ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHI BỘ VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2021

Bởi tronbokienthuc
– Họp chi bộ đánh giá chất lượng chi bộ và Đảng viên cuối năm là một hoạt động giải trí thường niên được tổ chức triển khai tại những Chi bộ Đảng, ngày 27/11/2021 Chi bộ Lương Thế Vinh đã tổ chức triển khai cuộc họp để đánh giá chất lượng chi bộ và Đảng viên sau một năm hoạt động giải trí .- Trong cuộc họp, biên bản họp đánh giá chất lượng hoạt động giải trí của Chi bộ trong năm và tổng thể Đảng viên cuối năm được sử dụng để ghi lại hàng loạt những nội dung mà những Đảng viên đã trao đổi và đưa ra đánh giá chung về chất lượng Đảng viên trong buổi họp .- Biên bản họp đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm có những nội dung như :

+ Thời gian diễn ra cuộc họp: lúc 16h ngày 27/11/2021

+ Chi bộ : trường Lương Thế vinh+ Địa điểm Phòng giáo viên+ Thành phần tham gia cuộc họp gồm toàn bộ Đảng viên trong chi bộ .+ Tổng số Đảng viên xuất hiện : 20, vắng mặt : 00+ Nội dung họp Đảng : đánh giá hoạt động giải trí chi bộ năm 2021 và từng Đảng viên trong chi bộ trong năm 2021 .- Biên bản họp đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm sẽ do thư ký cuộc họp triển khai. Những nội dung có trong biên bản bám sát với diễn biến diễn ra trong cuộc họp. Bên cạnh đó trải qua cuộc họp này tổng thể cá thể Đảng viên đánh giá những mặt hoạt động giải trí của Chi bộ trong năm 2021 và sống sót. Ngoài ra, mọi cá thể Đảng viên cũng tự soi lại được quy trình phấn đấu của bản thân mình trong năm vừa mới qua để hoàn toàn có thể viết được bản kiểm điểm của mình với tiêu chuẩn trung thực .- Đầu tiên Bí thư chi bộ trải qua bản đánh giá chi bộ cuối năm 2021 và ý kiến đề nghị chất lượng Chi bộ. Sau đó những chiến sỹ Đảng viên sẽ lần lượt trải qua bản tự đánh giá đảng viên cuối năm .

Quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm 2021

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ những tiêu chuẩn đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được pháp luật đơn cử cho từng đối tượng người dùng, đảng viên tự nghiên cứu và phân tích chất lượng ( xác lập Lever ” Xuất sắc “, ” Tốt “, ” Trung bình “, ” Kém ” cho từng tiêu chuẩn đánh giá đơn cử ) và xem xét, tự nhận mức chất lượng trong Mẫu 02 ; báo cáo giải trình trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm 2021

Bước 2: Quyết định xếp loại chất lượng đối với đảng viên

– Chi ủy tổng hợp mức tự xếp loại của đảng viên ; quan điểm nhận xét của chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để yêu cầu mức xếp loại của từng đảng viên .- Chi bộ triển khai luận bàn mức xếp loại do chi ủy yêu cầu trước khi triển khai bỏ phiếu .- Chi ủy tổ chức triển khai để đảng viên bỏ phiếu đề xuất kiến nghị mức xếp loại so với từng đảng viên của chi bộ ; sau đó, tổng hợp tác dụng, đề xuất kiến nghị mức xếp loại chất lượng so với từng đảng viên để báo cáo giải trình đảng ủy cơ sở .- Bộ phận giúp việc cấp ủy tổng hợp, đánh giá và thẩm định báo cáo giải trình của những chi bộ thường trực để đảng ủy cơ sở xem xét quyết định hành động xếp loại chất lượng đảng viên .Chi bộ Lương Thế Vinh có 19 chiến sỹ Đảng viên chính thức, 01 chiến sỹ dự bị .Kết quả trong cuộc họp :+ Chi bộ ý kiến đề nghị đánh giá Chi bộ đạt Chi bộ xuất sắc .+ Có 19 chiến sỹ Đảng viên thành tốt trách nhiệm .+ Có 04 chiến sỹ đề xuất Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm .+ Có 01 chiến sỹ chưa xét ( Mới kết nạp ) .

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ

STT

TÊN ĐẢNG VIÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

1 Phan Thị Tô Châu Bí thư chi bộ
2 Nguyễn Thị Thúy Lêu Phó bí thư chi bộ
3 Biện Công Hồng Chi ủy viên
4 Phan Thị Huê Đảng viên
5 Huỳnh Thị Hoàng Đảng viên
6 Nguyễn Thị Pha Đảng viên
7 Trần Thị Xuân Yến Đảng viên
8 Đồng Thị Ngọc Giàu

Đảng viên

9 Trần Thành Long Đảng viên
10 Lư Minh Quân Đảng viên
11 Nguyễn Thị A Lil Đảng viên
12 Cao Thị Kim Sa Đảng viên
13 Nguyễn Thị Ngọc Kiều Đảng viên
14 Lê Đào Phương Tâm Đảng viên
15 Lê Thị Hoàng Quyên Đảng viên
16 Võ Lê Hoàng Phương Đảng viên
17 Phan Thị Kim Hạnh Đảng viên
18 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Đảng viên
19 Nguyễn Thanh Hiếu Đảng viên

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN ĐỀ CỬ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

STT

TÊN ĐẢNG VIÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

1 Phan Thị Tô Châu Bí thư chi bộ
2 Nguyễn Thị Thúy Lêu Phó bí thư chi bộ
3 Biện Công Hồng Chi ủy viên
4

Phan Thị Huê

Đảng viên

                                                                                Tin: Nguyễn Thị Ngọc Kiều

You may also like

Để lại bình luận