trong thực thi thường phải bổ trợ, sửa đổi cho tương thích với trong thực tiễn .
Việc thực thi 1 số ít chính sách còn có sai phạm như thực thi chính sách không minh bạch, công tác làm việc tìm hiểu, thanh tra rà soát, tổng hợp đối tượng người tiêu dùng thụ hưởng chính sách còn thiếu đúng mực. Công tác chi trả, tương hỗ đôi lúc còn chưa kịp thời, chưa tương thích .
Việc thiết kế xây dựng những chính sách còn mang tính nhiệm kỳ, thời gian ngắn, đề ra tiềm năng lớn nhưng thời hạn và nguồn lực thực thi không tương ứng, sắp xếp giàn trải, chưa được dữ thế chủ động, chưa bảo vệ cho những tiềm năng và kế hoạch đã được phê duyệt. Mức tương hỗ của nhiều chính sách còn thấp nên hiệu suất cao, tác động ảnh hưởng của chính sách chưa cao. Vốn dành cho chính sách tương hỗ đất sản xuất đạt 13 % nhu yếu, chính sách tặng thêm tín dụng thanh toán đạt 38,6 % nhu yếu ; nước hoạt động và sinh hoạt chỉ sắp xếp được 13 % kế hoạch ; chính sách tương hỗ định canh định cư mới đạt 46 % ; chính sách tương hỗ dạy nghề mới phân phối được 20 – 50 % nhu yếu vốn. Kinh phí được cấp để thực thi những chương trình chính sách do Ủy ban Dân tộc quản trị quy trình tiến độ 2006 – 2010 là 22.393,91 tỷ đồng, đạt 67,45 % nhu yếu vốn được duyệt ; Giai đoạn 2011 – năm trước được cấp 12.885,54 tỷ đồng, đạt 40,7 % kế hoạch vốn .
III. Nguyên nhân của những sống sót, hạn chế
Việc thể chế hóa quan điểm đường lối ưu tiên của Đảng và Nhà nước trong từng chính sách đơn cử chưa ngang tầm với nhu yếu, trách nhiệm .
Công tác kiểm tra, thanh tra rà soát đánh giá chính sách chưa được liên tục liên tục. Việc khắc phục những chưa ổn, yếu kém, kiểm soát và điều chỉnh sau thanh tra rà soát đánh giá chưa được coi trọng nên còn có chính sách mang tính áp đặt, không tương thích với trong thực tiễn, hiệu suất cao thấp .
Quy trình kiến thiết xây dựng chính sách còn phức tạp, phải đánh giá và thẩm định nhiều lần gây mất thời hạn nên 1 số ít chính sách khi được phê duyệt nội dung không còn tương thích với thực tiễn, thời hạn triển khai còn lại rất ngắn .
Sự phối hợp giữa Bộ, ngành và những địa phương nhiều lúc chưa được ngặt nghèo trong tổ chức triển khai triển khai một số ít chương trình, chính sách .
Chưa phát huy đúng mức vai trò của chính quyền sở tại địa phương, người dân thụ hưởng chính sách trong tham gia hoạch định, thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai triển khai chính sách .
Nguồn lực triển khai những chính sách dân tộc bản địa hàng năm chưa được cụ thể hóa trong Luật Ngân sách nên những Bộ, ngành và địa phương bị động trong việc kiến thiết xây dựng và tổ chức triển khai thực thi chính sách. Việc san sẻ thông tin về phân chia, sắp xếp nguồn lực thực thi chính sách dân tộc bản địa chưa được chăm sóc đúng mức .
Nhận thức của người DTTS còn nhiều hạn chế, chưa nỗ lực vươn lên tự thoát nghèo, sự không tương đồng về ngôn từ, văn hóa truyền thống, còn tâm ý tự ti, mặc cảm. Do quá nhiều chính sách tương hỗ dẫn đến một số ít mái ấm gia đình DTTS còn ỷ lại, trông chờ vào sự tương hỗ của Nhà nước. Trình độ trình độ, kỹ năng và kiến thức lao động DTTS còn nhiều hạn chế. Còn một số ít phong tục tập quán lỗi thời ở một số ít dân tộc bản địa như tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, sinh nhiều con, cúng bái …
Vùng DTTS và miền núi còn nhiều khó khăn vất vả về hạ tầng, dân trí thấp, kinh tế tài chính chậm tăng trưởng, xa những TT tăng trưởng nên khó lôi cuốn góp vốn đầu tư, định mức góp vốn đầu tư cao … Ở nhiều địa phương còn gặp nhiều khó khăn vất vả trong chế biến, dữ gìn và bảo vệ, tiêu thụ loại sản phẩm …
Trình độ cán bộ thực thi chính sách cấp cơ sở vùng DTTS và miền núi còn nhiều yếu kém .

 1. I

  V

  . Đề xuất khuyến nghị nhằm mục đích tăng cường an sinh xã hội so với dân tộc thiểu số

Để thực thi thắng lợi, bảo vệ triển khai tiềm năng tăng trưởng DTTS trong Nghị quyết và Chiến lược cũng như Kế hoạch tăng trưởng KTXH năm nay – 2020, với mục tiêu “ Đầu tư cho ASXH là góp vốn đầu tư cho tăng trưởng ” ; “ Công bằng trong tiếp cận ASXH là quyền của con người và phải được ưu tiên ”, bài viết này đề xuất kiến nghị 1 số ít khuyến nghị sau :
Một là, kiến thiết xây dựng những đề án, chính sách theo hướng đa tiềm năng, dài hạn, đa ngành, đa nghành và giảm đầu mối quản trị ; chú trọng hơn vào những chính sách góp vốn đầu tư tăng trưởng nguồn nhân lực, tăng trưởng sinh kế vững chắc, ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất … ; so với những vùng khó khăn vất vả cần có những dự án Bất Động Sản trọng điểm để bảo vệ tập trung chuyên sâu nguồn lực triển khai chính sách ; thiết kế xây dựng và phát hành quy chuẩn đơn cử về ưu tiên và tính đặc trưng trong từng chính sách so với vùng dân tộc bản địa và miền núi .
Hai là, xác lập việc kiến thiết xây dựng chính sách ASXH so với DTTS quy trình tiến độ năm nay – 2020 cần được gắn kêt trong những nhóm chính sách :

 • Nhóm chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc và miền núi (Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc và miền núi, trong đó gồm: Chương trình 135, hoàn thiện các trung tâm cụm xã đang dở dang và còn có nhu cầu, chính sách cho các xã trong toàn tuyến biên giới Việt Nam và Trung Quốc – Lào – Cămpuchia nhằm giữ dân, trồng và bảo vệ rừng, bảo vệ chủ quyền biên giới).
 • Nhóm chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội (gồm chính sách cho các DTTS rất ít người, định canh định cư, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt, tín dụng, dạy nghề và giải quyết việc làm, hỗ trợ trọn gói có điều kiện…).
 • Nhóm chính sách theo địa bàn có giải pháp phù hợp đặc thù từng vùng (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ).

Ba là, duy trì những chính sách còn hiệu lực hiện hành, có hiệu suất cao và thanh tra rà soát, sửa đổi, bổ trợ những chính sách còn chưa ổn theo nghành do những Bộ, ngành quản trị, trong đó cần ưu tiên theo những nghành : góp vốn đầu tư hạ tầng thiết yếu, tăng trưởng nguồn nhân lực, giảng dạy nghề gắn với xử lý việc làm, sử dụng cán bộ người DTTS và giảm nghèo bền vững và kiên cố .
Bốn là, bảo vệ nguồn kinh phí đầu tư trung hạn và dài hạn để dữ thế chủ động trong thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai thực thi những chính sách ASXH so với DTTS. Vốn cấp triển khai những chính sách ( vốn góp vốn đầu tư, vốn sự nghiệp, vốn vay ) nên cấp đồng nhất để triển khai có hiệu suất cao. Ưu tiên phân chia vốn ODA cho việc triển khai chính sách ASXH .
Năm là, phân cấp mạnh cho những địa phương và tôn vinh nghĩa vụ và trách nhiệm của địa phương trong việc quản trị, sử dụng, lồng ghép những nguồn lực để thực thi ; tăng cường phân cấp cho xã làm chủ góp vốn đầu tư, tăng nhanh phân quyền cho hội đồng nhằm mục đích nâng cao vai trò giám sát của hội đồng ;
Sáu là, tăng cường xã hội hóa và sự góp phần nguồn lực của những tổ chức triển khai, doanh nghiệp cho vùng đồng bào DTTS để tận dụng tối đa toàn bộ những nguồn lực ;
Bảy là, thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống chỉ tiêu theo dõi, đánh giá, giám sát việc thực thi những chính sách giảm nghèo, ASXH so với DTTS và mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu về DTTS .
Tám là, tăng cường năng lượng và nâng cao vị thế của người DTTS để họ hoàn toàn có thể tiếp đón những thời cơ tiếp cận mạng lưới hệ thống ASXH ở mức tối đa. Sự tham gia thoáng rộng hơn của người dân vào lập kế hoạch, quan điểm góp phần cải tổ chất lượng dịch vụ và giám sát việc triển khai những chính sách ASXH đóng vai trò quan trọng trong nâng cao thời cơ tiếp cận và chất lượng cung ứng dịch vụ ASXH cho người DTTS .
Chín là, định kỳ triển khai những nghiên cứu và phân tích, đánh giá về : ( 1 ) kế hoạch sinh kế của DTTS ; ( 2 ) quản trị rủi ro đáng tiếc của đồng bào DTTS ; và ( 2 ) hiệu suất cao của những chính sách ASXH hiện hành trong việc tương hỗ người dân phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro đáng tiếc, cải tổ sinh kế, để kịp thời xác lập : ( 1 ) những nhóm đối tượng người dùng bị tổn thương ; ( 2 ) mức độ rủi ro đáng tiếc họ gánh chịu ; và ( 3 ) kế hoạch sinh kế của họ ; và ( 4 ) những chính sách ASXH hiện hành cần bổ trợ, sửa đổi và thiết kế xây dựng chính sách mới, nhằm mục đích bảo vệ tương hỗ người DTTS kịp thời, hiệu suất cao và vững chắc. / .
ThS. Nguyễn Bích Ngọc, ThS. Đặng Đỗ Quyên

Tài liệu tìm hiểu thêm

 1. Bộ LĐ-TB&XH, Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.
 2. Bộ LĐ-TB&XH, Cục Bảo trợ xã hội, Báo cáo tổng kết tình hình bảo trợ xã hội năm 2011, 02012, 2013, 2014.
 3. Hồ Lan Phương, Chính sách hỗ trợ vay vốn giảm nghèo, phát triển sản xuất kinh doanh cho đồng bào DTTS, Tài liệu hội thảo Ngân sách nhà nước bảo đảm ASXH cho đồng bào DTTS- Thực trang và những vấn đề đặt ra, 2013.
 4. Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Kết quả thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn vùng dân tộc thiểu số từ năm 2010 đến 2013, http://noichinh.vn/, 07/12/2013.
 5. LĐ-TB&XH, Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững 2 năm (2011-2012); phương hướng nhiệm vụ giảm nghèo năm 2013 và định hướng đến năm 2015, ngày 22/4/2013.
 6. UNDP, Tác động của chương trình 135, qua lăng kinh hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ, 2012.
 7. Viện Chính sách, Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn và Viện Dân tộc, Nghiên cứu thực trạng và đề xuất chính sách quản lý va sử dụng đất vùng DTTS và miền núi, 2012.

[ 1 ] UNDP, Tác động của chương trình 135, qua lăng kinh hai cuộc tìm hiểu đầu kỳ và cuối kỳ, 2012
[ 2 ] Hồ Lan Phương, Chính sách tương hỗ vay vốn giảm nghèo, tăng trưởng sản xuất kinh doanh thương mại cho đồng bào DTTS, Tài liệu hội thảo chiến lược Ngân sách chi tiêu nhà nước bảo vệ ASXH cho đồng bào DTTS – Thực trang và những yếu tố đặt ra, 2013
[ 3 ] Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Kết quả triển khai chính sách đào tạo và giảng dạy nghề cho lao động nông thôn vùng dân tộc thiểu số từ năm 2010 đến 2013, http://noichinh.vn/, 07/12/2013
[ 4 ] Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Kết quả triển khai chính sách huấn luyện và đào tạo nghề cho lao động nông thôn vùng dân tộc thiểu số từ năm 2010 đến 2013, http://noichinh.vn/, 07/12/2013
[ 5 ] Nguồn : BLĐTBXH : Báo cáo tóm tắt tác dụng triển khai những chính sách, chương trình tiềm năng vương quốc về giảm nghèo bền vững và kiên cố 2 năm ( 2011 – 2012 ) ; phương hướng trách nhiệm giảm nghèo năm 2013 và khuynh hướng đến năm năm ngoái, ngày 22/4/2013
[ 6 ] Tác động của chương trình 135 quá trình II qua lăng kính hai cuộc tìm hiểu đầu kỳ và cuối kỳ .
[ 7 ] Ước tính của tác giả theo số liệu của Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
[ 8 ] Bộ Lao đông-Thương binh và xã hội, Cục Bảo trợ xã hội, Báo cáo tổng kết tình hình bảo trợ xã hội năm 2011, 02012, 2013, năm trước
[ 9 ] Bộ Xây dựng, Báo cáo tình hình triển khai nghị quyết 70 / NQ-CP năm năm trước

[10] Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020

[ 11 ] Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bài tham luận Cơ chế quản trị, chỉ huy, quản lý chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số – giải pháp hoàn thành xong cho tiến trình tiếp theo, Tài liệu Hội thảo giá thành nhà nước bảo vệ ASXH cho DTTS – Thực trạng và giải pháp, 2013
[ 12 ] Viện Chính sách, Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn và Viện Dân tộc, Nghiên cứu tình hình và đề xuất kiến nghị chính sách quản trị va sử dụng đất vùng DTTS và miền núi, 2012
[ 13 ] Thực hiện theo Quyết định 2472 / QĐ-TTg và Quyết định 1977 / QĐ-TTg

You may also like

Để lại bình luận