BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2017

Bởi tronbokienthuc
Ngày đăng : 02/11/2017, 14 : 08

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2016Họ và tên: …………………..Chức vụ: Công chức văn phòngĐơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND huyện Quang BìnhNgạch: 01.003Bậc: 19Hệ số lương: 2,34I. TỰ ĐÁNH GIÁ1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.Trong công việc cũng như trong cuộc sống, bản thân tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, luôn giữ gìn đoàn kết tập thể cơ quan, thẳng thắn trong việc phê bình và tự phê bình giúp đỡ anh em đồng nghiệp cùng tiến bộ.2. phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng cả trong công việc lẫn cuộc sống, yên tâm công tác. Không hoang mang, dao động trước sự thay đổi của xã hội bên ngoài. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân và gia đình thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Tham gia xây dựng tổ chức Đoàn, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan.Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống lành mạnh, trong sáng. Luôn chấp hành tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Không vi phạm những điều đoàn viên không được làm.3. Về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.Với nhiệm vụ được giao làm công tác Phụ trách gửi văn bản trên phần mềm VnptiOffice tôi luôn nhiệt tình trong công việc, duy trì hoạt động giữ cho văn bản luôn thông suốt, luôn khắc phục những khó khăn, thử thách, chủ động sáng tạo xử lý nhanh các văn bản đi, văn bản đến. Luôn tìm tòi học hỏi, để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và cấp trên giao.4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ VĂN PHỊNG HĐND VÀ UBND CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN QUANG BÌNH Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2016 Họ tên: ………………… Chức vụ: Cơng chức văn phòng Đơn vị cơng tác: Văn phòng HĐND UBND huyện Quang Bình Ngạch: 01.003 Bậc: 1/9 Hệ số lương: 2,34 I TỰ ĐÁNH GIÁ Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước Trong công việc sống, thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, thực tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, ln giữ gìn đồn kết tập thể quan, thẳng thắn việc phê bình tự phê bình giúp đỡ anh em đồng nghiệp tiến phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc Bản thân tơi ln có lập trường tưởng vững vàng công việc lẫn sống, yên tâm công tác Không hoang mang, dao động trước thay đổi xã hội bên Tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân gia đình thực tốt chủ trương, đường lối, Nghị Đảng, Pháp luật Nhà nước Tham gia xây dựng tổ chức Đồn, quyền, đồn thể quan Tích cực học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống lành mạnh, sáng Ln chấp hành tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Khơng vi phạm điều đồn viên khơng làm Về lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ Với nhiệm vụ giao làm công tác Phụ trách gửi văn phần mềm VnptiOffice nhiệt tình cơng việc, trì hoạt động giữ cho văn ln thơng suốt, ln khắc phục khó khăn, thử thách, chủ động sáng tạo xử lý nhanh văn đi, văn đến Ln tìm tòi học hỏi, để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng cấp giao Tiến độ kết thực nhiệm vụ Ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao Văn chuyển đến lãnh đạo quan, đơn vị kịp thời Giúp cho vịêc giải văn tiến độ, nhanh chóng đạt hiệu cao Tuy nhiên chưa có kinh nghiệm xử lý lỗi thường sảy phần mềm khối lượng văn ban hành nhiều, nên xử lý văn phần mềm số văn sai sót Tinh thần trách nhiệm phối hợp thực nhiệm vụ Tôi chủ động công việc, chấp hành nhiệm vụ phân cơng, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp tiến Thái độ phục vụ nhân dân Lễ phép với quần chúng nhân dân, hoà nhã với bạn bè, cán đồng nghiệp, giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm người xung quanh… II CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI Tự đánh giá: Ưu điểm: nhiêt tình, hòa đồng, cố gắng hồn thành tốt cơng việc giao, ln ln học hỏi tìm tòi sang tạo công việc, luôn đảm bảo văn thông suốt hệ thống, cố gắng hồn thành tốt cơng việc giao, có trách nhiệm với công việc Nhược điểm: chưa thực mạnh dạn, tính nơng nổi, đơi lúc thiếu ý cơng việc, cần học hỏi thêm chuyên môn nghiệp vụ văn phòng Phân loại đánh giá: Trong q trình cơng tác thân tơi tự nhận thấy hồn thành tốt nhiệm vụ giao Quang Bình, ngày 06 tháng 12 năm 2016 Người viết đánh giá …………………… III Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC Ý kiến đơn vị nơi công chức công tác: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Nhân xét lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Kết luận: đạt loại……………………………………… Quang Bình, Ngày 06 tháng 12 năm 2016 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ IV KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN Nhận xét ưu, nhược điểm: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………….……………………………… Kết đánh giá, phân loại cơng chức: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Quang Bình, Ngày 06 tháng 12 năm 2016 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ VĂN PHỊNG HĐND VÀ UBND CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT HUYỆN QUANG BÌNH NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2016 Họ tên: …………… Chức vụ: Hợp đồng không xác định thời hạn Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND –UBND huyện Ngạch: 01.010 Bâc:1/12 Hệ số: 2,05 I TỰ ĐÁNH GIÁ Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước Thực tốt việc cán bộ, công chức không làm theo quy định pháp lệnh cán công chức Bản thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, thực tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, ln giữ gìn đồn kết tập thể quan, thẳng thắn việc phê bình tự phê bình giúp đỡ anh em đồng nghiệp tiến phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống sáng lành mạnh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, khơng vi phạm điều đảng viên không làm Luôn khiêm tốn học hỏi, tác phong giản dị, quan hệ với người mực, đảm bảo đoàn kết nội chi bộ, nơi cư trú Luôn trung thành với Đảng có trách nhiệm đấu tranh xây dựng nội Đảng Vận động gia đình, vợ thực tốt chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, chấp hành tốt hương ước quy ước địa phương Đóng góp đầy đủ loại thuế, quỹ tham gia phong trào, hoạt động địa phương tổ chức Về thực chức trách, nhiệm vụ giao Với nhiệm vụ giao làm cơng tác lái xe tơi ln nhiệt tình công việc, chủ động sáng tạo xử lý nhanh tình đường, ln trì, kiểm tra, bảo dưỡng xe để đảm bảo vận hành tốt Ln tìm tòi học hỏi để nâng cao nghiệp vụ chun mơn nhằm hồn thành tốt nhiệm vụ Đảng cấp giao Tôi chủ động công việc, chấp hành nhiệm vụ phân công, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp tiến bộ, hoà nhã với bạn bè, cán đồng nghiệp, lễ phép với quần chúng nhân dân, giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm người xung quanh… II KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN – Đôi bố trí xếp cơng việc chưa khoa học, chưa thực mạnh dạn, ý thức phê tự phê chưa cao – Nguyên nhân: đảng viên trẻ, tơi cảm thấy e ngại phát biểu III PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC SỬA CHỮA KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ – Tiếp tục phát huy ưu điểm đạt năm 2016, khắc phục tồn hạn chế nêu – Tuyệt đối chấp hành chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước Thực nghiêm túc quy chế dân chủ Đảng quan – Tích cực học tập để nâng cao hiểu biết thân, vận dụng vào cơng việc để hồn thành tốt chức trách nhiệm vụ giao – Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cơng việc phụ trách – Lắng nghe ý kiến tham gia góp ý đồng nghiệp, đảng viên chi để tự chỉnh sửa, tu dưỡng, rèn luyện IV TỤ NHẬN MỨC PHÂN XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN: Hoàn thành tốt nhiệm vụ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM ………………… III Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC Ý kiến đơn vị nơi công chức công tác: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Nhân xét lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Kết luận: đạt loại……………………………………… Quang Bình, Ngày 06 tháng 12 năm 2016 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ IV KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CƠNG CHỨC CỦA CẤP CĨ THẨM QUYỀN Nhận xét ưu, nhược điểm: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………….……………………………… Kết đánh giá, phân loại công chức: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Quang Bình, Ngày 06 tháng 12 năm 2016 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM HUYỆN QUANG BÌNH Độc lập -Tự -Hanh phúc BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 2015 Họ tên: ………… Đơn vị cơng tác: Văn phòng HĐND UBND huyện Quang Bình Nhiệm vụ phân cơng: Cơng chức văn thư lưu trữ Thực chức trách, nhiệm vụ giao: Tơi ln nhận thức rõ vai trò trách nhiệm cơng việc giao, cơng chức Văn phòng HĐND UBND huyện, phân công làm công tác văn thư lưu trữ ln nhiệt tình cơng việc, ln khắc phục khó khăn, thử thách, chủ động sáng tạo xử lý nhanh văn đi, văn đến, đảm bảo tính bảo mật văn Ln tìm tòi học hỏi để nâng cao nghiệp vụ chun mơn nhằm hồn thành tốt nhiệm vụ Đảng cấp giao Ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao Văn chuyển đến lãnh đạo quan, đơn vị kịp thời Giúp cho việc giải văn tiến độ, nhanh chóng đạt hiệu cao Phẩm chất trị, đạo đức lối sống Bản thân tơi ln có lập trường tưởng vững vàng, yên tâm công tác Tin tưởng tuyệt đôi vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân gia đình thực tốt chủ trương đường lối, Nghị Đảng, Pháp luật Nhà nước Tham gia xây dựng tổ chức Đồn, quyền, đồn thể quan Tích cực học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống giản dị, lành mạnh, sáng Luôn chấp hành tốt việc thực tiết kiệm chống lãng phí trung thực cơng tác Không vi phạm điều Đảng viên không làm Ln tìm tòi học hỏi để nâng cao nghiệp vụ chun mơn nhằm hồn thành tốt nhiệm vụ Đảng cấp giao Tôi chủ động sáng tạo công việc, chấp hành nhiệm vụ phân cơng, ln giữ gìn đồn kết tập thể quan, thăng thắn việc phê bình tự phê bình, giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp tiến Hòa nhã với bạn bè, đồng nghiệp, giữ quan hệ mật thiết với nhân dân người xung quanh Quang Bình, ngày tháng năm 2017 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ ………………… UBND HUYỆN QUANG BÌNH VĂN PHỊNG HĐND VÀ UBND CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quang Bình, ngày 25 tháng năm 2017 ĐĂNG KÝ CAM KẾT Học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tám lời Bác Hồ dặn Đảng nhân dân dân tộc Hà Giang –––––––––––––––––––––– Họ tên : ……………………… Đơn vị cơng tác : Văn phòng HĐND UBND huyện Quang Bình Căn Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị (khóa XII) việc học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực Kế hoạch số 05-KH/CB, ngày 17/3/2017 Chi Văn phòng HĐND UBND huyện Quang Bình việc học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tám lời Bác Hồ dặn Đảng nhân dân dân tộc Hà Giang; Tôi xin đăng ký kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện học tập năm 2017 sau: A ĐĂNG KÝ, CAM KẾT THỰC HIỆN CHUẨN MỰC Về tưởng, trị Tích cực tham gia học tập, tự nghiên cứu nội dung tưởng, gương đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham gia học tập chuyên đề học tập làm theo Bác hàng năm Tích cực tham gia nghiên cứu học tập, Chỉ thị, Nghị Đảng, Đoàn cập nhật kiến thức năm Ln có lập trường tưởng vững vàng, yên tâm công tác Không hoang mang, dao động trước thay đổi xã hội bên Luôn tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, giữ gìn đồn kết Đảng, tích cực học tập rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách người đảng viên Về đạo đức lối sống Thực nghiêm túc nếp sống văn minh, Gương mẫu đầu thực văn hóa ứng xử, hội họp, văn hóa giao thơng,văn hóa cơng sở, văn hóa gia đình khu dân cư Tích cực học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống trung thực, giản dị, lành mạnh, sáng Luôn chấp hành tốt việc thực tiết kiệm, chống lãng phí Ln giữ gìn đồn kết tập thể quan Khơng vi phạm điều Đảng viên Đồn viên khơng làm Về Phong Cách Sắp xếp công việc khoa học, hợp lý, xây dựng phong cách chuyên nghiệp hiệu quả, gắn liền với tính nguyên tắc, kỉ luật nơi, lúc, đặc biệt công việc Trong chun mơn, tạo mơi trường để sáng tạo tốt khả Về ý thức trách nhiệm công việc Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc phân công Với nhiệm vụ giao làm công tác Phụ trách phần mềm VNPT iOFFICE tơi ln nhiệt tình cơng việc, ln khắc phục khó khăn, thử thách, tích cực tham mưu, đề xuất biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu thực nhiệm vụ giao, chủ động sáng tạo xử lý nhanh lỗi phần mềm, văn đi, văn đến Ln tìm tòi học hỏi để nâng cao nghiệp vụ chun mơn nhằm hồn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Đoàn cấp giao Về quan hệ ứng xử xã hội, đồng chí, đồng nghiệp Hòa nhã với bạn bè, cán đồng nghiệp, lễ phép với quần chúng nhân dân, giữ quan hệ tốt với hàng xóm người xung quanh Phát huy tinh thần đồn kết nội bộ, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, Đồn niên, quyền, đoàn thể vững mạnh Về thực trách nhiệm nêu gương Tận tâm với nghề, với nhiệm vụ giao, ln nêu cao tinh thần gắn bó với nhân dân, đồn kêt, thương u, giúp đỡ đơng nghiệp sống công việc Thực tự phê bình phê bình thường xuyên, nghiêm túc; dám làm giám chịu trách nhiệm trước thân Thường xuyên đổi lề lối tác phong làm việc nhanh nhẹn giờ, khoa học, cổ gắng học tập nêu cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Thường xuyên, tích cực xây dựng chuẩn mực đạo đức người cán bộ, với tinh thần nêu gương trách nhiệm giao Xác định việc làm cụ thể găn với việc đăng ký cam kết học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Ln gắn bó mật thiết với nhân dân, đồn kết xây dựng Đảng sạch, vững mạnh, theo tinh thần Nghị Hội nghị lần thứ (khóa XI) ‘‘ số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay’’.Thực tốt văn đạo cấp giao B KẾ HOẠCH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN Căn vào nội dung đăng ký thực Bản thân xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện năm 2017 sau; Trọng tâm thực nội dung sau: Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, chủ động tham mưu thực tốt nhiệm vụ phân công Thường xuyên suy nghĩ, đổi cách làm việc hiệu thực nhiệm vụ Báo cáo thực chất, tiến độ thực nhiệm vụ phân cơng phụ trách, trung thực vấn đề phê bình tự phê bình Có mối liên hệ thường xun với cấp ủy chi nơi cư trú Chấp hành tốt nội quy, quy chế quan đơn vị Gương mẫu tuyên truyền vận động gia đình nhân dânthực tốt quy định nơi cư trú Xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ cụ thể tháng Đăng ký việc làm cụ thể: Đảm bảo hệ thống mạng LAN hoạt động hiệu quả, tổ chức bảo dưỡng bảo trì máy tính hai lần tháng Tiếp tục tham mưu nâng cấp trang Web văn phòng điện tử Phối hợp với cơng ty vinaphone hoàn thiện phần mềm quản lý văn điện tử VNPTiOFFICE Thực làm giờ, thực hành tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm Tơi đăng ký thực tốt lời dạy thứ Bác Hồ lên thăm tỉnh Hà Giang năm 1961 là: “ Tất dân tộc phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ anh em nhà” Trên kế hoạch tự tu dưỡng, rèn luyên, nêu gương theo tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh thân tơi, kính mong tập thể (Chi bộ, Chi đồn, quan, đồn thể…) góp ý, giúp đỡ để tu dưỡng, rèn luyện ngày tốt XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI ĐĂNG KÝ CAM KẾT PHĨ CHÁNH VĂN PHỊNG ………………… ………………… ĐẢNG BỘ HUYỆN QUANG BÌNH CHI BỘ VP HĐND VÀ UBND ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ––––––––––––––––––––––––––– Quang Bình, ngày 26 tháng năm 2016 ĐĂNG KÝ CAM KẾT Thực chuẩn mực đạo đức, lối sống học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh ; Tám lời Bác Hồ dặn Đảng nhân dân dân tộc Hà Giang –––––––––––––––––––––– Họ tên : ………………… Đơn vị cơng tác : Văn phòng HĐND UBND huyện Quang Bình Sinh hoạt : Chi Văn phòng HĐND UBND huyện Quang Bình Căn Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh ; Thực Kế hoạch số 02-KH/CB, ngày 25/3/2016 Chi Văn phòng HĐND UBND huyện thực chuẩn mực đạo đức, lối sống học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh ; Tám lời Bác Hồ dặn Đảng nhân dân dân tộc Hà Giang Tôi xin đăng ký kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện học tập năm 2016 sau : C ĐĂNG KÝ, CAM KẾT THỰC HIỆN CHUẨN MỰC Về tưởng, trị Tơi ln có lập trường tưởng vững vàng, n tâm cơng tác Không hoang mang, dao động trước thay đổi xã hội bên ngồi Ln tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, giữ gìn đồn kết Đảng, tích cực học tập rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách người đảng viên Về đạo đức lối sống Tích cực học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống trung thực, giản dị, lành mạnh, sáng Luôn chấp hành tốt việc thực tiết kiệm, chống lãng phí Ln giữ gìn đồn kết tập thể quan Khơng vi phạm điều Đảng viên Đồn viên khơng làm Về ý thức trách nhiệm công việc Với nhiệm vụ giao làm công tác Văn thư Lưu trữ tơi ln nhiệt tình cơng việc, ln khắc phục khó khăn, thử thách, chủ động sáng tạo xử lý nhanh văn đi, văn đến Ln tìm tòi học hỏi để nâng cao nghiệp vụ chun mơn nhằm hồn thành tốt nhiệm vụ Đảng cấp giao Về quan hệ ứng xử xã hội, đồng chí, đồng nghiệp Hòa nhã với bạn bè, cán đồng nghiệp, lễ phép với quần chúng nhân dân, giữ quan hệ tốt với hàng xóm người xung quanh Phát huy tinh thần đồn kết nội bộ, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, quyền, đồn thể vững mạnh Về thực trách nhiệm nêu gương Trung thực, trách nhiệm công việc, thực chủ trương đảng, pháp luật nhà nước Thực tự phê bình phê bình thường xuyên Kiên bảo vệ lẽ phải, dũng cảm đấu tranh với biểu sai trái, tiêu cực Tận tâm với nghề, với nhiệm vụ giao, nêu cao tinh thần gắn bó với nhân dân, đồn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp sống công việc D KẾ HOẠCH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN Căn vào nội dung đăng ký thực Bản thân xâydựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện năm 2016 sau; Tích cực học tập rèn luyện nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ giao; nắm vững sách nhà nước thực tốt chủ trương đường lối Đảng Nói phải đơi với việc làm, phải công khai minh bạch, rõ ràng, cẩn thận Nghiêm túc thực nội dung đăng ký rèn luyện cá nhân, cam kết học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực tám lời Bác Hồ dặn Đảng nhân dân dân tộc Hà Giang Nêu cao tinh thần trách nhiệm người đảng viên thực nhiệm vụ giao, đặc biệt tác phong lề lối làm việc, phát huy tinh thân dân chủ, đồn kết nội quan Tích cực tham gia hoạt động quan, công đoàn, chi đoàn phát động Thường xuyên thực tốt cơng tác tự phê bình phê bình sinh hoạt đảng Tham mưu tốt công tác văn thư lưu trữ quan huyện nói chung Trên đăng ký cam kết học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 Tôi mong nhận ý kiến đóng góp đồng chí để tơi thực tốt nội dung đãng ký T/M BAN CHI ỦY NGƯỜI ĐĂNG KÝ CAM KẾT BÍ THƯ ………… …… … lập -Tự -Hanh phúc BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 2015 Họ tên: ………… Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND UBND huyện Quang Bình Nhiệm vụ phân công: Công chức văn thư lưu trữ Thực chức trách,… Bâc:1/12 Hệ số: 2,05 I TỰ ĐÁNH GIÁ Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước Thực tốt việc cán bộ, công chức không làm theo quy định pháp lệnh cán công chức Bản thân chấp hành… Quang Bình, ngày tháng năm 2017 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ ………………… UBND HUYỆN QUANG BÌNH VĂN PHỊNG HĐND VÀ UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quang

– Xem thêm –

Xem thêm: BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2017, BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2017, BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2017

You may also like

Để lại bình luận