Chi phí lập hồ sơ mời thầu hết bao nhiêu? (Cập nhật 2023)

Bởi tronbokienthuc

Chi phí lập hồ sơ mời thầu hết bao nhiêu? là câu hỏi nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà thầu. Vậy các bước lập hồ sơ mời thầu như thế nào? Quy định về định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu thế nào? Cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi để hiểu rõ hơn các vấn đề trên.

chi phi lap ho so moi thau 1

Chi phí lập hồ sơ mời thầu

Mục Lục Bài Viết

1. Chi phí lập hồ sơ mời thầu là gì?

Để chọn ra được nhà thầu cho các công trình, dự án cần thực hiện đấu thầu. Các nhà thầu sẽ chuẩn bị hồ sơ để nộp tham gia đấu thầu. Trong quá trình đó, cơ quan có thẩm quyền tiến hành định giá, thẩm định hồ sơ. Do đó, các nhà thầu sẽ phải nộp Chi phí lập hồ sơ mời thầu.

Theo đó, hoàn toàn có thể hiểu đơn thuần, chi phí lập hồ sơ mời thầu chính là những khoản phí, lệ phí mà nhà thầu cần phải nộp theo pháp luật khi lập hồ sơ mời thầu .

2. Lập hồ sơ mời thầu theo những bước nào?

Để xác định được Chi phí lập hồ sơ mời thầu là bao nhiêu, chúng ta cần hiểu rõ về trình tự chuẩn bị hồ sơ mời thầu, cụ thể như sau:

2.1. Bước 1: Xác định loại gói thầu

Cần xác lập gói thầu tất cả chúng ta chuẩn bị sẵn sàng thiết kế xây dựng là loại gói thầu gì ( Gói thầu tư vấn, phi tư vấn, shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp hay gói thầu hỗn hợp ), loại gói thầu thì thường được lao lý trong Kế hoạch đấu thầu ( nếu có ), hoặc tại bước kiến thiết xây dựng hồ sơ, khái niệm của từng loại gói thầu đã được chúng tôi dẫn giải tại tại bài viết “ 45 khái niệm cơ bản trong đấu thầu ”, hoặc bài viết quan tâm Phân biệt gói thầu tư vấn và gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa .

2.2. Bước 2: Xác định hình thức đấu thầu và phương thức đấu thầu

– Xác định thuộc hình thức đấu thầu nào thuộc 1 trong 7 hình thức được lao lý tại những điều 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 Luật Đấu thầu 2013– Xác định phương pháp nào ( 1 quy trình tiến độ 1 túi hồ sơ ; 1 quy trình tiến độ 2 túi hồ sơ ; 2 tiến trình 1 túi hồ sơ ; 2 tiến trình 2 túi hồ sơ ) và qua mạng hay không qua mạng .

2.3. Bước 3: Xác định các mẫu hồ sơ mời thầu

Về cơ bản lúc bấy giờ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát hành những mẫu hồ sơ mời thầu như :– Mẫu hồ sơ đấu thầu qua mạng– Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn– Mẫu hồ mời thầu xây lắp– Mẫu hồ sơ mời thầu shopping sản phẩm & hàng hóa

2.4. Bước 4: Xây dựng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm

Căn cứ trên đặc thù của gói thầu từ đó tất cả chúng ta thiết kế xây dựng nhu yếu về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề. Yêu cầu về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề được pháp luật tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 12 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP .

2.5. Bước 5: Xây dựng các yêu cầu về năng lực thực hiện hợp đồng tương tự

Hợp đồng tựa như là một yếu tố rất quan trọng và nhạy cảm so với những gói thầu xây lắp, shopping sản phẩm & hàng hóa, phi tư vấn, hỗn hợp ( so với gói tư vấn thì thường dùng để chấm điểm ), do đó việc xác lập hợp đồng tương tự như để đưa vào hồ sơ mời thầu cần phải thực thi cẩn trọng, bảo vệ nguyên tắc “ Tuyệt đối không đưa ra những nội dung mang tính khuynh hướng, tạo lợi thế cho một hoặc 1 số ít nhà thầu hoặc cản trở sự tham gia của nhà thầu gây ra sự cạnh tranh đối đầu không bình đẳng ; không đưa ra những tiêu chuẩn đánh giá có đặc thù cục bộ, địa phương mà chỉ nhà thầu tại địa phương đó mới cung ứng được ” .

2.6. Bước 6: Xây dựng các yếu tố kỹ thuật

Tùy thuộc vào tính đặc trưng của từng gói thầu mà tất cả chúng ta thực thi những nhu yếu về kỹ thuật, ví dụ :+ Gói tư vấn : Phạm vi việc làm tư vấn gồm những gì ?+ Gói xây lắp : Yêu cầu kỹ thuật xây lắp những gì, nhu yếu về nhân sự, thiết bị xây đắp ra làm sao, xác lập tiên lượng mời thầu theo dự trù được duyệt .+ Gói shopping sản phẩm & hàng hóa : Yêu cầu kỹ thuật so với sản phẩm & hàng hóa cần những gì, tiêu chuẩn thế nào .

2.7. Bước 7: Xây dựng yêu cầu về giải pháp và phương pháp luận

Đưa ra những nhu yếu về giải pháp và phương pháp luận để nhà thầu có cơ sở trình diễn hiểu biết và những yêu cầu của mình so với gói thầu .

2.8. Bước 8: Xây dựng yêu cầu về tài chính, thương mại

– Cần xác lập rõ những yếu tố về kinh tế tài chính như mức tạm ứng, bảo lãnh hợp đồng, tịch thu tạm ứng, giao dịch thanh toán tiến trình, thanh toán giao dịch hoàn thành xong, bảo lãnh bh để những nhà thầu có cơ sở chào trên một mặt phẳng chung .– Các xác lập rõ những điều kiện kèm theo thương mại ( Thường là gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa, phi tư vấn hoặc hỗn hợp ) như điều kiện kèm theo giao hàng, quy trình tiến độ giao, khu vực phân phối dịch vụ hoặc lắp đặt hàng hóa … từ đó những nhà thầu mới hoàn toàn có thể chào giá dự thầu một cách đúng chuẩn .

 3. Chi phí lập hồ sơ mời thầu bao nhiêu?

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 9 – Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định về chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu cụ thể như sau:

“ 3. Chi phí lập, thẩm định và đánh giá hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu : a ) Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu được tính bằng 0,1 % giá gói thầu nhưng tối thiểu là một triệu đồng và tối đa là 50.000.000 đồng ;b ) Chi phí đánh giá và thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu được tính bằng 0,05 % giá gói thầu nhưng tối thiểu là một triệu đồng và tối đa là 50.000.000 đồng. ”

Theo quy định trên thì định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu sẽ là 0,1% giá gói thầu. Do đó, mức phí cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào giá gói thầu, nhưng phải đảm bảo không thấp hơn 1.000.000 đồng và không vượt quá 50.000.000 đồng.

4. Ngoài chi phí lập hồ sơ mời thầu, nhà thầu cần nộp thêm chi phí nào?

Bên cạnh chi phí lập hồ sơ mời thầu thì các loại chi phí khác liên quan đến đấu thầu cũng rất được quan tâm:

+ Chi phí đánh giá hồ sơ chăm sóc, hồ sơ dự sơ tuyển được tính bằng 0,05 % giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 dồng và tối đa là 30.000.000 đồng ; chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ dề xuất được tính bằng 0,1 % giá gói thầu nhưng tối thiểu là một triệu đồng và tối đa là 50.000.000 đồng .+ Chi phí thẩm định và đánh giá hiệu quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,05 % giá gói thầu nhưng tối thiểu là một triệu đồng và tối đa là 50.000.000 đồng .+ Chi phí cho Hội đồng tư vấn xử lý đề xuất kiến nghị của nhà thầu về hiệu quả lựa chọn nhà thầu là 0,02 % giá dự thầu của nhà thầu có yêu cầu nhưng tối thiểu là một triệu đồng và tối đa là 50.000.000 đồng. Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu, chi phí tham gia mạng lưới hệ thống triển khai theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính .+ Căn cứ theo pháp luật trên thì dựa vào quy mô, đặc thù của gói thầu, chủ góp vốn đầu tư quyết định hành động mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu và chịu sự hạn mức trong khoanh vùng phạm vi được tính bằng 0,1 % giá gói thầu nhưng tối thiểu là một triệu đồng và tối đa là 50.000.000 đồng .+ Chi phí pháp luật tại những khoản 2, 3, 4, 5 và 6 nêu trên vận dụng so với trường hợp chủ góp vốn đầu tư, bên mời thầu trực tiếp thực thi ; so với trường hợp thuê tư vấn đấu thầu để triển khai những việc làm nêu tại những khoản 2, 3, 4, 5 và 6 nêu trên việc xác lập chi phí dựa trên những nội dung và khoanh vùng phạm vi việc làm, thời hạn triển khai, năng lượng kinh nghiệm tay nghề của chuyên viên tư vấn và những yếu tố khác .

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về chi phí lập hồ sơ mời thầu mà bạn đọc quan tâm. Mọi thắc mắc xin gửi về đường dây nóng hoặc liên hệ, gửi câu hỏi với chúng tôi qua website, bạn sẽ nhận được phản hồi nhanh nhất và chính xác nhất.

Đánh giá post

Để lại bình luận