Để công tác đánh giá cán bộ ngày càng thực chất, hiệu quả

Bởi tronbokienthuc
Thời gian qua tại tỉnh ta, công tác làm việc đánh giá cán bộ đã có chuyển biến tích cực cả về nhận thức và cách làm, bảo vệ đúng nguyên tắc, trình tự, nội dung, thẩm quyền, công khai minh bạch, khách quan ; tác dụng đánh giá chất lượng cán bộ ngày càng thực ra, phản ánh tương đối vừa đủ, đúng chuẩn mức độ hoàn thành xong trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm và kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ tương ứng với tác dụng hoạt động giải trí của địa phương, đơn vị chức năng được giao chỉ huy, quản trị .Tuy vậy, đánh giá cán bộ là việc làm khó, rất nhạy cảm, tác động ảnh hưởng đến toàn bộ những khâu khác của công tác làm việc cán bộ, một số ít cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng chưa nhận thức không thiếu về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác làm việc này, do vậy việc nghiên cứu và điều tra, không cho, tổ chức triển khai tiến hành thực thi có lúc, có việc chưa thực sự sát với nhu yếu, còn lúng túng về cách làm ; công tác làm việc đánh giá cán bộ vẫn còn thực trạng nể nang, tránh mặt, ngại va chạm ; còn hình thức, chưa phản ánh đúng thực ra phẩm chất, năng lượng của cán bộ .Trong đánh giá có nơi chưa lấy hiệu suất cao công việc làm thước đo đa phần trong đánh giá cán bộ nên tác dụng xếp loại cán bộ có lúc chưa sát với tác dụng công tác làm việc của đơn vị chức năng. Đôi khi đánh giá cán bộ còn nặng cảm tính, xuê xoa, thiếu tính chiến đấu, thiếu niềm tin kiến thiết xây dựng. Đánh giá cán bộ khi đề bạt, chỉ định có lúc chưa khách quan, nhấn mạnh vấn đề nhiều đến ưu điểm mà ít đánh giá những khuyết điểm, hạn chế hoặc thường chỉ nêu những khuyết điểm chung chung, những biểu lộ vẻ bên ngoài .

Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, một số ít cán bộ còn chưa dám nói thẳng, nói hết những khuyết điểm, yếu kém của mình cũng như đồng chí mình, chậm khắc phục những khuyết điểm, hạn chế chế được chỉ ra sau kiểm điểm, đánh giá. 

Nguyên nhân của tình hình này là do nhận thức của 1 số ít cán bộ về công tác làm việc đánh giá cán bộ chưa xác lập đúng mục tiêu, nhu yếu khi đánh giá, xếp loại cán bộ. Chỉ đạo của cấp ủy có lúc thiếu nhất quyết, tổ chức triển khai thực thi chưa thực sự tráng lệ ; kiểm tra chưa sâu xa, đơn cử ; tổng kết, rút kinh nghiệm tay nghề chưa kịp thời. Về khách quan, khi nhận xét, đánh giá cán bộ đa phần vẫn địa thế căn cứ vào tiêu chuẩn chung ; chưa phân định được thành tích hoặc hạn chế của cá thể với tập thể dẫn đến đánh giá hoặc phân định nghĩa vụ và trách nhiệm không rõ ràng, vì thế việc phân loại cán bộ còn gặp khó khăn vất vả .Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác làm việc đánh giá cán bộ chỉ huy, quản trị những cấp, trong thời hạn tới cần tập trung chuyên sâu chỉ huy, chỉ huy, tiến hành triển khai tốt 1 số ít trách nhiệm, giải pháp đa phần : Các cấp ủy, tập thể chỉ huy cơ quan, đơn vị chức năng phải liên tục nghiên cứu và điều tra, không cho, tiến hành triển khai trang nghiêm, có hiệu suất cao những nghị quyết, thông tư, pháp luật, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác làm việc tổ chức triển khai và cán bộ ; vận dụng phát minh sáng tạo, cụ thể hóa thành những pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng .Thực hiện tráng lệ nguyên tắc Đảng thống nhất chỉ huy công tác làm việc cán bộ và quản trị cán bộ ; nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ song song với tôn vinh vai trò, thẩm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu, người trực tiếp quản trị, sử dụng cán bộ trong công tác làm việc cán bộ nói chung và đánh giá cán bộ nói riêng ; tăng cường kiểm tra của cấp trên so với cấp dưới ; thay đổi can đảm và mạnh mẽ hơn nữa về tư duy, cách làm, từng bước khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém trong từng khâu công tác làm việc cán bộ, trước hết là đánh giá cán bộ .

Nghiên cứu rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn của tỉnh về công tác cán bộ và đánh giá cán bộ theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Tiếp tục đổi mới các khâu trong công tác cán bộ; thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm để làm cơ sở cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ bảo đảm đúng nguyên tắc của Đảng, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. 

Thực hiện tráng lệ, hiệu suất cao, nền nếp, ngặt nghèo, dân chủ, khách quan việc đánh giá cán bộ chỉ huy, quản trị những cấp gắn với thực thi tốt chính sách tự phê bình và phê bình theo ý thức Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về kiến thiết xây dựng, chỉnh đốn Đảng và triển khai Chỉ thị số 05 – CT / TW của Bộ Chính trị .Việc đánh giá cán bộ phải lấy hiệu suất cao việc làm là thước đo phẩm chất, trình độ, năng lượng và uy tín của cán bộ. Đánh giá cán bộ phải trung thực, khách quan, công tâm, khắc phục triệt để thực trạng ” dĩ hòa vi quý “, nể nang, xuê xoa, tránh mặt, ngại va trạm ; có hình thức tương thích để động viên, khen thưởng kịp thời những cán bộ có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm cao, phát minh sáng tạo, hiệu suất cao trong việc làm và hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm được giao .

Đồng thời phải thẳng thắn phê bình, nhắc nhở những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, tín nhiệm thấp; kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế hoặc cho thôi giữ chức vụ, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác đối với cán bộ làm việc yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ. 

Thực hiện trang nghiêm, thay đổi cách lấy phiếu tin tưởng theo hướng lan rộng ra dân chủ so với những chức vụ chỉ huy cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội theo pháp luật ; gắn việc lấy phiếu tin tưởng với đánh giá cán bộ, tích hợp ngặt nghèo giữa đánh giá cán bộ của cấp ủy nơi công tác làm việc và đánh giá về hiệu quả triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm công dân nơi cư trú của cán bộ .Phối hợp ngặt nghèo giữa những ban thiết kế xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, tập thể chỉ huy cơ quan, đơn vị chức năng trong kiểm điểm, đánh giá cán bộ. Nâng cao hơn nữa hiệu suất cao việc theo dõi, nắm thông tin của cán bộ được phân công theo dõi địa phận, cơ quan, đơn vị chức năng so với cán bộ chỉ huy, quản trị những cấp ; triển khai công khai minh bạch nghành nghề dịch vụ công tác làm việc, chỉ tiêu trách nhiệm được giao và tác dụng thực thi trách nhiệm của cán bộ để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát, góp quan điểm, biểu lộ sự tin tưởng và trải qua đó để xem xét, đánh giá cán bộ …

Bùi Quang

You may also like

Để lại bình luận