CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ DẠY HỌC TÍCH CỰC – Tài liệu text

Bởi tronbokienthuc

CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ DẠY HỌC TÍCH CỰC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (118.51 KB, 8 trang )

Giới thiệu
Công cụ đánh giá giờ học này có thể được sử dụng sau khi dự giờ trong hoạt động góp ý giữa các
đồng nghiệp hoặc trong khuôn khổ hội thi dạy học thân thiện.
Các yếu tố sau của giờ học sẽ được đánh giá:


Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của người học
Ứng dụng CNTT 
Khâu tổ chức và quản lý lớp học
Đánh giá kết quả và sản phẩm của giờ học
 Tích hợp môi trường
Công cụ dự giờ /đánh giá giờ học
Về người đánh giá
Họ tên
Chức vụ
Môn giảng dạy và lớp
E-mail
Điện thoại
Về giáo viên thực hiện giờ học
Tên giờ học
Họ tên giáo viên
Môn
Lớp/trình độ
Tên trường
Ngày thực hiện

Thời gian
Công cụ dự giờ/ đánh giá giờ học của VVOB 1
Thông tin chung
Công cụ dự giờ/ đánh giá giờ học của VVOB 2
Bảng kiểm về các phần cứng và trang thiết bị được sử dụng
Máy tính xách tay hoặc máy tính
để bàn
Máy chiếu và màn chiếu
Một loạt máy tính xách tay hoặc
máy tính để bàn
Phòng đa phương tiện
Máy chụp ảnh
Máy quay phim
Kết nối Internet
Bàn phím hoặc/và chuột không dây
Bảng tương tác
Bảng đen và phấn/bảng trắng và
bút viết bảng
Tài liệu phát tay
Flipcharts (bảng phụ)
Máy chiếu hắt và bài trình bày
– slides
Tranh ảnh, biểu đồ
Nội dung giờ học
Trong bài học này, nội dung…
chính xác, rõ ràng, hệ thống, logic và khoa học.
gắn với thực tế/ môi trường địa phương.
được xây dựng trên kiến thức đã có.
gợi mở vấn đề và thúc đẩy quá trình tư duy của
người học.

hỗ trợ các giá trị văn hóa, đạo đức và
truyền thống.
hỗ trợ các giá trị về môi trường.
liên quan đến thực tế và lứa tuổi của người học.
đáp ứng mục tiêu của giờ học.
Khác
Rất
rõ ràng
Rõ ràng
Rõ ràng
một
phần nào
Không
rõ ràng
chút nào
Công cụ dự giờ/ đánh giá giờ học của VVOB 3
Hoạt động của giáo viên và người học
Hoạt động của giáo viên
sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp với
mục tiêu học tập và bộ môn.
áp dụng đa dạng các phương pháp dạy học,
phù hợp với trình độ của người học.
đã lôi cuốn tất cả/hầu hết người học tham gia
vào giờ học.
khuyến khích người học sáng tạo và độc lập
suy nghĩ.
đánh giá kết quả học tập của người học.
sử dụng kinh nghiệm của người học.
theo dõi quá trình học tập và có điều chỉnh (VD:
đưa ra phản hồi kết quả học tập của người học).

đưa ra hướng dẫn rõ ràng cho các hoạt
động/bài tập.
giới thiệu mục đích bài học và nội dung bài
học một cách thú vị.
tôn trọng cá tính của người học.
Trong học này, giáo viên…bài
Đánh giá toàn diện về giảng dạy của giáo viên
Có phải giáo viên như là người huấn luyện viên, đưa ra những hướng dẫn cho người học
không?
Rất
rõ ràng
Rõ ràng
Rõ ràng
một
phần nào
Không
rõ ràng
chút nào
Hoạt động của người học
Trong học này, người học…bài
Đánh giá toàn diện về việc học của người học
Trong giờ học này, người học có tham gia một cách tích cực vào quá trình học tập không?
Công cụ dự giờ/ đánh giá giờ học của VVOB 4
Rất
rõ ràng
Rõ ràng
Rõ ràng
một phần
nào
Không

rõ ràng
chút nào
được chuẩn bị về chủ đề bài học.
hứng thú với chủ đề bài học, đặt câu hỏi, nêu
các ý kiến, suy nghĩ cá nhân.
tương tác với nhau trong quá trình học tập.
thể hiện những điều đã được học.
đánh giá tiến bộ trong học tập của mình.
tích cực chủ động phối hợp với bạn xây dựng
kiến thức.
phát triển hiểu biết sâu về chủ đề quan tâm liên
quan tới môn học.
phát triển hiểu biết về thế giới một các khoa
học.
bộc lộ sự hứng thú đối với các nhiệm vụ học
tập.
Công cụ dự giờ/ đánh giá giờ học của VVOB 5
Việc sử dụng CNTT
Trong giờ học giáo viên sử dụng CNTT vào:này,

Không
việc tạo văn bản, tài liệu (VD: tài liệu phát tay, bản trong đánh bằng
chương trình tạo văn bản).
việc soạn các bài trình bày trong quá trình giảng (VD: PowerPoint,
phần mềm tạo các bài trình bày).
tích hợp trong các hoạt động học tập của người học (VD: phần mềm
mô phỏng, gói dữ liệu, phần mềm bản đồ tư duy, chia sẻ bài viết,
câu chuyện bằng hình ảnh).
tiếp cận thông tin phi trực tuyến (thông tin, hình ảnh, âm thanh,
đoạn phim qua đĩa CD-ROM/DVD) như là tài liệu nguồn trong khi

thực hiện bài dạy.
tiếp cận thông tin trực tuyến (qua Internet/WWW) như là tài liệu
nguồn trong khi thực hiện bài dạy.
truyền thông điện tử với người học (email, WWW) trong khi thực
hiện bài dạy.
quản lý lớp học trong lớp học có trang bị máy tính (VD: phần mềm
NetOp).
Đánh giá tổng quan vể sử dụng CNTT:
Trong bài học này, CNTT hỗ trợ người học để:
Rất
rõ ràng
Rất
rõ ràng
Rõ ràng
Rõ ràng
Rõ ràng
một phần
nào
Rõ ràng
một phần
nào
Không
rõ ràng
chút nào
Không
rõ ràng
chút nào
kết hợp các phương tiện để tạo ra các sản phẩm phù hợp.
tự định hướng cho một chủ đề mới.
thu thập thông tin từ cơ sở dữ liệu điện tử.

xử lý số liệu đã thu thập.
giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của máy tính.
trình bày với sự hỗ trợ của máy tính.
tổng hợp kiến thức.
liên lạc với những người khác (địa phương hay toàn cầu).
có động lực và sẵn sàng dấn thân vào quá trình học.
khám phá/thử nghiệm.
xây dựng kiến thức, hiểu biết, suy nghĩ về thế giới.
suy nghiệm về các vấn đề.
tương tác với nhau.
Tổ chức và quản lý lớp học
Đánh giá kết quả và sản phẩm
Giờ học được phân bổ và quản lí về mặt thời gian tốt.
Môi trường lớp học thân thiện, hợp tác.
Việc sắp xếp bàn ghế thuận lợi cho dạy và học tích cực.
Cơ sở vật chất đầy đủ cho giáo viên và người học.
Cơ sở vật chất thiết bị phù hợp với phương pháp dạy học.
Cơ sở vật chất hỗ trợ thực hiện các mục tiêu học tập.
Cơ sở vật chất giúp các hoạt động dạy và học
được thực hiện dễ dàng và thuận lợi.
Trong giờ học này…
Rất
rõ ràng
Rõ ràng
Rõ ràng
một phần
nào
Không
rõ ràng
chút nào

Rất
rõ ràng
Rõ ràng
Rõ ràng
một phần
nào
Không
rõ ràng
chút nào
mục tiêu được chốt sau mỗi hoạt động.
các mục tiêu học tập được đánh giá.
các mục tiêu học tập đạt được.
kiến thức, các kỹ năng và thái độ đạt được.
các kỹ năng học tập đạt được.
người học có thể áp dụng những kiến thức và kỹ
năng đã đạt được.
Hãy liệt kê các sản phẩm của giờ học (các phần trình bày của người học, bản đồ tư
duy, câu truyện,…).
Công cụ dự giờ/ đánh giá giờ học của VVOB 6
Tích hợp giáo dục môi trường (điền vào nếu phù hợp)
Trong bài học này, giáo viên
Trong bài này, người học học
Rất
rõ ràng
Rất
rõ ràng
Rõ ràng
Rõ ràng
Rõ ràng
một phần

nào
Rõ ràng
một phần
nào
Không
rõ ràng
chút nào
Không
rõ ràng
chút nào
khách quan và chính xác khi mô tả các vấn đề và
thực trạng môi trường.
thúc đẩy nhận thức về môi trường tự nhiên và
nhân tạo.
giúp người học hiểu được sự phụ thuộc lẫn nhau
của tất cả các sinh vật sống.
phát triển kỹ năng suốt đời giúp người học giải
quyết các vấn đề môi trường.
có được nhận thức về những hàm ý toàn cầu về
môi trường.
đánh giá có phê phán các giá trị của bản thân và
xã hội.
hiểu biết sâu rộng về vấn đề môi trường.
phát triển các giải pháp của riêng mình đối với
các vấn đề môi trường.
Rất
rõ ràng
Rõ ràng
Rõ ràng
một phần

nào
Không
rõ ràng
chút nào
Sau giờ học, người học có thêm:
kiến thức về các vấn đề môi trường.
đồng cảm với môi trường tự nhiên.
cam kết làm việc cá nhân và hợp tác để giải quyết
các vấn đề môi trường hiện tại và tìm giải pháp
phòng ngừa cho những vấn đề mới.
Đánh giá một cách toàn diện về mức độ ý thức của người học về các vấn đề môi trường
và giá trị của môi trường
Người học có nhận thức được và quan tâm về môi trường và các vấn đề liên quan không?
Công cụ dự giờ/ đánh giá giờ học của VVOB
7
Công cụ dự giờ/ đánh giá giờ học của VVOB
Thời gianCông cụ dự giờ / đánh giá giờ học của VVOB 1T hông tin chungCông cụ dự giờ / đánh giá giờ học của VVOB 2B ảng kiểm về những phần cứng và trang thiết bị được sử dụngMáy tính xách tay hoặc máy tínhđể bànMáy chiếu và màn chiếuMột loạt máy tính xách tay hoặcmáy tính để bànPhòng đa phương tiệnMáy chụp ảnhMáy quay phimKết nối InternetBàn phím hoặc / và chuột không dâyBảng tương tácBảng đen và phấn / bảng trắng vàbút viết bảngTài liệu phát tayFlipcharts ( bảng phụ ) Máy chiếu hắt và bài trình diễn – slidesTranh ảnh, biểu đồNội dung giờ họcTrong bài học kinh nghiệm này, nội dung … đúng mực, rõ ràng, mạng lưới hệ thống, logic và khoa học. gắn với trong thực tiễn / thiên nhiên và môi trường địa phương. được kiến thiết xây dựng trên kỹ năng và kiến thức đã có. gợi mở yếu tố và thôi thúc quy trình tư duy củangười học. tương hỗ những giá trị văn hóa truyền thống, đạo đức vàtruyền thống. tương hỗ những giá trị về môi trường tự nhiên. tương quan đến trong thực tiễn và lứa tuổi của người học. cung ứng tiềm năng của giờ học. KhácRấtrõ ràngRõ ràngRõ ràngmộtphần nàoKhôngrõ ràngchút nàoCông cụ dự giờ / đánh giá giờ học của VVOB 3H oạt động của giáo viên và người họcHoạt động của giáo viênsử dụng những chiêu thức dạy học tương thích vớimục tiêu học tập và bộ môn. vận dụng phong phú những chiêu thức dạy học, tương thích với trình độ của người học. đã hấp dẫn tổng thể / hầu hết người học tham giavào giờ học. khuyến khích người học phát minh sáng tạo và độc lậpsuy nghĩ. đánh giá hiệu quả học tập của người học. sử dụng kinh nghiệm tay nghề của người học. theo dõi quy trình học tập và có kiểm soát và điều chỉnh ( VD : đưa ra phản hồi hiệu quả học tập của người học ). đưa ra hướng dẫn rõ ràng cho những hoạtđộng / bài tập. ra mắt mục tiêu bài học kinh nghiệm và nội dung bàihọc một cách mê hoặc. tôn trọng đậm chất ngầu của người học. Trong học này, giáo viên … bàiĐánh giá tổng lực về giảng dạy của giáo viênCó phải giáo viên như là người huấn luyện viên, đưa ra những hướng dẫn cho người họckhông ? Rấtrõ ràngRõ ràngRõ ràngmộtphần nàoKhôngrõ ràngchút nàoHoạt động của người họcTrong học này, người học … bàiĐánh giá tổng lực về việc học của người họcTrong giờ học này, người học có tham gia một cách tích cực vào quy trình học tập không ? Công cụ dự giờ / đánh giá giờ học của VVOB 4R ấtrõ ràngRõ ràngRõ ràngmột phầnnàoKhôngrõ ràngchút nàođược sẵn sàng chuẩn bị về chủ đề bài học kinh nghiệm. hứng thú với chủ đề bài học kinh nghiệm, đặt câu hỏi, nêucác quan điểm, tâm lý cá thể. tương tác với nhau trong quy trình học tập. bộc lộ những điều đã được học. đánh giá văn minh trong học tập của mình. tích cực dữ thế chủ động phối hợp với bạn xây dựngkiến thức. tăng trưởng hiểu biết sâu về chủ đề chăm sóc liênquan tới môn học. tăng trưởng hiểu biết về quốc tế một những khoahọc. thể hiện sự hứng thú so với những trách nhiệm họctập. Công cụ dự giờ / đánh giá giờ học của VVOB 5V iệc sử dụng CNTTTrong giờ học giáo viên sử dụng CNTT vào : này, CóKhôngviệc tạo văn bản, tài liệu ( VD : tài liệu phát tay, bản trong đánh bằngchương trình tạo văn bản ). việc soạn những bài trình diễn trong quy trình giảng ( VD : PowerPoint, ứng dụng tạo những bài trình diễn ). tích hợp trong những hoạt động giải trí học tập của người học ( VD : phần mềmmô phỏng, gói dữ liệu, ứng dụng map tư duy, san sẻ bài viết, câu truyện bằng hình ảnh ). tiếp cận thông tin phi trực tuyến ( thông tin, hình ảnh, âm thanh, đoạn phim qua đĩa CD-ROM / DVD ) như là tài liệu nguồn trong khithực hiện bài dạy. tiếp cận thông tin trực tuyến ( qua Internet / WWW ) như là tài liệunguồn trong khi thực thi bài dạy. truyền thông điện tử với người học ( email, WWW ) trong khi thựchiện bài dạy. quản trị lớp học trong lớp học có trang bị máy tính ( VD : phần mềmNetOp ). Đánh giá tổng quan vể sử dụng CNTT : Trong bài học kinh nghiệm này, CNTT tương hỗ người học để : Rấtrõ ràngRấtrõ ràngRõ ràngRõ ràngRõ ràngmột phầnnàoRõ ràngmột phầnnàoKhôngrõ ràngchút nàoKhôngrõ ràngchút nàokết hợp những phương tiện đi lại để tạo ra những mẫu sản phẩm tương thích. tự xu thế cho một chủ đề mới. tích lũy thông tin từ cơ sở tài liệu điện tử. xử lý số liệu đã tích lũy. xử lý yếu tố với sự tương hỗ của máy tính. trình diễn với sự tương hỗ của máy tính. tổng hợp kiến thức và kỹ năng. liên lạc với những người khác ( địa phương hay toàn thế giới ). có động lực và chuẩn bị sẵn sàng lao vào vào quy trình học. tò mò / thử nghiệm. kiến thiết xây dựng kiến thức và kỹ năng, hiểu biết, tâm lý về quốc tế. suy nghiệm về những yếu tố. tương tác với nhau. Tổ chức và quản trị lớp họcĐánh giá tác dụng và sản phẩmGiờ học được phân chia và quản lí về mặt thời hạn tốt. Môi trường lớp học thân thiện, hợp tác. Việc sắp xếp bàn và ghế thuận tiện cho dạy và học tích cực. Cơ sở vật chất vừa đủ cho giáo viên và người học. Cơ sở vật chất thiết bị tương thích với giải pháp dạy học. Cơ sở vật chất tương hỗ thực thi những tiềm năng học tập. Cơ sở vật chất giúp những hoạt động giải trí dạy và họcđược thực thi thuận tiện và thuận tiện. Trong giờ học này … Rấtrõ ràngRõ ràngRõ ràngmột phầnnàoKhôngrõ ràngchút nàoRấtrõ ràngRõ ràngRõ ràngmột phầnnàoKhôngrõ ràngchút nàomục tiêu được chốt sau mỗi hoạt động giải trí. những tiềm năng học tập được đánh giá. những tiềm năng học tập đạt được. kỹ năng và kiến thức, những kiến thức và kỹ năng và thái độ đạt được. những kiến thức và kỹ năng học tập đạt được. người học hoàn toàn có thể vận dụng những kiến thức và kỹ năng và kỹnăng đã đạt được. Hãy liệt kê những loại sản phẩm của giờ học ( những phần trình diễn của người học, map tưduy, câu truyện, … ). Công cụ dự giờ / đánh giá giờ học của VVOB 6T ích hợp giáo dục thiên nhiên và môi trường ( điền vào nếu tương thích ) Trong bài học kinh nghiệm này, giáo viênTrong bài này, người học họcRấtrõ ràngRấtrõ ràngRõ ràngRõ ràngRõ ràngmột phầnnàoRõ ràngmột phầnnàoKhôngrõ ràngchút nàoKhôngrõ ràngchút nàokhách quan và đúng chuẩn khi miêu tả những yếu tố vàthực trạng môi trường tự nhiên. thúc đẩy nhận thức về thiên nhiên và môi trường tự nhiên vànhân tạo. giúp người học hiểu được sự nhờ vào lẫn nhaucủa tổng thể những sinh vật sống. tăng trưởng kiến thức và kỹ năng suốt đời giúp người học giảiquyết những yếu tố môi trường tự nhiên. có được nhận thức về những hàm ý toàn thế giới vềmôi trường. đánh giá có phê phán những giá trị của bản thân vàxã hội. hiểu biết sâu rộng về yếu tố thiên nhiên và môi trường. tăng trưởng những giải pháp của riêng mình đối vớicác yếu tố thiên nhiên và môi trường. Rấtrõ ràngRõ ràngRõ ràngmột phầnnàoKhôngrõ ràngchút nàoSau giờ học, người học có thêm : kiến thức và kỹ năng về những yếu tố môi trường tự nhiên. đồng cảm với môi trường tự nhiên tự nhiên. cam kết thao tác cá thể và hợp tác để giải quyếtcác yếu tố thiên nhiên và môi trường hiện tại và tìm giải phápphòng ngừa cho những yếu tố mới. Đánh giá một cách tổng lực về mức độ ý thức của người học về những yếu tố môi trườngvà giá trị của môi trườngNgười học có nhận thức được và chăm sóc về thiên nhiên và môi trường và những yếu tố tương quan không ? Công cụ dự giờ / đánh giá giờ học của VVOBCông cụ dự giờ / đánh giá giờ học của VVOB

You may also like

Để lại bình luận