Một số vấn đề về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ mới

Bởi tronbokienthuc

Ảnh minh họa. ( Nguồn : Internet ) .

1. Tầm quan trọng của công tác cán bộ

Cán bộ và công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”. Đây là công tác đối với con người nên rất hệ trọng và nhạy cảm. Xây dựng Đảng là xây dựng tổ chức và xây dựng con người nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và đường lối chính trị trong mỗi giai đoạn cách mạng. Trong khi đó, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta đã và đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới hết sức to lớn. Đó là những yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng nền dân chủ XHCN và Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh… Vì thế, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Từ những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề trong thực tiễn cũng như xuất phát từ nhưng nhu yếu đặt ra trong tình hình mới, Trung ương đã tập trung chuyên sâu chỉ huy, chỉ huy từng bước hoàn thành xong thể chế về công tác làm việc cán bộ, phát hành Nghị quyết về kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ những cấp, nhất là cấp kế hoạch đủ phẩm chất, năng lượng và uy tín, ngang tầm trách nhiệm. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ huy kiến thiết xây dựng, bổ trợ, sửa đổi và phát hành mới nhiều lao lý, quy định về đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, chỉ định, ra mắt cán bộ ứng cử và trấn áp quyền lực tối cao, chống chạy chức, chạy quyền ; tăng nhanh phân cấp, phân quyền song song với tăng cường kiểm tra, giám sát, trấn áp quyền lực tối cao … Nhờ đó, công tác làm việc cán bộ được thay đổi can đảm và mạnh mẽ, ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng cao, cơ bản bảo vệ tính thừa kế, không thay đổi, thay đổi và tăng trưởng .Tuy nhiên, công tác làm việc cán bộ và đội ngũ cán bộ đang thể hiện 1 số ít hạn chế, chưa ổn. Công tác cán bộ thay đổi chưa tương ứng với thay đổi kinh tế tài chính, chưa gắn chặt với thay đổi phương pháp chỉ huy của Đảng. Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều ; nhiều cán bộ thiếu tính chuyên nghiệp, chưa cung ứng nhu yếu, trách nhiệm. Tỷ lệ cán bộ chỉ huy và cấp ủy viên là nữ, trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số vẫn chưa đạt tiềm năng đề ra. Đặc biệt, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, gương mẫu ; thực trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bộc lộ “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp. Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu chưa lan tỏa sâu rộng … Bên cạnh đó, sự chống phá kinh khủng của những thế lực thù địch, phản động với những thủ đoạn ngày càng phức tạp, xảo quyệt hơn. Các thế lực thù địch, tổ chức triển khai phản động, thành phần thời cơ và bất mãn chính trị tận dụng những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong công tác làm việc cán bộ và đội ngũ cán bộ để hạ nhục, tác động ảnh hưởng xấu đến đội ngũ cán bộ, hạ thấp uy tín chỉ huy Đảng, Nhà nước … gây hoang mang lo lắng, chia rẽ nội bộ, làm ly tán lòng dân với Đảng và Nhà nước. Thực tế này đặt ra cho Đảng ta những nhu yếu mới và công tác làm việc cán bộ và kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ càng trở nên cấp thiết .

2. Tình hình thế giới và yêu cầu phát triển của thời kỳ mới

Trên quốc tế, độc lập, hợp tác, không thay đổi và tăng trưởng vẫn là xu thế chủ yếu nhưng cục bộ vẫn có xung đột, căng thẳng mệt mỏi, không ổn định, tiềm ẩn những yếu tố, những diễn biến phức tạp, nhanh gọn, khó lường vượt ra ngoài dự báo thường thì. Chủ nghĩa dân tộc bản địa hẹp hòi, chủ nghĩa dân túy đang nổi lên ; việc kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch và sự cạnh tranh đối đầu nóng bức, tổng lực giữa những nước lớn ( nhất là giữa Mỹ với Nga, Trung Quốc, EU ) khiến những nước nhỏ liên tục bị chi phối và phải ứng phó với những dịch chuyển khó lường. Nói một cách khác, trật tự chính trị quốc tế đang vận động và di chuyển can đảm và mạnh mẽ, vị trí, vai trò của những vương quốc không còn như trước, sự cạnh tranh đối đầu ấy diễn ra trong cả quan hệ song phương lẫn đa phương, sự tập hợp lực lượng xen kẽ phức tạp, xích míc bùng phát ngay giữa những nước liên minh, nhiều luật chơi đã định hình nhiều năm qua đã bị biến hóa hay đang đứng trước những thử thách mới. Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có ASEAN liên tục là khu vực tăng trưởng năng động, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn những tác nhân gây chia rẽ, căng thẳng mệt mỏi, mất không thay đổi, nhất là yếu tố Biển Đông. Cuộc cạnh tranh đối đầu thương mại Hoa Kỳ – Trung Quốc, những chuyển dời cơ bản về chất và lượng của nền kinh tế tài chính toàn thế giới, xu thế hội nhập, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự xung đột về nghành nghề dịch vụ tư tưởng của những nền văn minh, yếu tố bảo mật an ninh phi truyền thống lịch sử, đổi khác khí hậu, ô nhiễm môi trường tự nhiên, dịch bệnh ( Covid-19 ) và sự tăng trưởng của mạng xã hội, in-tơ-nét .. liên tục là những khó khăn vất vả, thử thách lớn so với nước ta .Ở trong nước, tình hình chính trị liên tục được duy trì không thay đổi, sự nghiệp thay đổi, quy trình kiến thiết xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng liên tục được tăng nhanh. Độc lập, chủ quyền lãnh thổ và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ được giữ vững ; công tác làm việc kiến thiết xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn mạng lưới hệ thống chính trị được tăng nhanh ; cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt nhiều hiệu quả rõ ràng ; mối quan hệ gắn bó mật thiết và lòng tin của nhân dân so với Đảng không ngừng được củng cố, nâng cao. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử vẻ vang đó đã tạo nên cơ đồ, vị thế và uy tín của quốc gia ta như thời nay .Tuy nhiên, kinh tế tài chính – xã hội nước ta tuy đã có bước tăng trưởng nhưng chưa thực sự vững chãi, chưa tương ứng với tiềm năng, lợi thế, chưa phát huy rất đầy đủ giá trị lịch sử vẻ vang, truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa và con người Nước Ta. Tình hình chính trị, bảo mật an ninh quốc tế diễn biến nhanh gọn, phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố gây mất không thay đổi. Công tác kiến thiết xây dựng Đảng và mạng lưới hệ thống chính trị vẫn còn 1 số ít yếu kém, chưa ổn ; năng lượng chỉ huy và sức chiến đấu của nhiều tổ chức triển khai đảng, đảng viên còn hạn chế. Trong khi đó, việc chớp lấy thời cơ, vượt qua thử thách của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và ảnh hưởng tác động của biến hóa khí hậu toàn thế giới, ô nhiễm thiên nhiên và môi trường … đang là những yếu tố rất lớn so với nước ta. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết chống phá Đảng, Nhà nước, công cuộc thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với thủ đoạn, thủ đoạn ngày càng phức tạp, nham hiểm hơn, nhất là trên nghành chính trị, tư tưởng .Trước yên cầu của thời kỳ mới, Họp Báo Hội nghị Trung ương 7 ( khóa XII ) đã phát hành Nghị quyết số 26 – NQ / TW, ngày 19-5-2018 về “ Tập trung kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ những cấp, nhất là cấp kế hoạch đủ phẩm chất, năng lượng và uy tín, ngang tầm trách nhiệm ”. Nghị quyết 26 đã đưa ra tiềm năng tổng quát được xác lập là kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ những cấp, nhất là cấp kế hoạch có phẩm chất, năng lượng và uy tín, ngang tầm trách nhiệm ; đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu tổ chức hài hòa và hợp lý, bảo vệ sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa những thế hệ cán bộ, đủ sức chỉ huy đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng tân tiến vào năm 2030 và trở thành nước công nghiệp tân tiến theo xu thế xã hội chủ nghĩa, vì tiềm năng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh vào năm 2045. Ngoài việc xác lập mốc thời hạn đến năm 2030, tiềm năng tổng quát đã tính đến tầm nhìn 2045, thời gian 100 năm kỷ niệm ngày xây dựng Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, Nghị quyết cũng đưa ra tiềm năng đơn cử theo ba mốc thời hạn đến năm 2020, năm 2025 và năm 2030 [ 3 ] .

3. Một số vấn đề cần quan tâm trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ

Để triển khai được tiềm năng nêu trên, trong tiến trình tới cần liên tục quan tâm đẩy mạnh thực thi 1 số ít trách nhiệm như sau :

Quán triệt thực hiện “Năm quan điểm”

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm trách nhiệm trong tình hình mới phải bám sát và không cho 5 quan điểm có tính nguyên tắc, xuyên xuốt, được Trung ương đưa ra tại Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Đặc biệt, là không cho 1 số ít nội dung mới trên cơ sở bám sát vào nhu yếu cách mạng trong tiến trình lúc bấy giờ, có tính lý luận và thực tiễn cao. Cụ thể như sau :Cán bộ là tác nhân quyết định hành động sự thành bại của cách mạng ; công tác làm việc cán bộ là khâu “ then chốt ” của công tác làm việc kiến thiết xây dựng Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp kế hoạch, là trách nhiệm quan trọng số 1, là việc làm hệ trọng của Đảng, phải được triển khai một cách khoa học, thận trọng, tiếp tục, ngặt nghèo và hiệu suất cao ; góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ là góp vốn đầu tư cho tăng trưởng vĩnh viễn, vững chắc và quan điểm tôn trọng và hành vi theo quy luật khách quan. Phải xác lập rõ, kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác làm việc cán bộ là việc làm khó, phức tạp, nhạy cảm, không hề làm một lần là xong ; không chỉ là “ công tác nhân sự ” trước mỗi kỳ đại hội Đảng hay mỗi kỳ bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân những cấp, mà phải triển khai liên tục, liên tục, thận trọng, không cầu toàn và không nóng vội, làm có chuyên nghiệp, làm đâu chắc đấy .Đặc biệt, phải không cho quan điểm lần tiên phong được Đảng ta đưa ra, đó là chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương phải song song với thiết kế xây dựng thể chế, tạo thiên nhiên và môi trường, điều kiện kèm theo để thôi thúc thay đổi, phát minh sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám nâng tầm vì quyền lợi chung ; quan điểm phân công, phân cấp phải gắn với giao quyền, ràng buộc nghĩa vụ và trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, trấn áp quyền lực tối cao và giải quyết và xử lý nghiêm minh sai phạm. Quan điểm này biểu lộ tính thượng tôn pháp lý nhưng đồng thời không làm mất đi thời cơ phát minh sáng tạo, không làm thui chột tư tưởng cải tiến vượt bậc của cán bộ .Tương tự như vậy, quan điểm giải quyết và xử lý hòa giải, hài hòa và hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu tổ chức, trong đó tiêu chuẩn là chính ; giữa xây và chống, trong đó “ xây ” là trách nhiệm kế hoạch, cơ bản, lâu dài hơn, “ chống ” là trách nhiệm tiếp tục, quan trọng ; giữa đức và tài, trong đó “ đức ” là gốc ; giữa tính phổ cập và đặc trưng ; giữa thừa kế, thay đổi và không thay đổi, tăng trưởng ; giữa thẩm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể và tập thể là một bước tăng trưởng mới trong tư duy lý luận của Đảng ta về công tác làm việc cán bộ. Sự hòa giải, hài hòa và hợp lý trong công tác làm việc cán bộ vừa bảo vệ nguyên tắc chung nhưng đồng thời cũng chăm sóc đến tính đặc trưng, đơn lẻ, bộc lộ tính biện chứng, tương thích với quan điểm của quản trị Hồ Chí Minh về cán bộ. Đồng thời, thiết kế xây dựng đội ngũ cán bộ phải đặt trong tổng thể và toàn diện của công tác làm việc kiến thiết xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; gắn với kiện toàn tổ chức triển khai cỗ máy của mạng lưới hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động giải trí hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao ; Phát huy can đảm và mạnh mẽ vai trò của cơ quan tiếp thị quảng cáo, báo chí truyền thông trong công tác làm việc cán bộ và thiết kế xây dựng đội ngũ cán bộ ; Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân, phải thực sự dựa vào nhân dân để kiến thiết xây dựng Đảng, thiết kế xây dựng đội ngũ cán bộ .

Nắm vững và triển khai hiệu quả “Hai trọng tâm”, “Năm đột phá”

Tập trung thực hiện tốt, có hiệu suất cao 2 trọng tâm và 5 nâng tầm, việc tiến hành hiệu suất cao để hoàn thành xong tiềm năng đã đề ra .Công tác cán bộ tương quan đến nhiều mặt, nhiều khâu, nhiều yếu tố, nhiều mối quan hệ ; trong đó xuất hiện đa phần và mặt thứ yếu, khâu chính và khâu phụ, yếu tố cơ bản và yếu tố không cơ bản, mối quan hệ thực chất và mối quan hệ không thực chất … Xác định “ cái trọng tâm ” trong công tác làm việc cán bộ không chỉ là yếu tố khoa học mà còn là nghệ thuật và thẩm mỹ chỉ huy, nhờ đó bảo vệ nguồn lực được góp vốn đầu tư tập trung chuyên sâu ảnh hưởng tác động vào mặt cơ bản, khâu chính yếu, yếu tố cơ bản và quan hệ thực chất, khắc phục thực trạng “ giàn trải ” trong tổ chức triển khai triển khai .Trọng tâm tiên phong là phải liên tục thay đổi can đảm và mạnh mẽ, tổng lực, đồng điệu, hiệu suất cao công tác làm việc cán bộ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương cùng với việc phải tạo thiên nhiên và môi trường, điều kiện kèm theo để thôi thúc thay đổi, phát minh sáng tạo Giao hàng tăng trưởng, đồng thời có chính sách bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám nâng tầm vì quyền lợi chung. Yêu cầu trước hết của “ trọng tâm ” trên đây yên cầu công tác làm việc cán bộ phải được thực thi bằng quyết tâm chính trị cao nhất, không chần chừ, nửa vời, chiết trung, nhất là khi đụng chạm đến những yếu tố khó và phức tạp ; phải triển khai tổng lực, không bỏ trống bất kể mặt nào, khâu nào, bộ phận nào trong khi phải tập trung chuyên sâu cao độ cho những trọng tâm, trọng điểm ; phải xác lập giải pháp, phương pháp tương thích để đánh giá hiệu suất cao góp vốn đầu tư. Đồng thời, thực chất của “ trọng tâm ” này là hướng vào xử lý hai trách nhiệm “ kép ” : vừa trấn áp quyền lực tối cao, lập lại trật tự, kỷ cương ở một số ít khâu bị buông lỏng ; vừa giải phóng những tiềm năng, thôi thúc những năng lượng thay đổi, phát minh sáng tạo và nâng tầm vì quyền lợi chung của người cán bộ. Đây là hai mặt của một yếu tố, nếu giải quyết và xử lý không khéo sẽ dẫn tới cực nọ hay cực kia .Trọng tâm thứ hai là phải tập trung chuyên sâu kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ cấp kế hoạch và bí thư cấp ủy, người đứng đầu những cấp song song với phân cấp, phân quyền nhằm mục đích phát huy tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo, đồng thời với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, trấn áp ngặt nghèo quyền lực tối cao. Những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn cách mạng nước ta cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng của cán bộ cấp kế hoạch, bởi đây là đội ngũ hoạch định kế hoạch và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch, nếu đủ năng lượng, phẩm chất, bản lĩnh sẽ đưa ra được đường lối đúng đắn, sáng suốt, mang tính nâng tầm và tổ chức triển khai triển khai kinh khủng, trang nghiêm, bảo vệ thành công xuất sắc trong thực tiễn. Nguồn cho cán bộ cấp kế hoạch phải trải qua một quy trình sàng lọc ngặt nghèo ở cả khâu giảng dạy, tu dưỡng để phát hiện những người có năng lực tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, đặc biệt quan trọng là thử thách trong thực tiễn với hiệu quả có thể lượng hóa, bởi thực tiễn là thước đo của chân lý .Trong năm cải tiến vượt bậc thì công tác làm việc đánh giá cán bộ được đặt lên số 1 vì đây là khâu yếu, nhìn chung chưa phản ánh đúng thực ra, giải pháp, quá trình còn chưa ổn ; việc lượng hóa những tiêu chuẩn đánh giá chưa sát, chưa gắn với hiệu quả, loại sản phẩm đơn cử. Vì thế, phải thay đổi công tác làm việc đánh giá cán bộ theo hướng xuyên thấu, liên tục, đa chiều, theo tiêu chuẩn, bằng loại sản phẩm, trải qua khảo sát, công khai minh bạch hiệu quả và so sánh với chức vụ tương tự. Để những phương pháp và chiêu thức đánh giá nêu trên đạt tác dụng như mong ước yên cầu phải xác lập rõ vị trí việc làm, giao việc một cách rõ ràng theo vị trí việc làm và hình thành bộ công cụ đánh giá đơn cử, khoa học, tương thích với từng vị trí việc làm. Cái cần nhất chính là quyết tâm chính trị, bản lĩnh của người đánh giá so với đối tượng người tiêu dùng được đánh giá. Tiếp đến là phải trấn áp ngặt nghèo quyền lực tối cao, sàng lọc kỹ càng, sửa chữa thay thế kịp thời, chấm hết thực trạng chạy chức, chạy quyền. Đây là một trong những giải pháp cải tiến vượt bậc rất quan trọng để có được đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản trị có phẩm chất, năng lượng và uy tín, ngang tầm trách nhiệm. Vì vậy, phải liên tục nghiên cứu và điều tra để bổ trợ, cụ thể hóa, triển khai xong những hình thức trấn áp quyền lực tối cao cho tương thích với tình hình mới. Mấu chốt vẫn là tập trung chuyên sâu hoàn thành xong mạng lưới hệ thống thể chế, chính sách để ràng buộc nghĩa vụ và trách nhiệm với quyền hạn được giao. Đột phá thứ ba là việc triển khai đồng nhất chủ trương sắp xếp bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương. Chủ trương này nếu triển khai tốt, có hiệu suất cao sẽ tạo nhiều thuận tiện cho cán bộ trưởng thành lành mạnh và bảo vệ đồng nhất với hoàn thành xong chính sách trấn áp quyền lực tối cao. Đột phá thứ tư cũng chính là một nội dung rất quan trọng được luận bàn riêng và trải qua tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Đó là việc cải cách chủ trương tiền lương để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với việc làm. Đột phá thứ năm và cũng là yếu tố rất là cấp bách trong toàn cảnh lúc bấy giờ khi mà lòng tin của nhân dân so với cán bộ, đảng viên nói riêng và so với Đảng và chính sách ta nói chung đang có rủi ro tiềm ẩn bị suy giảm. Đó là việc phải hoàn thành xong chính sách để cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân và trải qua đó nhân dân tham gia thiết kế xây dựng đội ngũ cán bộ .Xây dựng và tăng trưởng cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu sốThực tế cho thấy, sau hơn 20 năm thực thi Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về Chiến lược cán bộ, đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số có bước trưởng thành, tăng trưởng về nhiều mặt, số lượng và chất lượng ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy những cấp ngày càng nhiều ; số lượng cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số tham gia chỉ huy, quản trị trong những cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, những doanh nghiệp, thậm chí còn trong lực lượng vũ trang và những nghành trước kia chỉ dành riêng cho phái mạnh ngày càng tăng. Tuy nhiên, tỷ suất cán bộ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng tăng chậm, thiếu bền vững và kiên cố và chưa đạt được tiềm năng, nhu yếu đề ra. Cấp càng cao thì tỷ suất cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy, làm chỉ huy, quản trị càng thấp, cả ở Trung ương và địa phương. Tỷ lệ cán bộ nữ ở Trung ương từ cấp vụ trở lên mới có 17,54 % ; ở cấp tỉnh có 12,28 % ; ở cấp huyện có 9,98 % trong khi Nghị quyết 11 – NQ / TW đề ra chỉ tiêu về cán bộ chỉ huy, quản trị nữ là 25 %. Số cán bộ người dân tộc thiểu số ở Trung ương là 5 % và cấp tỉnh là 14,7 %, thấp hơn so với tỷ suất chung của cả nước. Cán bộ người dân tộc thiểu số diện Trung ương quản trị công tác làm việc ở địa phương có xu thế giảm, nhiệm kỳ 2010 – năm ngoái là 33 %, nhiệm kỳ năm ngoái – 2020 còn 27 % .Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII đưa ra tiềm năng đơn cử. Theo đó, đến năm 2030, phải có cán bộ nữ trong cơ cấu tổ chức ban thường vụ cấp uỷ và tổ chức triển khai đảng những cấp. Tỉ lệ nữ cấp uỷ viên những cấp đạt từ 20 đến 25 % ; tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân những cấp đạt trên 35 %. Ở những địa phận có đồng bào dân tộc thiểu số, phải có cán bộ chỉ huy là người dân tộc thiểu số tương thích với cơ cấu tổ chức dân cư. Để bảo vệ thực thi được chỉ tiêu cơ cấu tổ chức nữ, người dân tộc bản địa, Nghị quyết đề ra 4 chính sách rất quan trọng. Theo đó, cấp ủy những cấp và người đứng đầu phải có kế hoạch đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, sắp xếp, sắp xếp, tạo điều kiện kèm theo, thời cơ tăng trưởng cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc bản địa ; thiết kế xây dựng chỉ tiêu cơ cấu tổ chức tương thích, có tính pháp lệnh ; nếu chưa bảo vệ chỉ tiêu cơ cấu tổ chức thì phải để trống, bổ trợ sau ; gắn việc thực thi chỉ tiêu pháp lệnh với nghĩa vụ và trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu. Việc thực thi hiệu suất cao những chính sách này sẽ khắc phục được những hạn chế về tỷ suất nữ và người dân tộc bản địa thấp, chưa đạt tiềm năng đề ra trong những nhiệm kỳ qua .

Bên cạnh đó, để công tác cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thực chất hơn, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp cần quán triệt và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về công tác cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu bình đẳng giới; hoàn thiện chính sách theo hướng thống nhất, liên thông để đảm bảo quyền lợi của phụ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số một cách thực sự; làm tốt công tác tạo nguồn và quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số ở tất cả các cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm… Đồng thời, chính những cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số cũng phải ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình không  ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện để lan tỏa những tấm gương sáng trong cộng đồng.

Đẩy lùi suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộTình trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bộc lộ “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” của một bộ phận cán bộ, đảng viên thời hạn qua bắt nguồn từ nhiều nguyên do, trong đó nguyên do sâu xa, đa phần trước hết là do bản thân cán bộ, đảng viên thiếu sự tu dưỡng, rèn luyện ; lập trường tư tưởng không vững, hoang mang lo lắng xê dịch ; sa vào chủ nghĩa cá thể ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi những quyền lợi vật chất, không làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm, bổn phận trước Đảng và nhân dân. Đồng thời, những tổ chức triển khai đảng chưa phát huy tốt vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm trong tu dưỡng, giáo dục, quản trị đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, việc phát hành và thực thi chính sách, chủ trương vẫn còn chưa ổn, tạo môi trường tự nhiên thể chế thuận tiện phát sinh xấu đi và những biến thái mới trong đời sống xã hội. Để đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống bộc lộ “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộ, cần triển khai đồng nhất, hiệu suất cao những giải pháp như sau :Trước hết, thực thi có hiệu suất cao Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII ), nêu cao niềm tin tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên với coi trọng khắc phục chủ nghĩa cá thể. Trên cơ sở nhận thức đúng, nắm vững nội dung Nghị quyết, cấp ủy những cấp nghiên cứu và điều tra kiến thiết xây dựng kế hoạch, chương trình hành vi tương thích, đánh giá đúng thực tiễn, nhận diện và chỉ ra những biểu lộ đơn cử ở từng cán bộ, đảng viên để có giải pháp kịp thời. Đây là một trong những giải pháp thiết thực, hữu hiệu nhất nhằm mục đích ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên cũng phải tự giác, tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lượng, phong thái chỉ huy ; nêu cao niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình ; thực thi “ cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư ” ; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá thể …Thứ hai, bằng hành động đơn cử, thực thi Chỉ thị 05 – CT / TW của Bộ Chính trị ( khóa XII ) về tăng nhanh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, tăng cường công tác làm việc giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cụ thể, phải liên tục tăng nhanh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu suất cao. Đổi mới công tác làm việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên ; tăng cường tổng kết thực tiễn, điều tra và nghiên cứu lý luận, thực thi nền nếp việc tu dưỡng lý luận, update kiến thức và kỹ năng mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy, quản trị những cấp .Thứ ba, tạo nâng tầm trong thay đổi chính sách, chủ trương đẩy lùi suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộ. Đó là thiết kế xây dựng chính sách theo hướng tăng tính tự chủ, phân cấp, phân quyền, bảo vệ nguyên tắc có quyền thì phải có nghĩa vụ và trách nhiệm, dùng quyền thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm, lạm quyền thì sẽ bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm. Đồng thời, thanh tra rà soát, triển khai xong những pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật về quản trị, quản lý và điều hành bảo vệ công khai minh bạch, minh bạch, hạn chế môi trường tự nhiên cho tham nhũng, xấu đi, quan liêu, cửa quyền, quyền lợi nhóm ; tăng cường quản trị ngặt nghèo cán bộ, đảng viên. Hoàn thiện pháp luật về công tác làm việc bảo vệ chính trị nội bộ ; bảo vệ sự trong sáng về chính trị trong nội bộ .Thứ tư, tăng cường công tác làm việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng .

Công tác này phải được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động, toàn diện cả tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực công tác và kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao… Cần phát huy sức mạnh tổng hợp trong tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là vai trò của cơ quan, ủy ban kiểm tra của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và quần chúng đối với cán bộ, đảng viên; gắn kiểm tra, giám sát với thi hành kỷ luật Đảng; kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm, những tổ chức đảng yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ.
Xây dựng và chỉnh đốn lề lối, phong cách làm việc của cán bộ

Lề lối, phong thái thao tác là một bộ phận cơ bản cấu thành nhân cách con người, là một trong những thành tố quan trọng phản ánh chất lượng cán bộ. Vì vậy, kiến thiết xây dựng lề lối, phong thái thao tác khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp của cán bộ, trước hết là cán bộ chỉ huy, quản trị là một nhu yếu cấp thiết trong quá trình cách mạng lúc bấy giờ .Đại hội XII xác lập phải thiết kế xây dựng và triển khai tốt những pháp luật để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong thái, tác phong, lề lối của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy những cấp, người đứng đầu những cơ quan, đơn vị chức năng [ 4 ]. Xây dựng lề lối, phong thái dân chủ, khoa học, chuyên nghiệp so với cán bộ là một trách nhiệm khó khăn vất vả, phức tạp, mà sâu xa vẫn là biến hóa những nếp tư duy, tập tục, thói quen lỗi thời đã ăn sâu trong người cán bộ. Nó yên cầu quyết tâm chính trị rất cao của cả mạng lưới hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhưng sâu xa hơn là phải khơi dậy được ý thức tự giác, lòng tự trọng, ý thức tự tôn của mỗi cán bộ để hoàn thành xong nhân cách, xứng danh với một nhà chỉ huy chuyên nghiệp trong xã hội đang đổi khác. Để thiết kế xây dựng lề lối, phong thái thao tác khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp so với cán bộ, cần nhấn mạnh vấn đề một số ít giải pháp đơn cử như sau .Một là, thống nhất nhận thức trong toàn Đảng và mạng lưới hệ thống chính trị, toàn xã hội, mọi cơ quan, đơn vị chức năng nhu yếu cấp bách thay đổi, chỉnh đốn lề lối, phong thái thao tác của cán bộ, đảng viên. Phải xem việc làm này không chỉ nhằm mục đích hoàn thành xong nhân cách của từng cá thể con người mà là một giải pháp cơ bản kiến thiết xây dựng tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng vững mạnh. Bởi lẽ, lề lối, phong thái của mỗi con người là bộc lộ đơn cử, sinh động giải pháp công tác làm việc của tập thể, quyết định hành động hiệu suất cao chỉ huy của Đảng, quản trị của Nhà nước, là bộc lộ chất lượng cán bộ. Từng cấp ủy, đơn vị chức năng nhất thiết phải phối hợp giữa tăng cường giáo dục với tăng cường kiểm tra, giám sát, uốn nắn, giải quyết và xử lý kịp thời những bộc lộ rơi lệch về lề lối, phong thái thao tác đang gây tác động ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và niềm tin của quần chúng nhân dân. Cao hơn nữa là phải định hình được văn hóa truyền thống chỉ huy, văn hóa truyền thống quản trị, văn hóa truyền thống cầm quyền, mà ở đó lề lối, phong thái chỉ huy, quản trị là bộ phận rất cơ bản .Hai là, triển khai xong mạng lưới hệ thống thể chế, pháp luật chuẩn mực về lề lối, phong thái thao tác của cán bộ, làm cơ sở cho đánh giá, giám sát, quản trị cán bộ. Hệ thống thể chế phải cụ thể hóa một cách tường minh những nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, hiệp thương dân chủ, tập thể chỉ huy cá thể đảm nhiệm và chính sách thủ trưởng ; những chính sách phân quyền, trao quyền, ủy quyền, tản quyền ; thẩm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm giữa tập thể và cá thể, cấp trên và cấp dưới … tương thích với từng cấp, từng ngành, từng mô hình hoạt động giải trí chỉ huy và quản trị ; phải bảo vệ đồng điệu, liên thông giữa pháp luật của Đảng với pháp luật nhà nước và những thể chế xã hội .Ba là, thay đổi những khâu của công tác làm việc cán bộ hướng vào triển khai xong lề lối, phong thái thao tác của cán bộ, đặc biệt quan trọng là thiết kế xây dựng phong thái thao tác khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp. Mỗi khâu khác nhau của công tác làm việc cán bộ đều tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào hình thành và điều tiết lối thao tác, phong thái chỉ huy, quản trị của cán bộ. Coi trọng giám sát cán bộ chỉ huy, quản trị, trong đó bao hàm cả giám sát lề lối, phong thái thao tác, đặc biệt quan trọng là quan hệ với người dân, với cấp dưới, với đồng cấp, với việc làm, với chính bản thân cán bộ về những cam kết chính trị trước đó .Bốn là, triển khai xong quy mô giảng dạy hướng tới kiến thiết xây dựng lề lối, phong thái thao tác khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp so với cán bộ. Cụ thể, phải sớm thay đổi cơ bản quy mô giảng dạy cán bộ, gồm có cả giảng dạy học đường và huấn luyện và đào tạo ở nơi thao tác và đào tạo và giảng dạy ở ngoài nơi thao tác. Chương trình, nội dung huấn luyện và đào tạo cần tập trung chuyên sâu hơn cho kiến thiết xây dựng thái độ, hành vi, tác phong chuẩn mực trong những quan hệ cơ bản của chỉ huy, quản trị ; định hình chiêu thức công tác làm việc khoa học ; rèn luyện kiến thức và kỹ năng chỉ huy, quản trị văn minh … Cần coi trọng giải pháp đào tạo và giảng dạy tại hiện trường, đào tạo và giảng dạy trên thực địa, giảng dạy gắn liền với xử lý những trường hợp thực tiễn, qua luân chuyển …Năm là, phát huy vai trò của dân cư, báo chí truyền thông và tăng cường vận dụng thành tựu khoa học – công nghệ trong chỉ huy, quản trị, hiện đại hóa lề lối, phong thái thao tác của cán bộ. Phát huy vai trò của nhân dân, báo chí truyền thông tham gia giám sát lề lối, phong thái của cán bộ chỉ huy, quản trị những cấp. Đồng thời, cần phải ứng dụng tốt hơn thành tựu khoa học – công nghệ vào chỉ huy, quản trị, đặc biệt quan trọng là ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch hóa thái độ và hành vi công vụ của cán bộ, công chức khi thực thi những tiến trình xử lý việc làm, nhờ đó mà dân cư có điều kiện kèm theo giám sát đơn cử. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị còn giúp cho cán bộ, công chức có điều kiện kèm theo tiếp xúc, chớp lấy được thông tin phản hồi từ người dân một cách tốt hơn, trên cơ sở đó tự kiểm soát và điều chỉnh hành vi, tác phong chỉ huy, quản trị. Công nghệ thông tin ứng dụng trong chỉ huy, quản trị còn giúp quản trị tốt hơn thời hạn, kế hoạch công tác làm việc, nhờ đó quản lý và điều hành một cách kịp thời, nhanh gọn và khoa học .Tăng cường nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộNgay từ khi mới có Đảng, Bác Hồ xem việc nêu gương là nghĩa vụ và trách nhiệm của người cán bộ cách mạng, được đưa vào cuốn “ Đường cách mệnh ” làm tài liệu huấn luyện và đào tạo cán bộ. “ Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất thiết kế xây dựng Đảng, kiến thiết xây dựng những tổ chức triển khai cách mạng, thiết kế xây dựng con người mới, đời sống mới ” [ 5 ]. Từ đó đến nay, Đảng ta luôn xem nêu gương là một phương pháp chỉ huy rất quan trọng của Đảng và trong toàn cảnh lúc bấy giờ, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên rất là cấp thiết hơn khi nào hết. Nhiệm vụ nêu gương của người đảng viên thời hạn liên tục được tăng trưởng và làm thâm thúy, tổng lực hơn trong những văn bản của Đảng trên cơ sở bám sát vào tình hình trong thực tiễn nhằm mục đích góp thêm phần kiến thiết xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh [ 6 ] .Cán bộ, đảng viên phải nêu gương sáng về niềm tin Giao hàng nhân dân, trở thành tấm gương của đạo đức liêm chính. Trong điều kiện kèm theo kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng, cán bộ, đảng viên thường đứng trước cám dỗ của tiền tài, danh vọng, dễ bị sa ngã, tha hóa, biến chất, nếu không giữ được đạo đức cách mạng sẽ không đủ uy tín để quy tụ, đoàn kết, tập hợp nhân dân thực thi đường lối của Đảng. Lấy đức để cầm quyền vì vậy là một nội dung trong phương pháp chỉ huy và cầm quyền của Đảng ta, mà hình thức đơn cử của nó chính là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trước nhân dân, của cấp trên trước cấp dưới, chức vụ càng cao càng phải làm tốt việc nêu gương. Đến lượt nó, khi nêu gương đã được quy phạm hóa thành chuẩn mực đạo đức cầm quyền thì sẽ trở thành một dạng thể chế buộc mọi cán bộ, đảng viên phải tuân theo, nếu vi phạm không chỉ phải chịu búa rìu của dư luận mà còn bị kỷ luật về đạo đức rất nghiêm khắc của Đảng .Chỉ có trải qua hành vi nêu gương của cán bộ, đảng viên mới hoàn toàn có thể tạo được niềm tin cho quần chúng nhân dân đi theo, làm theo, hướng tới những tiềm năng cao quý của Đảng. Nêu gương có sức mạnh rất lớn về mặt ý thức, có tính lan tỏa can đảm và mạnh mẽ, tạo động lực, niềm tin vững chãi cho quần chúng tự nguyện, tự giác làm theo để thực thi thắng lợi đường lối của Đảng. Nêu gương của cán bộ, đảng viên là một phát minh sáng tạo của Đảng ta trong điều kiện kèm theo một đảng duy nhất chỉ huy nhà nước và xã hội. Nó được kết tinh trên cơ sở phát huy truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc bản địa, từ thực tiễn đấu tranh cách mạng phong phú và đa dạng của Đảng ta và từ chính sự đòi hòi của quần chúng để Đảng không ngừng hoàn thành xong, xứng danh với vị thế, thiên chức và nghĩa vụ và trách nhiệm cầm quyền, đặc biệt quan trọng là từ học tập tấm gương mẫu mực của quản trị Hồ Chí Minh .Thực tế cho thấy, nơi nào và khi nào mà cấp ủy, tổ chức triển khai đảng chưa quan tâm phát huy nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên thì nơi đó và lúc đó vai trò chỉ huy của Đảng suy giảm rõ ràng. Khả năng thuyết phục, sức hấp dẫn quần chúng của Đảng cho nên vì thế mà bị ảnh hưởng tác động. Chính vì vậy, nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên không khi nào được xem nhẹ. Mặt khác, cũng phải thấy rằng, Đảng ta chỉ huy theo nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, trong rất nhiều trường hợp nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể thiếu rõ ràng. Chính trải qua nêu gương mà thành viên hóa nghĩa vụ và trách nhiệm, tối thiểu là nghĩa vụ và trách nhiệm chính trị và nghĩa vụ và trách nhiệm đạo đức gắn với con người đơn cử, việc làm đơn cử, trong đó việc nêu gương của cán bộ có chức vụ càng cao thì càng có ảnh hưởng tác động lan tỏa to lớn để cho cấp dưới và nhân dân noi theo. Nó cũng giúp cho việc đánh giá và khen thưởng sát, đúng và thực ra hơn, khắc phục chủ nghĩa trung bình vẫn sống sót bấy lâu nay .Để triển khai thiên chức lịch sử dân tộc và vai trò cầm quyền của mình, Đảng ta luôn xuất phát từ thực tiễn để đề ra đường lối cách mạng, xác lập mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai cỗ máy của mạng lưới hệ thống chính trị, thiết kế xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lượng để tổ chức triển khai thực thi thắng lợi tiềm năng đề ra. Trong ba trách nhiệm trọng điểm đó thì việc kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm có ý nghĩa quyết định hành động, vì việc hoạch định đường lối cách mạng có đúng hay không, kiến thiết xây dựng cỗ máy tổ chức triển khai của mạng lưới hệ thống chính trị như thế nào và hiệu quả thực thi đường lối ra sao đều phụ thuộc vào vào chất lượng đội ngũ cán bộ. Sau 35 năm thay đổi, quốc gia ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử vẻ vang, vị thế, sức mạnh tổng hợp và uy tín trên trường quốc tế được nâng lên. Tuy nhiên, trong những năm tới, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn vất vả, thử thách, nhất là bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn còn hiện hữu. Vì vậy, phải đặc biệt quan trọng coi trọng và tăng cường hơn nữa công tác làm việc thiết kế xây dựng Đảng, thiết kế xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự trong sáng, vững mạnh để chỉ huy quốc gia tăng trưởng nhanh, vững chắc. Để có được những tác dụng như mong ước thì phải có sự nỗ lực rất lớn của cả mạng lưới hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân và nhất là sự cố gắng vượt bậc của những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, của từng cán bộ, đảng viên, trong đó có vai trò rất quan trọng của người đứng đầu .

[1] Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia sự thật, tập 5, tr.280, 313.

[ 2 ] Phát biểu của chiến sỹ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn nước tổng kết công tác làm việc tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng Đảng năm 2017 .[ 3 ] Cụ thể, đến năm 2020 phải thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết thành những pháp luật của Đảng và pháp lý của Nhà nước về công tác làm việc cán bộ, thiết kế xây dựng và quản trị đội ngũ cán bộ tương thích với tình hình trong thực tiễn và triển khai xong việc thanh tra rà soát, cơ cấu tổ chức lại đội ngũ cán bộ những cấp gắn với kiện toàn tổ chức triển khai cỗ máy tinh gọn, hoạt động giải trí hiệu lực thực thi hiện hành, hiệu suất cao. Đến năm 2025, ngoài nội dung phải hoàn thành xong, chuẩn hóa, đồng điệu những lao lý, quy định, quy trình tiến độ về công tác làm việc cán bộ thì phải thiết kế xây dựng được đội ngũ cán bộ những cấp phân phối tiêu chuẩn chức vụ, vị trí việc làm và khung năng lượng theo pháp luật ; cơ bản triển khai xong việc sắp xếp bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương và hoàn thành xong ở cấp huyện, và đặc biệt quan trọng là nội dung phải đẩy lùi thực trạng suy thoái và khủng hoảng, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” trong cán bộ, đảng viên. Đến năm 2030, tiềm năng đề ra là phải kiến thiết xây dựng được đội ngũ cán bộ những cấp chuyên nghiệp, có chất lượng cao, bảo vệ sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng, đồng thời cơ bản thiết kế xây dựng được đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản trị những cấp, nhất là cấp kế hoạch ngang tầm trách nhiệm .

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (lưu hành nội bộ), Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.202-203.

[ 5 ] Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị vương quốc thực sự, tập 12, tr. 558 .[ 6 ] Quy định số 101 – QĐ / TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư và Quy định số 55 – QĐ / TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị coi nêu gương không chỉ là trách nhiệm, mà phải gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy chủ chốt những cấp ; trong đó có việc học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, một nhân cách lớn, người thầy của cách mạng Nước Ta. Quy định 08 – QĐi / TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, chỉ rõ 8 nội dung những chiến sỹ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực thi và 8 nội dung phải nghiêm khắc với bản thân và nhất quyết chống ; đồng thời, nhu yếu cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu .

TS. Lê Việt Trung, TS. Nguyễn Thị Thanh Mai, TS. Nguyễn Văn Tuân, CN. Ngô Xuân Thủy
Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương)

You may also like

Để lại bình luận