phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo thông tư 26/2023

Bởi tronbokienthuc

Mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo thông tư 26/2018 / TT-BGDĐT

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON

Họ và tên giáo viên : ……………………………………………………………………………………………………..

Trường: Mầm non Kim Long

Nhóm, lớp chủ nhiệm : …………………………………………………………………………………………………..Huyện Tam Dương – Tỉnh Vĩnh Phúc

Tiêu chí Kết quả xếp loại Minh chứng
Đ K T
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo
Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo
Tiêu chí 2. Phong cách thao tác
Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
Tiêu chí 3. Phát triển trình độ bản thân
Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục theo hướng tăng trưởng tổng lực trẻ nhỏ
Tiêu chí 5. Nuôi dưỡng và chăm nom sức khoẻ trẻ nhỏ
Tiêu chí 6. Giáo dục đào tạo tăng trưởng tổng lực trẻ nhỏ
Tiêu chí 7. Quan sát và đánh giá sự tăng trưởng của trẻ nhỏ
Tiêu chí 8. Quản lý nhóm, lớp
Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Tiêu chí 9. Xây dựng môi trường tự nhiên giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện
Tiêu chí 10. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường
Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng
Tiêu chí 11. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và hội đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ
Tiêu chuẩn 12. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng để bảo vệ quyền trẻ nhỏ
Tiêu chuẩn 5: Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Tiêu chí 13. Sử dụng ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc tiếng dân tộc bản địa của trẻ nhỏ
Tiêu chí 14. Ứng dụng công nghệ thông tin
Tiêu chí 15. Thể hiện năng lực thẩm mỹ và nghệ thuật trong hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ

1. Nhận xét (ghi rõ):

Điểm mạnh : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Những yếu tố cần cải tổ :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

Mục tiêu : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nội dung ĐK học tập, tu dưỡng ( các năng lượng cần ưu tiên cải tổ ) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Thời gian : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Điều kiện thực thi :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xếp loại kết quả đánh giá([1]): .

Kim Long, ngày tháng năm 2019

Giáo viên tự đánh giá

Video liên quan

You may also like

Để lại bình luận