6 điều cần biết về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm

Bởi tronbokienthuc

Hạn “chót” đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cuối năm đang đến rất gần. Nếu thuộc một trong những đối tượng này, bạn cần biết 6 điều sau.

Mục lục bài viết

  • 1. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 
  • 2. Đối tượng không phải đánh giá, xếp loại chất lượng
  • 3. Tiêu chí chung xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
  • 4. Quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
  • 5. Các mức xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
  • 6. Kết quả đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức có ý nghĩa gì?

Xem thêm

Mục Lục Bài Viết

1. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

Căn cứ : Điều 20 Nghị định 90/2020 / NĐ-CP

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.
 

2. Đối tượng không phải đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ: Điều 2 Nghị định 90/2020Căn cứ : Điều 2 Nghị định 90/2020

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Ngoài ra, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác làm việc theo pháp luật của pháp lý trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn triển khai đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong tốt trách nhiệm trở lên. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chính sách thai sản theo pháp luật của pháp lý thì tác dụng xếp loại chất lượng trong năm là tác dụng xếp loại chất lượng của thời hạn thao tác thực tiễn của năm đó .

danh gia can bo cong chuc vien chuc cuoi nam
Cuối năm, nhiều đơn vị đang “nô nức” đánh giá cuối năm (Ảnh minh họa)
 

3. Tiêu chí chung xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Căn cứ : Điều 3 Nghị định 90/2020- Chính trị tư tưởng+ Chấp hành chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và những nguyên tắc tổ chức triển khai, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, tự phê bình và phê bình ;+ Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng ; kiên trì lập trường ; không giao động trước mọi khó khăn vất vả, thử thách ;+ Đặt quyền lợi của Đảng, vương quốc – dân tộc bản địa, nhân dân, tập thể lên trên quyền lợi cá thể ;+ Có ý thức điều tra và nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, thông tư, quyết định hành động và những văn bản của Đảng .- Đạo đức, lối sống+ Không tham ô, tham nhũng, xấu đi, tiêu tốn lãng phí, quan liêu, thời cơ, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền ; không có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa ;+ Có lối sống trung thực, nhã nhặn, chân thành, trong sáng, giản dị và đơn giản ;+ Có ý thức đoàn kết, kiến thiết xây dựng cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng trong sáng, vững mạnh ;+ Không để người thân trong gia đình, người quen tận dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi .- Tác phong, lề lối thao tác+ Có nghĩa vụ và trách nhiệm với việc làm ; năng động, phát minh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh động trong triển khai trách nhiệm ;+ Phương pháp thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc ;+ Có niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp trong triển khai trách nhiệm ;+ Có thái độ đúng mực và phong thái ứng xử, lề lối thao tác chuẩn mực, cung ứng nhu yếu của văn hóa truyền thống công vụ .- Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật+ Chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai ;

+ Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

+ Thực hiện việc kê khai và công khai minh bạch gia tài, thu nhập theo lao lý ;+ Báo cáo vừa đủ, trung thực, cung ứng thông tin đúng mực, khách quan về những nội dung tương quan đến việc triển khai chức trách, trách nhiệm được giao và hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng với cấp trên khi được nhu yếu .- Kết quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức chỉ huy, quản trị :Quán triệt, thể chế hóa và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ;Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ; không để xảy ra những vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp lý phải giải quyết và xử lý, thực trạng khiếu nại, tố cáo lê dài ; phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí trong khoanh vùng phạm vi cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ;Lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức triển khai kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền ; chỉ huy, triển khai công tác làm việc cải cách hành chính, cải cách chính sách công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ;Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giải trí hàng năm của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm, trong đó xác lập rõ tác dụng triển khai những chỉ tiêu, trách nhiệm, lượng hóa bằng loại sản phẩm đơn cử .+ Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị :Kết quả triển khai trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao ; khối lượng, quá trình, chất lượng thực thi trách nhiệm ;Thái độ Giao hàng nhân dân, doanh nghiệp so với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý việc làm của dân cư và doanh nghiệp .

4. Quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Nhìn chung, việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tuân theo tiến trình sau :Bước 1 : Cán bộ, công chức, viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượngBước 2 : Nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chứcBước 3 : Lấy quan điểm nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cùng cấp nơi cán bộ, công chức, viên chức công tác làm việc .Bước 4: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chứcBước 4 : Xem xét, quyết định hành động đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chứcBước 5 : Thông báo tác dụng đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

5. Các mức xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm .- Hoàn thành tốt trách nhiệm .- Hoàn thành trách nhiệm .

– Không hoàn thành nhiệm vụ.
 

6. Kết quả đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức có ý nghĩa gì?

Căn cứ: Điều 21 Nghị định 90/2020

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là địa thế căn cứ để sắp xếp, sử dụng, huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, quy hoạch, chỉ định, không bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực thi những chủ trương khác so với cán bộ, công chức, viên chức .Ngoai ra, hiệu quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên .

Trên đây là 6 điều cần biết về đánh giá cán bộ công chức viên chức cuối năm. Nếu bạn còn có vướng mắc, có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

You may also like

Để lại bình luận