Phác đồ điều trị Đánh giá chương trình/ hoạt động y tế công cộng Bộ Y Tế

Bởi tronbokienthuc

Mục Lục Bài Viết

Khái niệm về đánh giá và vai trò của đánh giá hoạt động y tế

Khái niệm

Đánh giá nhằm mục đích góp thêm phần nâng cao chất lượng trong mọi mặt hoạt động giải trí chăm nom sức khỏe của ngành y tế. Đánh giá là hoạt động giải trí không hề thiếu trong công tác làm việc quản trị ngành y tế, là một trong 3 tính năng cơ bản của quản trị ( lập kế hoạch, triển khai, đánh giá ) hay một khâu quan trọng trong quy trình quản trị .
Đánh giá là giám sát hiệu quả đạt được và xem xét giá trị, hiệu suất cao của một hoạt động giải trí hay một chương trình y tế trong một quy trình tiến độ kế hoạch xác lập nào đó. Đánh giá nhằm mục đích rút ra những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề và cung ứng thông tin cho những nhà quản trị, những người thực thi hoạt động giải trí / chương trình y tế hay những người có tương quan để đưa ra những quyết định hành động đúng đắn cho kế hoạch hoạt động giải trí tiếp theo .

Đánh giá là công việc cần thiết đối với mọi hoạt động, dịch vụ chăm sóc sức khỏe nói chung. Bất kỳ người quản lý các chương trình hay hoạt động y tế ở cấp nào, cơ sở nào cũng cần phải biết được tiến độ hoạt động, kết quả, hiệu quả của hoạt động đã đạt được, vì thế cần thực hiện đánh giá. 

Đánh giá hoàn toàn có thể được triển khai định kỳ hay đột xuất theo nhu yếu của công tác làm việc quản trị những hoạt động giải trí, chương trình hay dự án Bất Động Sản chăm nom sức khỏe. Hoạt động đánh giá được thực thi liên tục trong suốt quy trình quản trị, nhưng trong một chu kỳ luân hồi hay quá trình kế hoạch đơn cử, đánh giá thường được triển khai vào cuối chu kỳ luân hồi hay quá trình. Một chu kỳ luân hồi hoàn toàn có thể dài hay ngắn tuỳ theo từng loại hoạt động giải trí / chương trình đơn cử, ví dụ một cơ sở y tế hoàn toàn có thể có chu kỳ luân hồi kế hoạch cho những hoạt động giải trí trong thời hạn 6 tháng, một năm hay lâu hơn .
Trong khoanh vùng phạm vi quản trị của mỗi tuyến y tế có rất nhiều hoạt động giải trí, chương trình y tế cần được đánh giá. Ví dụ hàng năm nhiều chương trình tiềm năng y tế ở tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện hay tuyến xã cần được đánh giá để làm cơ sở cho lập kế hoạch y tế tiến trình tới. Các hoạt động giải trí khám chữa bệnh của bệnh viện Trung ương, bệnh viện tỉnh, bệnh viện huyện, hoạt động giải trí của những trạm y tế cần được đánh giá, những hoạt động giải trí y tế dự trữ, hoạt động giải trí dược, đáp ứng vật tư trang thiết bị cũng cần được đánh giá …
Nói khác đi nhu yếu đánh giá những hoạt động giải trí, dịch vụ y tế, chăm nom sức khỏe ở những tuyến rất lớn và phong phú. Thực chất của đánh giá những hoạt động giải trí, chương trình y tế cũng là những khu công trình nghiên cứu và điều tra khoa học có giá trị nếu được thực thi trang nghiêm, vì nó cung ứng những thông tin đúng chuẩn, cho biết những nguyên do của sự thành công xuất sắc và sống sót, đề ra những giải pháp, kế hoạch xử lý những yếu tố trong tương lai .

Mục đích của đánh giá

Đánh giá nhằm mục đích xem xét tác dụng đơn cử đạt được của những hoạt động giải trí, chương trình và xem xét hiệu suất cao của những hoạt động giải trí hay chương trình y tế đó ;
Từ tác dụng đánh giá cho biết quá trình hoạt động giải trí có bảo vệ theo kế hoạch hay không, qua đó thôi thúc những hoạt động giải trí quản lý, giám sát chương trình .
Qua đánh giá hoàn toàn có thể phát hiện và xử lý những vướng mắc, khó khăn vất vả trong thực thi những hoạt động giải trí và hoàn toàn có thể giúp người quản trị kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch nếu thấy thiết yếu, trong đó có phân phối lại nguồn lực cho tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn, bảo vệ thực thi được những hoạt động giải trí hay chương trình y tế .
Đánh giá là cách học có mạng lưới hệ thống từ những kinh nghiệm tay nghề và sử dụng bài học kinh nghiệm rút ra để cải tổ những hoạt động giải trí hiện tại và thôi thúc thực thi kế hoạch tốt hơn, qua lựa chọn hài hòa và hợp lý những hoạt động giải trí trong tương lai .
Qua đánh giá những cán bộ triển khai hoạt động giải trí, chương trình và những nhà quản trị y tế có được những thông tin không thiếu, đúng chuẩn, giúp cho việc ra quyết định hành động và lập kế hoạch mới sát thực, khả thi hơn .
Đánh giá giúp những cán Bộ Y tế hoàn toàn có thể san sẻ những kinh nghiệm tay nghề với những đồng nghiệp của mình để tránh những thiếu sót tựa như đã mắc phải trong những hoạt động giải trí hay chương trình y tế .
Đánh giá còn cung ứng nhu yếu của những cấp chỉ huy, những nhà hỗ trợ vốn, tương quan đến hoạt động giải trí, chương trình, dự án Bất Động Sản y tế. Khuyến khích, động viên được những cán bộ đã có những góp phần cho sự thành công xuất sắc của hoạt động giải trí và hoàn toàn có thể xem xét nghĩa vụ và trách nhiệm trong thực thi trách nhiệm của cán Bộ Y tế .

Phân loại đánh gíá

Cách phân loại thường thì và đơn thuần nhất là phân loại đánh giá theo thời hạn, hoàn toàn có thể chia làm 4 loại đánh giá như sau :

Đánh giá ban đầu

Đánh giá bắt đầu được thực thi trước khi thực thi một hoạt động giải trí hay một chương trình can thiệp y tế hoặc một chu kỳ luân hồi kế hoạch y tế .
Mục đích của đánh giá khởi đầu là tích lũy và cung ứng những thông tin thiết yếu làm cơ sở cho lập kế hoạch, xác lập điểm xuất phát, thiết kế xây dựng tiềm năng, và lập kế hoạch hành vi đơn cử và phân bổ nguồn lực cho hoạt động giải trí. Xác định khoanh vùng phạm vi và thiết kế xây dựng những chỉ tiêu / chỉ số sử dụng cho đánh giá bắt đầu là rất quan trọng vì đó cũng là khoanh vùng phạm vi và chỉ số cơ bản sử dụng cho đánh giá khi kết thúc hoạt động giải trí chương trình / dự án Bất Động Sản can thiệp .

Đánh giá tức thời

Đánh giá trong khi thực thi những hoạt động giải trí, chương trình can thiệp được gọi là đánh giá tức thời hay đánh giá quá trình. Mục đích của đánh giá tức thời là xem xét tiến trình những hoạt động giải trí, những chỉ tiêu đạt được so với kế hoạch đặt ra, nhằm mục đích quản lý và điều hành hoạt động giải trí chương trình tốt hơn để bảo vệ đạt được tiến trình việc làm và tiềm năng khởi đầu của kế hoạch đã đề ra .

Đánh giá sau cùng

Đánh giá ở đầu cuối là đánh giá được triển khai ngay sau khi kết thúc hoạt động giải trí chương trình can thiệp. Mục đích của đánh giá sau cùng là tích lũy đủ thông tin để xem xét hàng loạt những tác dụng đạt được hay loại sản phẩm của hoạt động giải trí hay chương trình can thiệp. So sánh tác dụng đạt được với những tiềm năng, chỉ tiêu đã thiết kế xây dựng, nghiên cứu và phân tích nguyên do thành công xuất sắc và thất bại cũng như giá trị, hiệu suất cao của hoạt động giải trí / chương trình can thiệp. Đánh giá ở đầu cuối đúng chuẩn, chi tiết cụ thể, với những kinh nghiệm tay nghề và những bài học cụ thể là rất thiết yếu và có giá trị thực tiễn cho những nhà quản trị y tế kiến thiết xây dựng những kế hoạch hoạt động giải trí tiếp theo, nhằm mục đích đạt tác dụng và hiệu suất cao tốt hơn .

Đánh giá dài hạn

Thực hiện sau khi kết thúc hoạt động giải trí / chương trình y tế một thời hạn nhất định. Mục đích của đánh gía dài hạn là xem xét ảnh hưởng tác động lâu bền hơn của hoạt động giải trí hay chương trình dự án Bất Động Sản y tế đến thực trạng bệnh tật, sức khỏe của cộng đồng. Đánh giá dài hạn thường không thuận tiện vì tất cả chúng ta đã biết có nhiều yếu tố ảnh hưởng tác động đến thực trạng sức khỏe như những yếu tố kinh tế tài chính, văn hoá xã hội, hoạt động giải trí của nhiều ngành, nhiều chương trình chứ không chỉ là tác động ảnh hưởng của những can thiệp y tế .

Đánh giá với sự tham gia của cộng đồng

Đánh giá với sự tham gia của cộng đồng là quy trình tích lũy thông tin bằng giải pháp định lượng hay định tính từ cộng đồng một cách mạng lưới hệ thống về những hoạt động giải trí chăm nom sức khỏe, tình hình sức khỏe, bệnh tật, những quan điểm, khuyến nghị của cộng đồng. Với những hoạt động giải trí hay chương trình y tế can thiệp tại cộng đồng thì việc cộng đồng tham gia đánh giá sẽ phân phối cho người quản trị rất nhiều thông tin hữu dụng. Sự tham gia của cộng đồng trong đánh giá hoạt động giải trí y tế còn giúp hình thành mối quan hệ tốt giữa ngành y tế, cán Bộ Y tế với cộng đồng, thôi thúc cộng đồng tích cực tham gia trong công tác làm việc chăm nom sức khỏe. Cán Bộ Y tế hoàn toàn có thể biết được tâm lý của cộng đồng về cán Bộ Y tế, hoạt động giải trí của ngành y tế và những mong đợi của cộng đồng, của những đối tượng người dùng ship hàng. Các thông tin này sẽ rất cần cho việc rút kinh nghiệm tay nghề, nâng cấp cải tiến những hoạt động giải trí và lập kế hoạch thực thi những hoạt động giải trí chương trình y tế tiếp theo cung ứng tốt hơn nhu yếu chăm nom sức khỏe cộng đồng .

Chỉ số trong đánh giá

Khái niệm về chỉ số

Chỉ số là công cụ, thước đo ( ước đạt được, so sánh được ) giúp người quản trị theo dõi đánh giá những chương trình / hoạt động giải trí y tế. Chỉ số đồng thời cũng là những điểm mốc quan trọng giúp những nhà quản trị theo dõi, giám sát để thấy được những biến hóa xảy ra do ảnh hưởng tác động của hoạt động giải trí / chương trình y tế. Chỉ số thường được bộc lộ dưới dạng tỷ suất, tỷ số, số trung bình để hoàn toàn có thể ước đạt và so sánh được. Các chỉ số khi được sử dụng đều cần xác lập rõ cách tính .
Khi đánh giá một chương trình hoạt động giải trí y tế cần xác lập rõ những chỉ số nào cần tích lũy thống kê giám sát, tích lũy chỉ số đó bằng chiêu thức nào, tích lũy chỉ số đó ở đâu .
Kinh nghiệm đã chỉ ra rằng việc thiết kế xây dựng những chỉ số cho đánh giá cũng như cho theo dõi, quản lý và điều hành những chương trình, hoạt động giải trí y tế cần triển khai ngay từ khi khởi đầu thực thi hoạt động giải trí / chương trình. Đôi khi việc xác lập đúng mực những chỉ số cho đánh giá không phải là dễ, nhất là những chỉ số để đánh giá tác động ảnh hưởng của chương trình hoạt động giải trí y tế. Tùy theo từng hoạt động giải trí chương trình y tế, tùy từng loại đánh giá cũng như năng lực nguồn lực mà người đánh giá quyết định hành động sẽ chọn chỉ số nào cho tương thích. Khi chọn những chỉ số cho đánh giá hoàn toàn có thể xác lập 3 loại chỉ số sau :

Các chỉ số nguồn vào : Các chỉ số nguồn vào gồm có những số lượng về những nguồn lực được sử dụng cho hoạt động giải trí y tế. Ví dụ : Ngân sách chi tiêu tính trung bình cho một người dân trong năm của huyện ; tỷ suất cán bộ những ban ngành trong xã tham gia hoạt động giải trí chăm nom sức khỏe trẻ nhỏ …
Các chỉ số về quy trình hoạt động giải trí : Bao gồm những chỉ số cho biết tỷ suất những hoạt động giải trí đã được thực thi. Ví dụ : Số lớp giảng dạy lại được mở cho cán Bộ Y tế thôn, xã so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra ; Số buổi khám quản trị thai đã được thực thi tại trạm y tế xã ; Tỷ lệ đối tượng người dùng đích đã tham gia vừa đủ những buổi tiếp thị quảng cáo giáo dục sức khỏe trực tiếp …
Chỉ số đầu ra : Chỉ số đầu ra cho biết về tác dụng khi kết thúc hoạt động giải trí / chương trình. Ví dụ : Số cán Bộ Y tế thôn, xã được giảng dạy lại về tiếp thị quảng cáo giáo dục sức khỏe trong năm ; Tỷ lệ cán bộ được huấn luyện và đào tạo đạt tiềm năng của khoá huấn luyện và đào tạo lại. Chỉ số đầu ra về giảm rủi ro tiềm ẩn mắc bệnh. Ví dụ : Số lượng và tỷ suất trẻ nhỏ được tiêm chủng đủ 6 loại vaccin trong năm, chỉ số đầu ra về giảm hậu quả xấu đến sức khỏe ( mắc bệnh, tử trận, tàn phế ). Ví dụ : Giảm tỷ suất mắc, tỷ suất tử trận. Chỉ số đầu ra cũng hoàn toàn có thể là chỉ số phản ánh thực trạng sức khỏe được tăng cường, tăng thể lực .

Các tiêu chuẩn cơ bản khi chọn chỉ số

Để bảo vệ đánh giá đúng chuẩn hoạt động giải trí, chương trình y tế, cần xác lập những chỉ số thích hợp cho đánh giá, với việc chăm sóc đến những tiêu chuẩn chính sau đây :

Tính giá trị : Phản ánh đúng yếu tố cần đánh giá, đúng mức độ đạt được của hoạt động giải trí chương trình y tế .
Tính đáng đáng tin cậy : Chỉ số mang tính khách quan, phản ánh đúng tình hình của hoạt động giải trí, không có sự khác nhau khi những người khác nhau tích lũy và giám sát chỉ số .
Tính nhạy : Phản ánh được kịp thời những biến hóa do tác dụng triển khai của những hoạt động giải trí, chương trình .
Có thể triển khai được / sát hợp ( khả thi ) : Có đủ điều kiện kèm theo để tích lũy được chỉ số, tương thích với năng lực thực tiễn về nguồn lực .

Kết hợp chỉ số về lượng và chất : Các chỉ số về lượng cũng quan trọng nhưng quan trọng hơn là tính những chỉ số về chất. Ví dụ : Khi đánh giá những hoạt động giải trí đào tạo và giảng dạy hoàn toàn có thể tính số lượng cán Bộ Y tế được huấn luyện và đào tạo lại, nhưng quan trọng hơn là tính số lượng hay tỷ suất cán bộ được huấn luyện và đào tạo đạt tiềm năng của những khoá giảng dạy lại .

Các nhóm chỉ số chung có thể thu thập để sử dụng cho đánh giá

Tùy theo từng chương trình, hoạt động giải trí y tế, người đánh giá quyết định hành động chọn những chỉ số đánh giá cho tương thích, nhưng khi chọn chỉ số đơn cử thì cần quan tâm xem xét những chỉ số trong từng nhóm chỉ số chính dưới đây để tránh bỏ sót chỉ số thích hợp .
Nhóm chỉ số dân số ;
Nhóm chỉ số về kinh tế tài chính văn hóa truyền thống, xã hội, môi trường tự nhiên ;
Nhóm chỉ số về sức khỏe, bệnh tật ;
Nhóm chỉ số về nguồn lực, dịch vụ y tế .
Ví dụ về 1 số ít chỉ số đơn cử hoàn toàn có thể chọn để đánh giá và lập kế hoạch cho công tác làm việc chăm nom sức khỏe bà mẹ trẻ nhỏ tại một địa phương như sau :

Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của địa phương ;
Tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ triển khai những giải pháp tránh thai .
Tỷ lệ phụ nữ có thai được theo dõi và tiêm phòng uốn ván không thiếu trong năm .
Tỷ lệ trẻ đẻ ra trong tháng trong quý / trong năm được cán Bộ Y tế giúp sức .
Tỷ lệ trẻ sơ sinh được tiêm phòng vaccin BCG.
Tỷ lệ trẻ dưới một tuổi được tiêm đủ 6 loại vaccin trong năm .
Tỷ lệ trẻ đẻ ra có cân nặng dưới 2500 gam trong năm .
Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng trong năm .
Tỷ lệ tử trận sơ sinh trong tháng, trong năm .

Các phương pháp thu thập thông tin cho đánh giá

Phương pháp thu thập thông tin định lượng

Có 3 nhóm phương pháp chính để tích lũy thông tin định lượng cho đánh giá :

Thu thập những thông tin thứ cấp qua sổ sách báo cáo giải trình : Dựa vào những sổ sách, biểu mẫu báo cáo giải trình thống kê của những cơ sở y tế ở những tuyến, người đánh giá tổng hợp thông tin và đo lường và thống kê những chỉ số thiết yếu. Phương pháp này dễ thực thi nhưng thường có hạn chế là thông tin không theo ý muốn và độ đáng tin cậy hoàn toàn có thể không cao, không cho biết được những nguyên do của yếu tố cần đánh giá .
Thu thập thông tin qua phỏng vấn : Người đánh giá sẵn sàng chuẩn bị những công cụ để phỏng vấn như những bộ câu hỏi để hỏi những đối tượng người tiêu dùng phân phối thông tin. Đây là chiêu thức thu được thông tin đúng mực nhưng thường phải chuẩn bị sẵn sàng công phu và khá tốn kém nguồn lực cho tăng trưởng công cụ tích lũy thông tin, huấn luyện và đào tạo cán bộ tham gia và tổ chức triển khai tìm hiểu tích lũy và giải quyết và xử lý thông tin .

Thu thập thông tin qua quan sát : Người đánh giá kiến thiết xây dựng những bảng kiểm hay biểu mẫu thiết yếu để tích lũy thông tin. Các thông tin được ghi chép vào những bảng kiểm, biểu mẫu qua quan sát trực tiếp và sử dụng những kỹ thuật đo đạc những yếu tố thiên nhiên và môi trường, những yếu tố rủi ro tiềm ẩn hay những yếu tố tác động ảnh hưởng đến sức khỏe, tổ chức triển khai khám lâm sàng và làm xét nghiệm cận lâm sàng để sàng lọc. Phương pháp này cho thông tin đúng chuẩn, nhưng việc tổ chức triển khai triển khai khó khăn vất vả và cần có đủ những nguồn lực như con người, trang thiết bị máy móc, hoá chất, thuốc men. Để bảo vệ thông tin tích lũy bằng giải pháp quan sát trực tiếp đúng mực, những người tham gia tích lũy thông tin cần phải tập huấn để thống nhất những tiêu chuẩn đánh giá thông tin cần tích lũy và ghi chép vào biểu mẫu đã sẵn sàng chuẩn bị .

Phương pháp đánh giá định tính

Thu thập thông tin định tính nhằm mục đích xác lập nhanh yếu tố để gợi ý, khuynh hướng trước khi tổ chức triển khai tích lũy thông tin định lượng. Cũng hoàn toàn có thể tích lũy thông tin định tính để bổ trợ thêm thông tin, giúp xác lập nguyên do của yếu tố đằng sau những số lượng mà những thông tin định lượng đã phân phối và kiểm tra lại những thông tin còn chưa rõ. Có nhiều giải pháp hoàn toàn có thể giúp thu nhận được những thông tin định tính như tổ chức triển khai tranh luận nhóm trọng tâm, phỏng vấn sâu những người tương quan, phỏng vấn bán cấu trúc những nhà chỉ huy quản trị y tế, chỉ huy chính quyền sở tại, đoàn thể những cấp, đại diện thay mặt dân trong cộng đồng. Sự tham gia của cộng đồng trong đánh giá định tính rất quan trọng trong công tác làm việc y tế vì tất cả chúng ta hoàn toàn có thể biết được nguyện vọng của cộng đồng, những giải pháp yêu cầu của cộng đồng để xử lý những yếu tố sức khỏe bệnh tật, nâng cấp cải tiến dịch vụ y tế .
Tùy theo năng lực và nguồn lực và yếu tố cần đánh giá mà người lập kế hoạch đánh giá chọn giải pháp tích lũy thông tin nào cho thích hợp .

Các bước cơ bản của đánh giá

Chuẩn bị trước khi đánh giá

Xác định vấn đề và mục tiêu của đánh giá

Trong công tác làm việc y tế có rất nhiều hoạt động giải trí phong phú và phức tạp. Mọi hoạt động giải trí đều cần được đánh giá để nâng cao chất lượng ship hàng, tuy nhiên nguồn lực và thời hạn hạn chế cho nên vì thế những nhà quản trị phải xác lập những yếu tố ưu tiên cho đánh giá theo từng thời hạn, từng nơi đơn cử .
Công việc tiên phong của đánh giá là xác lập hoạt động giải trí nào, chương trình nào cần đánh giá, đánh giá đó nhằm mục đích tiềm năng gì, hiệu quả của đánh giá sẽ được ai sử dụng, sử dụng vào mục tiêu gì. Ví dụ : Tại một huyện, công tác làm việc chăm nom trước sinh chưa tốt, để lập kế hoạch tăng cường công tác làm việc chăm nom trước sinh trong huyện cho năm tới cần triển khai đánh giá công tác làm việc này trong huyện nhằm mục đích tiềm năng :
Xác định những yếu tố sống sót trong công tác làm việc chăm nom trước sinh .

Tìm hiểu các nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng tốt và chưa tốt đến công tác chăm sóc trước sinh.

Đề xuất những giải pháp để tăng cường công tác làm việc chăm nom trước sinh trong kế hoạch những năm tới .
Việc xác lập tiềm năng của đánh giá tùy thuộc vào nhu yếu ưu tiên, năng lực về nguồn lực và trình độ cán bộ tham gia đánh giá .

Xác định phạm vi đánh giá

Dựa vào yếu tố, tiềm năng đã đề ra và nhất là năng lực nguồn lực thực tiễn mà người quản trị thiết kế xây dựng kế hoạch đánh giá cho tương thích. Người kiến thiết xây dựng kế hoạch đánh giá cần vấn đáp rõ những câu hỏi sau :
Đánh giá sẽ được triển khai ở những cơ sở nào ?
Đánh giá thực thi trên địa phận nào ?
Cần tích lũy thông tin từ những đối tượng người tiêu dùng nào, nguồn nào ?
Thu thập thông tin từ thời hạn nào đến thời hạn nào ?
Chọn khoanh vùng phạm vi đánh giá thích hợp nhờ vào vào năng lực của người quản trị. Một nguyên tắc quan trọng là cần bảo vệ được tính giá trị, đại diện thay mặt và an toàn và đáng tin cậy của thông tin thu được trong đánh giá. Sử dụng những kiến thức và kỹ năng dịch tễ học để xác đinh khoanh vùng phạm vi đánh giá, trong đó có xác lập cỡ mẫu và chiêu thức chọn mẫu là rất thiết yếu để bảo vệ tính an toàn và đáng tin cậy và giá trị của hiệu quả đánh giá .

Xác định các chỉ số cho đánh giá

Xác định những chỉ số nào thiết yếu cho đánh giá, từ đó quyết định hành động phong cách thiết kế những công cụ tích lũy và đo lường và thống kê chỉ số, đồng thời quyết định hành động chỉ số sẽ được tích lũy ở đâu, vào thời gian nào, những giải pháp nào sử dụng để bảo vệ tính đúng mực của chỉ số ( xem phần chỉ số trong đánh giá ) .

Xác định mô hình đánh giá 

Đánh giá cần chỉ ra được những biến hóa hay hiệu quả của kế hoạch hoạt động giải trí hay chương trình can thiệp. Nếu như tiềm năng và những chỉ số, chỉ tiêu của kế hoạch hoạt động giải trí hay chương trình được kiến thiết xây dựng rõ ngay từ khi mở màn hoạt động giải trí hay chương trình can thiệp thì không khó khăn vất vả trong việc chỉ ra những hiệu quả hay những biến hóa. Tuy nhiên chứng tỏ những đổi khác là do triển khai kế hoạch hay chương trình riêng nào đó thì không phải thuận tiện vì tác dụng đạt được hoàn toàn có thể do ảnh hưởng tác động của 1 số ít yếu tố khác .
Thông thường có hai quy mô đánh giá để hoàn toàn có thể chỉ ra những biến hóa do thực thi kế hoạch hoạt động giải trí hay chương trình can thiệp .

Đánh giá có sử dụng nhóm đối chứng 

Người đánh giá hoàn toàn có thể phong cách thiết kế quy mô đánh giá với một nhóm can thiệp và một nhóm chứng, bằng cách chọn nhóm chứng càng giống với nhóm can thiệp càng tốt ( đặc thù cá thể, địa dư, đặc thù kinh tế tài chính, văn hoá, xã hội, điều kiện kèm theo thao tác, phương tiện kỹ thuật, trình độ v.v …, nhóm chứng là nhóm không có hoạt động giải trí can thiệp .
Trong quy mô này trước khi triển khai hoạt động giải trí can thiệp, cả nhóm can thiệp và nhóm không can thiệp đều được tìm hiểu cơ bản. Sau thời hạn hoạt động giải trí can thiệp cả nhóm có can thiệp và nhóm không can thiệp lại được tìm hiểu lại. Đối tượng, giải pháp triển khai và công cụ tìm hiểu trước và sau can thiệp cho cả hai nhóm là giống nhau, nói cách khác những thông tin hay biến số được tích lũy như nhau giữa nhóm có can thiệp và không can thiệp, giữa trước can thiệp và sau can thiệp .
Kết quả được so sánh giữa hai nhóm sau hoạt động giải trí can thiệp. Nếu nhóm can thiệp có được tác dụng tốt hơn so với nhóm không can thiệp sẽ là dẫn chứng khách quan biểu lộ sự thành công xuất sắc của chương trình can thiệp .
Với quy mô này cũng hoàn toàn có thể so sánh hiệu quả trước và sau thời hạn can thiệp của nhóm có can thiệp cũng như của nhóm không can thiệp để có thêm thông tin bổ trợ đánh giá hiệu quả của hoạt động giải trí can thiệp .

Hình 12.1. Sơ đồ mô hình đánh giá so sánh trước sau và với nhóm chứng

Khi so sánh trước ( T ) và sau ( S ) khi can thiệp so với nhóm có can thiệp hay so sánh T và S một thời hạn cùng kỳ với thời hạn can thiệp ở nhóm chứng ta hoàn toàn có thể tính được giá trị dự trữ ( Preventive value – PV ) .
Giá trị PV được tính như sau :
| PT – PS |
PV = x 100 ( % )
PT
Trong đó : PT = tỷ suất hoặc giá trị trung bình ở thời gian trước can thiệp .
PS = tỷ suất hoặc giá trị trung bình ở thời gian sau can thiệp .
PV hoàn toàn có thể tính bằng % hoặc bằng số tuyệt đối PT – PS
Trong quy trình can thiệp hoàn toàn có thể tình hình đã biến hóa một cách tự nhiên hoặc do nhiều tác nhân khác, những ảnh hưởng tác động của biến hóa khách quan hoàn toàn có thể thống kê giám sát được bằng giá trị PV ở nhóm chứng. Hiệu quả can thiệp ( HQCT ) thực sự được tính bằng PV của nhóm can thiệp trừ PV của nhóm chứng .
HQCT = PV ( Can thiệp ) – PV ( chứng )
Hiệu quả can thiệp hoàn toàn có thể tính bằng giá trị tương đối ( tỷ suất % ) hoặc giá trị tuyệt đối .
Cũng hoàn toàn có thể đánh giá một nhóm chứng với những nhóm can thiệp khác nhau. Trong giải pháp này ta hoàn toàn có thể so sánh được hiệu suất cao của giải pháp can thiệp này với hiệu suất cao của giải pháp can thiệp khác .
Đánh giá có nhóm chứng là một quy mô đánh giá mang tính khoa học, có giá trị cao, nhất là cho điều tra và nghiên cứu thử nghiệm vận dụng những giải pháp hay hoạt động giải trí can thiệp mới. Trong trong thực tiễn những địa phương đều có kế hoạch triển khai hoạt động giải trí hay chương trình y tế hàng năm. Các hoạt động giải trí hay chương trình y tế này thường được triển khai trên cả địa phận một địa phương, vì vậy vận dụng quy mô đánh giá những kế hoạch hoạt động giải trí hay chương trình y tế với nhóm chứng hàng năm nhiều khi không thích hợp. Mô hình đánh giá trước sau hoàn toàn có thể sẽ thích hợp hơn với việc triển khai những hoạt động giải trí hay chương trình y tế khi không có đủ kinh phí đầu tư và điều kiện kèm theo kỹ thuật .

Mô hình đánh giá trước và sau can thiệp không có nhóm chứng

Trong quy mô này tìm hiểu cơ bản bắt đầu được thực thi, những thông tin thu được là cơ sở để thiết kế xây dựng tiềm năng của kế hoạch hay chương trình can thiệp. Sau khi triển khai những hoạt động giải trí can thiệp, tìm hiểu lại với những nội dung và giải pháp như tìm hiểu cơ bản bắt đầu được thực thi, hiệu quả của cuộc tìm hiểu này được so sánh với hiệu quả tìm hiểu khởi đầu. Các đổi khác giữa hai cuộc tìm hiểu thường được coi là tác dụng của chương trình can thiệp. Tuy nhiên người đánh giá cần thận trọng và có dẫn chứng để loại trừ những nguyên do khác khi Tóm lại về những đổi khác là do hoạt động giải trí can thiệp, vì trên thực tiễn hoàn toàn có thể có những đổi khác là do tác dụng của những yếu tố khác chứ không phải là do tác dụng của hoạt động giải trí can thiệp .

Hình 12.2. Sơ đồ mô hình đánh giá không có nhóm chứng

Trong nhiều trường hợp không triển khai được tìm hiểu cơ bản bắt đầu, lúc này phải dựa vào những chỉ tiêu kế hoạch để đánh giá những hoạt động giải trí y tế .

Chọn phương pháp thu thập thông tin cho đánh giá

Có thể quyết định hành động chọn chiêu thức tích lũy thông tin thứ cấp qua sổ sách báo cáo giải trình, tích lũy thông tin qua phỏng vấn cấu trúc hoặc bán cấu trúc hoặc tích lũy thông tin qua quan sát. Tùy theo năng lực và nguồn lực và yếu tố cần đánh giá mà người lập kế hoạch đánh giá chọn chiêu thức tích lũy thông tin nào cho thích hợp. Có thể quyết định hành động phối hợp nhiều chiêu thức tích lũy thông tin để cung ứng được nhu yếu và tiềm năng của đánh giá đã xác lập .

Lập kế hoạch cho đánh giá

Sau khi đã xác lập được yếu tố, khoanh vùng phạm vi, tiềm năng và chuẩn bị sẵn sàng những nhu yếu kỹ thuật cho đánh giá như xác lập chỉ số, giải pháp, công cụ tích lũy thông tin, người lập kế hoạch cho đánh giá cần có kế hoạch đơn cử về nguồn lực thiết yếu cho đánh giá bằng cách vấn đáp những câu hỏi cơ bản sau :

Ai sẽ tham gia vào đánh giá ?
Họ cần được giảng dạy như thế nào ?
Kinh phí thiết yếu cho đánh giá là bao nhiêu ?
Các phương tiện đi lại, công cụ nào cần có Giao hàng cho đánh giá ?
Đánh giá cần thực thi khi nào, thời hạn đơn cử ra làm sao ?
Lập kế hoạch cụ thể phân công trách nhiệm đánh giá như thế nào ?

Kế hoạch cho đánh giá cần được sẵn sàng chuẩn bị chi tiết cụ thể cũng giống như khi kiến thiết xây dựng một bản kế hoạch hành vi đơn cử .

Thực hiện thu thập thông tin

Hoạt động quan trọng nhất của triển khai đánh giá là tổ chức triển khai tích lũy thông tin thiết yếu. Các thông tin tích lũy cho đánh giá cần bảo vệ những nhu yếu chung là đúng chuẩn, kịp thời và rất đầy đủ. Trước khi tổ chức triển khai tích lũy thông tin chính thức cần kiểm tra lại những công cụ hay phương tiện đi lại tích lũy thông tin một lần nữa bằng cách thử nghiệm lại những công cụ tích lũy thông tin, kiểm định lại tính thực thi của kế hoạch đánh giá và sửa đổi cho thích hợp. Những người tham gia tích lũy thông tin cho đánh giá còn được tập huấn trước, thông thuộc những giải pháp và công cụ sử dụng cho tích lũy thông tin .
Trong quy trình tích lũy thông tin cần tổ chức triển khai giám sát ngặt nghèo để bảo vệ tính thống nhất, đúng chuẩn, trung thực của thông tin và xử lý những khó khăn vất vả phát sinh trong việc tích lũy thông tin. Thông thường cứ 5 người tìm hiểu điều tra và nghiên cứu thì có một người giám sát. Người giám sát phải được đào tạo và giảng dạy trước khi thực thi trách nhiệm và có nghĩa vụ và trách nhiệm cao với việc làm của mình .

Xử lý thông tin, trình bày kết quả đánh giá

Khi thông tin đã được tích lũy vừa đủ, bước quan trọng tiếp theo là giải quyết và xử lý thông tin. Thông tin cần được giải quyết và xử lý bằng những chiêu thức và chương trình thích hợp để có những số liệu, chỉ số phản ánh đúng thực ra của những chương trình hoạt động giải trí y tế theo tiềm năng đã đề ra. Các chương trình xử lý số liệu trên máy vi tính với những thuật toán thống kê thích hợp hoàn toàn có thể được sử dụng để nghiên cứu và phân tích xử lý số liệu như EPI INFO, SPSS, STATA v.v … tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm tay nghề của người đánh giá .
Kết quả của đánh giá cần được trình diễn và phiên giải hài hòa và hợp lý bằng những bảng số liệu, những sơ đồ, biểu đồ so sánh với những bàn luận ngắn gọn và rất đầy đủ để giúp người đọc thuận tiện nhận ra những hiệu quả đạt được và yếu tố chưa đạt hay những sống sót của hoạt động giải trí chương trình, dự án Bất Động Sản can thiệp .
Đánh giá giá trị, hiệu suất cao của tác dụng thu được và nghiên cứu và phân tích tại sao lại có những hiệu quả như vậy là nội dung rất là quan trọng cần được biểu lộ trong báo cáo giải trình đánh giá .

Sử dụng kết quả đánh giá

Bản báo cáo giải trình đánh giá được trình diễn như một bản báo cáo giải trình khoa học. Báo cáo cần nêu ra những Tóm lại đơn cử đúng chuẩn dựa trên những thông tin thu được, những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề quan trọng rút ra từ hiệu quả hoạt động giải trí của chương trình để giúp những người khác có những kinh nghiệm tay nghề cho những chương trình hoạt động giải trí y tế tựa như hay những hoạt động giải trí có tương quan trên địa phận .
Kết quả của báo cáo giải trình đánh giá thứ nhất được những nhà quản trị, những cán bộ triển khai hoạt động giải trí, chương trình sử dụng để xác lập những yếu tố sống sót, lập kế hoạch cho những hoạt động giải trí, chương trình trong quá trình kế hoạch tới của cá thể hay đơn vị chức năng tương quan .

Kết quả đánh giá đồng thời được gửi đến cơ quan có thẩm quyền ở cấp trên kịp thời để sử dụng cho mục đích rộng hơn như ra các chính sách, quyết định mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các chương trình, hoạt động y tế.

Các báo cáo đánh giá hoạt động y tế cần được lưu trữ để làm cơ sở dữ liệu cho xây dựng các kế hoạch hoạt động y tế của cá nhân và đơn vị, cả trước mắt và lâu dài và làm tài liệu tham khảo cho những cá nhân hay đơn vị khác nếu cần.         

Tóm lại công tác làm việc quản trị y tế không hề thiếu hoạt động giải trí đánh giá. Đánh giá là một khâu quan trọng thiết yếu cho mọi hoạt động giải trí, mọi chương trình y tế. Ngay từ khi thiết kế xây dựng kế hoạch cho những hoạt động giải trí y tế cần dành những nguồn lực thích hợp cho hoạt động giải trí đánh giá. Phải thực thi đánh giá theo kế hoạch đã thiết kế xây dựng một cách tráng lệ để bảo vệ đánh giá là một công dụng quan trọng trong quản trị những hoạt động giải trí và chương trình y tế, góp thêm phần không ngừng tăng cường chất lượng, hiệu suất cao trong những hoạt động giải trí chăm nom sức khỏe cho cộng đồng .

You may also like

Để lại bình luận