Tra cứu cung mệnh Bát trạch theo tuổi – Thầy Khải Toàn | Thiền định & Phong thủy

Bởi tronbokienthuc

Năm

1

Năm âm lịch

2

Ngũ hành

3

Giải nghĩa

4

Cung mệnh nam

5

Cung mệnh nữ

6 1980 Canh Thân Thạch Lựu Mộc Gỗ cây lựu đá KHÔN (2) Thổ TỐN (4) Mộc 1981 Tân Dậu Thạch Lựu Mộc Gỗ cây lựu đá KHẢM (1) Thuỷ KHÔN (2) Thổ 1982 Nhâm Tuất Đại Hải Thủy Nước biển lớn LY (9) Hoả CÀN (6) Kim 1983 Quý Hợi Đại Hải Thủy Nước biển lớn CẤN (8) Thổ ĐOÀI (7) Kim 1984 Giáp Tý Hải Trung Kim Vàng trong biển ĐOÀI (7) Kim CẤN (8) Thổ 1985 Ất Sửu Hải Trung Kim Vàng trong biển CÀN (6) Kim LY (9) Hoả 1986 Bính Dần Lư Trung Hỏa Lửa trong lò KHÔN (2) Thổ KHẢM (1) Thuỷ 1987 Đinh Mão Lư Trung Hỏa Lửa trong lò TỐN (4) Mộc KHÔN (2) Thổ 1988 Mậu Thìn Đại Lâm Mộc Gỗ rừng già CHẤN (3) Mộc CHẤN (3) Mộc 1989 Kỷ Tỵ Đại Lâm Mộc Gỗ rừng già KHÔN (2) Thổ TỐN (4) Mộc 1990 Canh Ngọ Lộ Bàng Thổ Đất đường đi KHẢM (1) Thuỷ CẤN (8) Thổ 1991 Tân Mùi Lộ Bàng Thổ Đất đường đi LY (9) Hoả CÀN (6) Kim 1992 Nhâm Thân Kiếm Phong Kim Vàng mũi kiếm CẤN (8) Thổ ĐOÀI (7) Kim 1993 Quý Dậu Kiếm Phong Kim Vàng mũi kiếm ĐOÀI (7) Kim CẤN (8) Thổ 1994 Giáp Tuất Sơn Đầu Hỏa Lửa trên núi CÀN (6) Kim LY (9) Hoả 1995 Ất Hợi Sơn Đầu Hỏa Lửa trên núi KHÔN (2) Thổ KHẢM (1) Thuỷ 1996 Bính Tý Giảm Hạ Thủy Nước cuối nguồn TỐN (4) Mộc KHÔN (2) Thổ 1997 Đinh Sửu Giảm Hạ Thủy Nước cuối nguồn CHẤN (3) Mộc CHẤN (3) Mộc 1998 Mậu Dần Thành Đầu Thổ Đất trên thành KHÔN (2) Thổ TỐN (4) Mộc 1999 Kỷ Mão

Thành Đầu Thổ

Đất trên thành KHẢM (1) Thuỷ CẤN (8) Thổ

Năm

1

Năm âm lịch

2

Ngũ hành

3

Giải nghĩa

4

Cung mệnh nam

5

Cung mệnh nữ

6 2000 Canh Thìn Bạch Lạp Kim Vàng chân đèn LY (9) Hoả CÀN (6) Kim 2001 Tân Tỵ Bạch Lạp Kim Vàng chân đèn CẤN (8) Thổ ĐOÀI (7) Kim 2002 Nhâm Ngọ Dương Liễu Mộc Gỗ cây dương ĐOÀI (7) Kim CẤN (8) Thổ 2003 Quý Mùi Dương Liễu Mộc Gỗ cây dương CÀN (6) Kim LY (9) Hoả 2004 Giáp Thân Tuyền Trung Thủy Nước trong suối KHÔN (2) Thổ KHẢM (1) Thuỷ 2005 Ất Dậu Tuyền Trung Thủy Nước trong suối TỐN (4) Mộc KHÔN (2) Thổ 2006 Bính Tuất Ốc Thượng Thổ Đất nóc nhà CHẤN (3) Mộc CHẤN (3) Mộc 2007 Đinh Hợi Ốc Thượng Thổ Đất nóc nhà KHÔN (2) Thổ TỐN (4) Mộc 2008 Mậu Tý Thích Lịch Hỏa Lửa sấm sét KHẢM (1) Thuỷ CẤN (8) Thổ 2009 Kỷ Sửu Thích Lịch Hỏa Lửa sấm sét LY (9) Hoả CÀN (6) Kim 2010 Canh Dần Tùng Bách Mộc Gỗ tùng bách CẤN (8) Thổ ĐOÀI (7) Kim 2011 Tân Mão Tùng Bách Mộc Gỗ tùng bách ĐOÀI (7) Kim CẤN (8) Thổ 2012 Nhâm Thìn Trường Lưu Thủy Nước chảy mạnh CÀN (6) Kim LY (9) Hoả 2013 Quý Tỵ Trường Lưu Thủy Nước chảy mạnh KHÔN (2) Thổ KHẢM (1) Thuỷ năm trước Giáp Ngọ Sa Trung Kim Vàng trong cát TỐN (4) Mộc KHÔN (2) Thổ năm ngoái Ất Mùi Sa Trung Kim Vàng trong cát CHẤN (3) Mộc CHẤN (3) Mộc năm nay Bính Thân Sơn Hạ Hỏa Lửa trên núi KHÔN (2) Thổ TỐN (4) Mộc 2017 Đinh Dậu Sơn Hạ Hỏa Lửa trên núi KHẢM (1) Thuỷ CẤN (8) Thổ

2018

Mậu Tuất Bình Địa Mộc Gỗ đồng bằng LY (9) Hoả CÀN (6) Kim

You may also like

Để lại bình luận