Phân biệt cán bộ và công chức

Bởi tronbokienthuc

Cán bộ, công chức là 02 đối tượng người tiêu dùng chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của Luật cán bộ, công chức và Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Cán bộ công chức và Luật viên chức ), vì có những điểm tương đương nên nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa hai đối tượng người dùng này. Vì vậy, để phân biệt cán bộ và công chức, cần dựa vào những tiêu chuẩn sau :

        – Về khái niệm cán bộ, công chức

Cán bộ là công dân Nước Ta, được bầu cử, phê chuẩn, chỉ định giữ chức vụ, chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở TW, ở cấp tỉnh, ở cấp huyện, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

        Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

        – Về chế độ làm việc

Đối với cán bộ thao tác theo nhiệm kỳ đã được bầu cử, phê chuẩn, chỉ định, còn so với công chức làm việc làm công vụ mang tính tiếp tục, liên tục.

        – Nội dung đánh giá cán bộ, công chức:

Đối với công chức, đánh giá theo 05 nội dung sau : Chấp hành đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước ; Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối thao tác ; Năng lực chỉ huy, quản lý và điều hành, tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm ; Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc ; Kết quả triển khai trách nhiệm được giao. Còn so với công chức, đánh giá theo 06 nội dung : Chấp hành đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước, pháp luật của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ; Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối thao tác ; Năng lực, trình độ trình độ, nhiệm vụ ; Kết quả thực thi trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao ; tiến trình và chất lượng triển khai trách nhiệm. Việc đánh giá tác dụng triển khai trách nhiệm phải gắn với vị trí việc làm, bộc lộ trải qua việc làm, loại sản phẩm đơn cử ; Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp trong thực thi trách nhiệm ; Thái độ ship hàng nhân dân, doanh nghiệp so với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý việc làm của dân cư và doanh nghiệp. Ngoài ra, so với, công chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị còn được đánh giá thêm theo những nội dung : Kế hoạch thao tác và hiệu quả hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao chỉ huy, quản trị ; việc đánh giá hiệu quả thực thi trách nhiệm của cá thể phải gắn với hiệu quả thực thi trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng trực tiếp đảm nhiệm. Mức xếp loại chất lượng của cá thể không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng trực tiếp đảm nhiệm ; Tiến độ, chất lượng những việc làm được giao ; Năng lực chỉ huy, quản trị ; Năng lực tập hợp, đoàn kết.

        – Không làm nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức

Đối với cán bộ, Luật sử dụng thuật ngữ “ xin thôi làm trách nhiệm ” và trong những trường hợp sau : Không đủ sức khỏe thể chất ; Không đủ năng lượng, uy tín ; Theo nhu yếu trách nhiệm ; Vì nguyên do khác. Đối với công chức, Luật sử dụng thuật ngữ “ thôi việc so với công chức ” và trong những trường hợp : Do sắp xếp tổ chức triển khai ; Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền chấp thuận đồng ý ; 02 năm liên tục được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành xong trách nhiệm.

        – Hình thức xử lý kỷ luật

Đối với cán bộ vi phạm thì tùy theo đặc thù, mức độ hoàn toàn có thể bị giải quyết và xử lý theo 04 hình thức : Khiển trách ; Cảnh cáo ; Cách chức ; Bãi nhiệm. Còn so với công chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị giải quyết và xử lý theo 04 hình thức : Khiển trách ; Cảnh cáo ; Hạ bậc lương ; Buộc thôi việc. Công chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị giải quyết và xử lý theo 05 hình thức : Khiển trách ; Cảnh cáo ; Giáng chức ; Cách chức ; Buộc thôi việc.

        – Về chế độ tập sự

Luật cán bộ, công chức không pháp luật chính sách tập sự so với cán bộ, còn so với công chức thì người được tuyển dụng vào công chức phải triển khai chính sách tập sự để làm quen với môi trường tự nhiên công tác làm việc, tập làm những việc làm của vị trí việc làm được tuyển dụng. Thời gian tập sự là 12 tháng so với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C ; 06 tháng so với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D ; Thời gian nghỉ sinh con theo chính sách bảo hiểm xã hội, thời hạn nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời hạn nghỉ không hưởng lương, thời hạn bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác làm việc theo pháp luật của pháp lý không được tính vào thời hạn tập sự. Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có nguyên do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng nơi người được tuyển dụng vào công chức đang triển khai chính sách tập sự chấp thuận đồng ý thì thời hạn này được tính vào thời hạn tập sự. /.

                                                                                                   Hải Giang

You may also like

Để lại bình luận